HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series Help

background image

LASERJET ENTERPRISE 700 COLOR MFP

Gebruikershandleiding

M775dn

M775f

M775z

M775z+

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 700 color MFP
M775

Gebruikershandleiding

background image

Copyright en licentie

© 2012 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Verveelvoudiging, bewerking en vertaling

zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming zijn verboden, behalve zoals

toegestaan door het auteursrecht.

De informatie in dit document kan zonder

vooraankondiging worden gewijzigd.

De enige garantie voor producten en

services van HP wordt uiteengezet in de

garantieverklaring die bij dergelijke

producten en services wordt geleverd. Niets

in deze verklaring mag worden opgevat als

een aanvullende garantie. HP is niet

aansprakelijk voor technische of

redactionele fouten of weglatingen in deze

verklaring.

Onderdeelnummer: CC522-90920

Edition 2, 10/2012

Handelsmerken

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

en

PostScript

®

zijn handelsmerken van Adobe

Systems Incorporated.

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken

van Apple Computer, Inc., geregistreerd in

de VS en andere landen/regio's. iPod is een

handelsmerk van Apple Computer, Inc. iPod

is uitsluitend bedoeld voor legaal of door de

rechthebbende geautoriseerd kopiëren. Steel

geen muziek.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP en

Windows Vista® zijn in de Verenigde

Staten gedeponeerde handelsmerken van

Microsoft Corporation.

PANTONE® is het handelsmerk van

Pantone, Inc voor de controlestandaard voor

kleuren.

UNIX

®

is een gedeponeerd handelsmerk van

The Open Group.

background image

Inhoudsopgave

1 Inleiding ........................................................................................................................... 1

Apparaatvergelijking ................................................................................................................ 2
Productweergaven ................................................................................................................... 5

Vooraanzicht van apparaat ........................................................................................ 5
Achteraanzicht van apparaat ..................................................................................... 6
Invoeropties van het apparaat .................................................................................... 7
Interfacepoorten ........................................................................................................ 8
Locatie van serienummer en modelnummer ................................................................... 9

Bedieningspaneel ................................................................................................................... 10

Indeling van het bedieningspaneel ............................................................................ 10
Beginscherm bedieningspaneel ................................................................................. 10
Het bedieningspaneel reinigen ................................................................................. 12
Help op het bedieningspaneel .................................................................................. 12

Apparaatrapporten ................................................................................................................ 14

2 Het apparaat aansluiten en de software installeren ........................................................ 17

Het apparaat met een USB-kabel op een computer aansluiten en de software installeren
(Windows) ............................................................................................................................ 18
Het apparaat met een netwerkkabel op het netwerk aansluiten en de software installeren
(Windows) ............................................................................................................................ 19

Het IP-adres configureren ......................................................................................... 19
De software installeren ............................................................................................. 20

Het apparaat met een USB-kabel op een computer aansluiten en de software installeren (Mac OS
X) ......................................................................................................................................... 21
Het apparaat met een netwerkkabel op het netwerk aansluiten en de software installeren (Mac
OS X) ................................................................................................................................... 22

Het IP-adres configureren ......................................................................................... 22
De software installeren ............................................................................................. 23

3 Invoerladen en uitvoerbakken ........................................................................................ 25

Ondersteunde papierformaten ................................................................................................. 26
Ondersteunde papiersoorten ................................................................................................... 30

NLWW

iii

background image

Laden configureren ................................................................................................................ 32

Een lade configureren tijdens het plaatsen van papier ................................................. 32
Een lade configureren op basis van de instellingen van de afdruktaak ........................... 32
Een lade configureren via het bedieningspaneel ......................................................... 33

Alternatieve briefhoofdmodus .................................................................................................. 34
Lade 1 .................................................................................................................................. 35

Ladecapaciteit en afdrukstand van het papier ............................................................. 35
Lade 1 vullen .......................................................................................................... 38
Automatische papierdetectie (autodetectiemodus) ........................................................ 40

Instellingen autodetectie ............................................................................ 40

Lade 2 .................................................................................................................................. 41

Ladecapaciteit en afdrukstand van het papier ............................................................. 41
Lade 2 vullen .......................................................................................................... 43
Automatische papierdetectie (autodetectiemodus) ........................................................ 44

Instellingen autodetectie ............................................................................ 45

Laden voor 500 vel ................................................................................................................ 46

Ladecapaciteit en afdrukstand van het papier ............................................................. 46
Papier plaatsen in laden voor 500 vel ....................................................................... 48
Automatische papierdetectie (autodetectiemodus) ........................................................ 49

Instellingen autodetectie ............................................................................ 50

Lade met hoge capaciteit voor 3500 vel ................................................................................... 51

Hoge capaciteit voor 3500 vel invoercapaciteit en afdrukstand van het papier .............. 51
HP-invoerlade met hoge capaciteit voor 3500 vel ....................................................... 51

Standaard uitvoerbak ............................................................................................................. 53
Nietmachine/stapelaar (alleen z and z+-modellen) .................................................................... 53

4 Onderdelen, benodigdheden en accessoires .................................................................... 55

Onderdelen, accessoires en benodigdheden bestellen ................................................................ 56
Beleid van HP ten aanzien van benodigdheden van derden ........................................................ 57
Anti-namaakwebsite van HP .................................................................................................... 58
Afdrukken wanneer een tonercartridge het einde van de geschatte levensduur heeft bereikt ............ 59
Hiermee kunt u de opties Instellingen Vrijwel leeg op het bedieningspaneel in- of uitschakelen ........ 60
Zelfreparatie-onderdelen voor de klant ..................................................................................... 62
Accessoires ........................................................................................................................... 65
Tonercartridges ...................................................................................................................... 66

Afbeelding van tonercartridge .................................................................................. 66
Informatie over tonercartridges ................................................................................. 67

Tonercartridges recyclen ........................................................................... 67
Bewaren van tonercartridges ..................................................................... 67
Beleid van HP ten aanzien van tonercartridges die niet van HP zijn ................ 67

De tonercartridges vervangen ................................................................................... 68

iv

NLWW

background image

Tonerafvaleenheid .................................................................................................................. 71

De tonerafvaleenheid vervangen ............................................................................... 71

Nieten (alleen nietmodellen) .................................................................................................... 74

Nietjes plaatsen ...................................................................................................... 74

5 Afdrukken ...................................................................................................................... 77

Ondersteunde printerdrivers (Windows) .................................................................................... 78

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 78

Installatiemodi UPD .................................................................................. 79

Instellingen van de afdruktaak wijzigen (Windows) .................................................................... 80

De instellingen voor alle afdruktaken wijzigen totdat het softwareprogramma wordt
gesloten ................................................................................................................. 80
De standaardinstellingen voor alle afdruktaken wijzigen .............................................. 80
De configuratie-instellingen van het product wijzigen ................................................... 80

Instellingen van de afdruktaak wijzigen (Mac OS X) ................................................................... 81

De instellingen voor alle afdruktaken wijzigen totdat het softwareprogramma wordt
gesloten ................................................................................................................. 81
De standaardinstellingen voor alle afdruktaken wijzigen .............................................. 81
De configuratie-instellingen van het product wijzigen ................................................... 81

Afdruktaken (Windows) .......................................................................................................... 82

Een afdruksnelkoppeling gebruiken (Windows) ........................................................... 82
Een afdruksnelkoppeling maken (Windows) ............................................................... 84
Automatisch dubbelzijdig afdrukken (Windows) ......................................................... 87
Handmatig dubbelzijdig afdrukken (Windows) ........................................................... 89
Meerdere pagina's per vel afdrukken (Windows) ........................................................ 91
De afdrukrichting selecteren (Windows) ..................................................................... 93
De papiersoort selecteren (Windows) ........................................................................ 95
De eerste of laatste pagina op ander papier afdrukken (Windows) ............................... 98
De schaal van een document aanpassen aan het papierformaat (Windows) ................. 101
Een brochure maken (Windows) ............................................................................. 103
Niet-opties selecteren (Windows) ............................................................................ 105

Afdruktaken (Mac OS X) ....................................................................................................... 107

Een afdrukvoorinstelling gebruiken (Mac OS X) ........................................................ 107
Een afdrukvoorinstelling maken (Mac OS X) ............................................................. 107
Automatisch dubbelzijdig afdrukken (Mac OS X) ...................................................... 107
Handmatig dubbelzijdig afdrukken (Mac OS X) ........................................................ 108
Meerdere pagina's per vel afdrukken (Mac OS X) ..................................................... 108
De afdrukrichting selecteren (Mac OS X) .................................................................. 108
De papiersoort selecteren (Mac OS X) ..................................................................... 109
Een voorblad afdrukken (Mac OS X) ....................................................................... 109
Een document aanpassen aan paginagrootte (Mac OS X) .......................................... 109

NLWW

v

background image

Een brochure maken (Mac OS X) ............................................................................ 109
Niet-opties selecteren (Mac OS X) ........................................................................... 110

Geavanceerde afdruktaken (Windows) ................................................................................... 111

Een afdruktaak annuleren (Windows) ...................................................................... 111
Het papierformaat selecteren (Windows) ................................................................. 111
Een aangepast papierformaat selecteren (Windows) ................................................. 112
Watermerken afdrukken (Windows) ........................................................................ 112

Aanvullende afdruktaken (Mac OS X) ..................................................................................... 113

Een afdruktaak annuleren (Mac OS X) ..................................................................... 113
Het papierformaat selecteren (Mac OS X) ................................................................ 113
Een aangepast papierformaat selecteren (Mac OS X) ................................................ 113
Watermerken afdrukken (Mac OS X) ....................................................................... 114

Afdrukken in kleur ................................................................................................................ 115

HP EasyColor gebruiken ........................................................................................ 115
De kleuropties wijzigen (Windows) ......................................................................... 115
Het kleurthema van een afdruktaak wijzigen (Windows) ............................................ 116
De kleuropties wijzigen (Mac OS X) ........................................................................ 117
Handmatige kleuropties ......................................................................................... 117
Kleuren afstemmen ................................................................................................ 118

Voorbeeldkaart kleuraanpassing .............................................................. 118
Kleurstalen afdrukken .............................................................................. 119
PANTONE®-kleuraanpassing .................................................................. 119

Afdruktaken opslaan op het apparaat .................................................................................... 120

Een opgeslagen taak maken (Windows) .................................................................. 120
Een opgeslagen taak maken (MAC OS X) ................................................................ 122
Een opgeslagen taak afdrukken .............................................................................. 123
Een opgeslagen taak verwijderen ........................................................................... 123

Een taakscheidingspagina toevoegen (Windows) ..................................................................... 125
HP ePrint gebruiken .............................................................................................................. 126
De HP ePrint-software gebruiken ............................................................................................ 127
Apple AirPrint gebruiken ....................................................................................................... 128

Het apparaat aansluiten op AirPrint ........................................................................ 128
De naam van het AirPrint-apparaat vinden ............................................................... 128
Afdrukken vanaf AirPrint ........................................................................................ 128
De AirPrint-apparaatnaam veranderen ..................................................................... 129
Problemen met AirPrint oplossen ............................................................................. 129

HP Smart Print gebruiken (Windows) ...................................................................................... 130
Gebruik van USB-printen met eenvoudige toegang ................................................................... 131

Documenten met USB met eenvoudige toegang afdrukken .......................................... 131

vi

NLWW

background image

6 Kopie ........................................................................................................................... 133

Nieuwe standaardinstellingen voor kopiëren instellen ............................................................... 134
Eén kopie maken ................................................................................................................. 136
Meerdere kopieën maken ..................................................................................................... 137
Een origineel met meerdere pagina's kopiëren ........................................................................ 139
Kopieertaken sorteren ........................................................................................................... 141
Een kopieertaak nieten ......................................................................................................... 143
Dubbelzijdig kopiëren (duplex) .............................................................................................. 144

Automatisch dubbelzijdig kopiëren .......................................................................... 144
Handmatig dubbelzijdig kopiëren ........................................................................... 145

Kopieën verkleinen of vergroten ............................................................................................. 147
Kleurenkopieën of zwart-witkopieën maken ............................................................................. 149
Kopieerkwaliteit optimaliseren voor tekst of afbeeldingen .......................................................... 150
Kopiëren lichter of donkerder maken ...................................................................................... 151
Het papierformaat en de papiersoort instellen voor kopieën op speciaal papier .......................... 153
Modus Job Build gebruiken ................................................................................................... 154
Een boek kopiëren ............................................................................................................... 155
Een foto kopiëren ................................................................................................................. 157

7 Scannen/verzenden ...................................................................................................... 159

Instellen functies voor scannen/verzenden ............................................................................... 160
Standaardinstellingen voor scannen/verzenden veranderen vanaf het bedieningspaneel .............. 162
Een gescand document verzenden naar een netwerkmap ......................................................... 164
Gescande documenten naar een map in het apparaatgeheugen verzenden ................................ 168
Gescande documenten naar een USB-flashstation verzenden ..................................................... 169

Het document scannen en opslaan .......................................................................... 169

Een gescand document naar een of meer e-mailadressen verzenden .......................................... 172
Het adresboek gebruiken voor het verzenden van e-mail ........................................................... 175

Contactpersonen toevoegen aan het adresboek vanaf het bedieningspaneel ................ 175
Een document naar e-mail verzenden met het adresboek ........................................... 177

Een foto scannen ................................................................................................................. 180

8 Fax .............................................................................................................................. 183

Verplichte faxinstellingen configureren .................................................................................... 184

Wizard Fax instellen ............................................................................................. 184
Datum en tijd instellen of controleren ....................................................................... 185
Datum- en tijdsindeling instellen of controleren .......................................................... 186

Kiesinstellingen voor de fax configureren ................................................................................ 187
Algemene instellingen voor het verzenden van faxen configureren ............................................. 189
Factuurcodes configureren .................................................................................................... 190

NLWW

vii

background image

Standaardopties voor het verzenden van faxen configureren ..................................................... 191
Instellingen voor het ontvangen van faxen configureren ............................................................ 193
Een faxafdrukschema gebruiken ............................................................................................ 194
Inkomende faxen blokkeren ................................................................................................... 195

Een lijst met geblokkeerde faxnummers maken .......................................................... 195
Nummers verwijderen uit de lijst met geblokkeerde faxnummers ................................. 195

Standaardopties voor het ontvangen van faxen configureren ..................................................... 196
Faxen archiveren en doorsturen ............................................................................................. 197

Faxen archiveren inschakelen ................................................................................. 197
Faxen doorsturen inschakelen ................................................................................. 197

Een snelkieslijst maken .......................................................................................................... 198
Een nummer toevoegen aan een bestaande snelkieslijst ............................................................ 201
Een snelkieslijst verwijderen ................................................................................................... 202
Een nummer verwijderen uit een snelkieslijst ............................................................................ 203
Een fax verzenden door handmatig faxnummers in te voeren .................................................... 204
Een fax verzenden met een snelkiescode ................................................................................. 206
Op naam zoeken in een snelkieslijst ....................................................................................... 208
Een fax verzenden met nummers in het faxadresboek ............................................................... 209
Zoeken in het faxadresboek .................................................................................................. 212
Een fax annuleren ................................................................................................................ 213
Faxrapporten ....................................................................................................................... 214

Faxactiviteitenlog .................................................................................................. 214
Rapport met factuurcodes ....................................................................................... 215
Rapport met een lijst van geblokkeerde faxnummers .................................................. 215
Rapport met snelkieslijsten ...................................................................................... 215
Faxbelrapport ....................................................................................................... 215

9 Het apparaat beheren .................................................................................................. 217

IP-netwerkinstellingen configureren ......................................................................................... 218

Disclaimer voor printer delen .................................................................................. 218
Netwerkinstellingen weergeven of wijzigen .............................................................. 218
IPv4 TCP/IP-parameters handmatig configureren via het bedieningspaneel .................. 218
IPv6 TCP/IP-parameters handmatig configureren via het bedieningspaneel .................. 219

Geïntegreerde webserver van HP ........................................................................................... 220

De geïntegreerde webserver van HP openen ............................................................ 220
Functies van de geïntegreerde webserver van HP ...................................................... 221

Tabblad Informatie ................................................................................. 221
Tabblad Algemeen ................................................................................. 222
Tabblad Kopiëren/Afdrukken .................................................................. 223
Tabblad Scannen/digitaal verzenden ....................................................... 223
Tabblad Fax .......................................................................................... 225

viii

NLWW

background image

Tabblad Probleemoplossing ..................................................................... 225
Tabblad Beveiliging ............................................................................... 226
Tabblad HP Web Services ...................................................................... 226
Tabblad Netwerk ................................................................................... 226
Lijst Overige koppelingen ........................................................................ 226

HP Utility (Mac OS X) ........................................................................................................... 228

HP Utility openen .................................................................................................. 228
Functies van HP Utility ............................................................................................ 228

HP Web Jetadmin software gebruiken .................................................................................... 230
Besparingsinstellingen .......................................................................................................... 231

Snelheid of energiegebruik optimaliseren ................................................................. 231
Sluimermodus instellen ........................................................................................... 231
Het sluimerschema instellen .................................................................................... 231

Functies voor productbeveiliging ............................................................................................ 233

Veiligheidsinformatie ............................................................................................. 233
IP Security ............................................................................................................ 233
Aanmelden op het apparaat ................................................................................... 233
Een systeemwachtwoord instellen ............................................................................ 233
Ondersteuning van codering: HP High Performance Secure Hard Disks ....................... 234
De behuizing van de formatter vergrendelen ............................................................ 234

De apparaatfirmware bijwerken ............................................................................................ 235

10 Problemen oplossen ................................................................................................... 237

Controlelijst voor het oplossen van problemen ......................................................................... 238
Factoren die de prestaties van het product beïnvloeden ............................................................ 240
De fabrieksinstellingen herstellen ............................................................................................ 241
Help op het bedieningspaneel ............................................................................................... 242
Papier wordt niet goed ingevoerd of loopt vast ........................................................................ 243

Het apparaat pakt geen papier op .......................................................................... 243
Het apparaat pakt meerdere vellen papier op. ......................................................... 243
Het papier in de documentinvoer loopt vast of scheef of er worden meerdere vellen
tegelijk doorgevoerd ............................................................................................. 244
Papierstoringen voorkomen .................................................................................... 244

Storingen verhelpen ............................................................................................................. 246

Storingslocaties ..................................................................................................... 246
Autonavigatie voor het verhelpen van storingen ........................................................ 246
Storingen verhelpen in de documentinvoer ............................................................... 247
Storingen verhelpen in het uitvoerbakgebied ............................................................ 249
Nietstoringen verhelpen ......................................................................................... 249
Storingen verhelpen in de nietmachine/stapelaar ...................................................... 252
Storingen verhelpen in de rechterklep ...................................................................... 254

NLWW

ix

background image

Storingen verhelpen in lade 1 ................................................................................. 256
Papierstoringen in lade 2 verhelpen ........................................................................ 258
Storingen verwijderen uit de 1 x 500-vel documenttoevoer of de 1 x 500-
documenttoevoer met kast ...................................................................................... 260
Papierstoringen verwijderen in documenttoevoer van 3 x 500 vel ............................... 262
Storingen in de lade voor hoge capaciteit van 3500 vel verhelpen ............................. 264

Storingsherstel wijzigen ........................................................................................................ 267
De afdrukkwaliteit verbeteren ................................................................................................ 268

Afdrukken vanuit een ander softwareprogramma ...................................................... 268
Stel het papiertype in voor de afdruktaak ................................................................. 268

De instelling voor de papiersoort controleren (Windows) ............................. 268
De instelling voor de papiersoort controleren (MAC OS X) .......................... 268

Controleer de status van de tonercartridge ............................................................... 269
Het apparaat kalibreren om de kleuren uit te lijnen ................................................... 270
Een reinigingspagina afdrukken .............................................................................. 270
Interne testpagina's voor afdrukkwaliteit ................................................................... 271
Inspecteer de tonercartridge visueel ......................................................................... 271
Papier en afdrukomgeving controleren ..................................................................... 271

Papier gebruiken dat voldoet aan de specificaties van HP ........................... 271
De omgeving controleren ........................................................................ 272

Kleurinstellingen aanpassen (Windows) ................................................................... 272
Een andere printerdriver proberen .......................................................................... 274
De uitlijning van een afzonderlijke lade instellen ....................................................... 275

De kopieerkwaliteit verbeteren ............................................................................................... 276

De glasplaat van de scanner controleren ................................................................. 276
De scanner kalibreren ............................................................................................ 278
Papierinstellingen controleren ................................................................................. 278

De papiersoort en het configuratietype controleren ..................................... 278
De lade selecteren voor het maken van kopieën ......................................... 278

De instellingen voor beeldaanpassing controleren ..................................................... 278
Kopieerkwaliteit optimaliseren voor tekst of afbeeldingen ........................................... 279
Rand-tot-rand kopiëren ........................................................................................... 279
De oppakrollen van de documentinvoer en het scheidingskussen reinigen .................... 280

De scankwaliteit verbeteren ................................................................................................... 282

De glasplaat van de scanner controleren ................................................................. 282
Resolutie-instellingen controleren ............................................................................. 283
Kleurinstellingen controleren ................................................................................... 284
De instellingen voor beeldaanpassing controleren ..................................................... 284
Scankwaliteit optimaliseren voor tekst of afbeeldingen ............................................... 285
De instellingen voor de uitvoerkwaliteit controleren .................................................... 285
De oppakrollen van de documentinvoer en het scheidingskussen reinigen .................... 286

x

NLWW

background image

De faxkwaliteit verbeteren ..................................................................................................... 288

De glasplaat van de scanner controleren ................................................................. 288
Resolutie-instellingen voor het verzenden van faxen controleren .................................. 290
De instellingen voor beeldaanpassing controleren ..................................................... 290
Faxkwaliteit optimaliseren voor tekst of afbeeldingen ................................................. 290
De instellingen voor foutcorrectie controleren ............................................................ 291
Naar een ander faxapparaat verzenden .................................................................. 291
De oppakrollen van de documentinvoer en het scheidingskussen reinigen .................... 291
Instelling voor aanpassen aan paginagrootte controleren ........................................... 293
Faxapparaat van de afzender controleren ................................................................ 293

Het apparaat drukt niet of langzaam af .................................................................................. 294

Het apparaat drukt niet af ...................................................................................... 294
Het apparaat drukt langzaam af ............................................................................. 295

Problemen met direct afdrukken via USB oplossen .................................................................... 296

Het menu Ophalen van USB wordt niet geopend wanneer u het USB-flashstation plaatst 296
Het bestand wordt niet afgedrukt vanaf het USB-flashstation ....................................... 297
Het bestand dat u wilt afdrukken, wordt niet in het menu Ophalen van USB
weergegeven ........................................................................................................ 297

Problemen met de USB-verbinding oplossen ............................................................................ 298
Problemen met bekabelde netwerken oplossen ........................................................................ 299

Het apparaat is niet goed aangesloten .................................................................... 299
De computer maakt gebruik van een onjuist IP-adres voor dit apparaat ........................ 299
De computer kan niet met het apparaat communiceren .............................................. 300
Het apparaat maakt gebruik van de verkeerde koppelings- en duplexinstellingen voor
het netwerk .......................................................................................................... 300
Nieuwe softwareprogramma's zorgen mogelijk voor compatibiliteitsproblemen ............ 300
Uw computer of werkstation is mogelijk niet juist ingesteld ......................................... 300
Het apparaat is uitgeschakeld of andere netwerkinstellingen zijn niet juist .................... 300

Faxproblemen oplossen ........................................................................................................ 301

Controlelijst voor het oplossen van faxproblemen ...................................................... 301

Welk type telefoonlijn gebruikt u? ............................................................ 301
Gebruikt u een piekspanningsbeveiliging? ................................................ 301
Gebruikt u een berichtenservice van het telefoonbedrijf of een
antwoordapparaat? ............................................................................... 302
Heeft uw telefoonlijn een functie voor het in wacht plaatsen van oproepen? . . 302

De status van de faxmodule controleren ................................................................... 303
Algemene faxproblemen ........................................................................................ 304
Fax gebruiken via VoIP-netwerken ........................................................................... 305
Problemen met het ontvangen van faxen .................................................................. 306
Problemen met het verzenden van faxen .................................................................. 308
Foutcodes van de faxmodule .................................................................................. 310

NLWW

xi

background image

Faxfoutberichten op het bedieningspaneel van het apparaat ...................................... 310

Faxverzendberichten .............................................................................. 311
Faxontvangstberichten ............................................................................ 313

Service-instellingen ................................................................................................ 314

Instellingen in het menu Probleemoplossing ............................................... 314

Problemen met de apparaatsoftware oplossen (Windows) ......................................................... 315

Er wordt geen stuurprogramma voor het product weergegeven in de map Printers ........ 315
Er werd een foutbericht getoond tijdens de installatie van software ............................. 315
Het apparaat bevindt zich in de modus Klaar, maar er wordt niets afgedrukt ............... 315

Problemen met de apparaatsoftware oplossen (Mac OS X) ....................................................... 317

De apparaatnaam wordt niet weergegeven in de lijst met printers en scan- en
faxapparaten ........................................................................................................ 317
Er is geen afdruktaak verzonden naar het apparaat van uw keuze .............................. 317
Bij gebruik van de USB-kabel wordt het apparaat niet weergegeven in de lijst met
printers en scan- en faxapparaten nadat de driver is geselecteerd ............................... 317

Software verwijderen (Windows) ........................................................................................... 319
De printerdriver verwijderen (Mac OS X) ................................................................................ 320

Index ............................................................................................................................... 321

xii

NLWW