HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - IPv4 TCP/IP параметрлерін басқару тақтасын қолмен реттеңіз

background image

IPv4 TCP/IP параметрлерін басқару тақтасын қолмен реттеңіз

IPv4 мекенжайын, ішкі желі маскасын жəне əдепкі шлюзді қолмен орнату үшін, басқару
тақтасындағы

Басқару

мəзірлерін пайдаланыңыз

.

1.

Өнімнің басқару тақтасындағы негізгі экранда

Басқару

түймешігіне жылжып барып

,

түртіңіз

.

2.

Мына мəзірлерді ашыңыз

:

Желі параметрлері

Jetdirect мəзірі

TCP/IP

IPV4 параметрлері

Конфигурация əдісі

3. Қолмен орындалатын

опциясын таңдаңыз да

,

Сақтау

түймешігін түртіңіз

.

220

Бап

9 Өнімді басқару

KKWW

background image

4. Қолмен енгізілетін параметрлер

мəзірін ашыңыз

.

5. IP мекенжайы

,

Ішкі желі маскасы

немесе

Əдепкі шлюз

опциясын түртіңіз

.

6.

Сандық пернетақтаны ашу үшін бірінші өрісті түртіңіз

. Өріс үшін дұрыс сандарды енгізіңіз

де

,

OK

түймешігін түртіңіз

.

Əр өріс үшін процесті қайталаңыз да

,

Сақтау

түймешігін түртіңіз

.