HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Wizard Fax instellen

background image

Wizard Fax instellen

De wizard Fax instellen leidt u door een stapsgewijze procedure om faxinstellingen te configureren die

nodig zijn voor het gebruik van de faxfunctie. Als de instellingen niet zijn geconfigureerd, is de

faxfunctie uitgeschakeld.

Wanneer het product voor het eerst wordt ingeschakeld nadat de faxmodule is geïnstalleerd, kunt u de

wizard Fax instellen als volgt openen:

1.

Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop

Begininstellingen

aan.

2.

Raak het menu

Wizard Fax instellen

aan.

3.

Volg de procedure in de wizard Fax instellen om de vereiste faxinstellingen te configureren.

4.

Wanneer de wizard Fax instellen is voltooid, wordt in het beginscherm de optie weergegeven om

de knop

Begininstellingen

te verbergen.

Nadat de instelprocedure is voltooid, kunt u de wizard Fax instellen als volgt openen via het

bedieningspaneel:

1.

Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop

Beheer

aan.

2.

Open de volgende menu's:

Faxinstellingen

Instellingen faxverzending

184

Hoofdstuk 8 Fax

NLWW

background image

Faxverzending instellen

Wizard Fax instellen

3.

Volg de procedure in de wizard Fax instellen om de vereiste faxinstellingen te configureren. Het

instellen van de fax is voltooid.

OPMERKING:

De instellingen die met de wizard Fax instellen zijn geconfigureerd via het

bedieningspaneel, hebben voorrang op de instellingen die zijn opgegeven in de geïntegreerde

webserver van HP.

OPMERKING:

Als het menu Faxinstellingen niet voorkomt in de lijst, is de LAN- of internetfax

mogelijk ingeschakeld. Wanneer de LAN- of internetfax is ingeschakeld, is de analoge faxmodule

uitgeschakeld en wordt het menu Faxinstellingen niet weergegeven. Er kan slechts één faxfunctie

tegelijk zijn ingeschakeld: de LAN-fax, de internetfax of de analoge fax. Als u de analoge fax wilt

gebruiken terwijl de LAN-fax is ingeschakeld, schakelt u de LAN-fax uit in het configuratieprogramma

HP MFP Digital Sending Software of in de geïntegreerde webserver van HP.