HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Бұғатталған факс тізімін жасау

background image

Бұғатталған факс тізімін жасау

1.

Өнімнің басқару тақтасындағы негізгі экранда

Басқару

түймешігіне жылжып барып

,

түртіңіз

.

2.

Мына мəзірлерді ашыңыз

:

Факс параметрлері

Fax Receive Settings (Факс қабылдау параметрлері)

Бұғатталған факс нөмірлері

3.

Пернетақтаны көрсету үшін

Бұғаттау керек факс нөмірі

өрісін түртіңіз

.

4.

Нөмірді теріп

,

OK

түймешігін түртіңіз

.

5.

Нөмірді

Бұғатталған факс нөмірлері

тізіміне жылжыту үшін жасыл көрсеткіні түртіңіз

.

ЕСКЕРІМ:

Қосымша бұғатталған факс нөмірлерін қосу үшін

3 - 5 қадамдарын

қайталаңыз

.

6.

Бұғатталған факс нөмірлерінің тізімін сақтау үшін

Сақтау

түймешігін түртіңіз

.