HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Storingsherstel wijzigen

background image

Storingsherstel wijzigen

Dit product herstelt zich automatisch na papierstoringen. De vastgelopen pagina's worden automatisch

opnieuw afgedrukt.

1.

Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop

Beheer

aan.

2.

Open het menu

Algemene instellingen

en open vervolgens het menu

Storing verhelpen

.

3.

Voer een van de volgende handelingen uit:

Auto

— Als er voldoende geheugen beschikbaar is, worden de vastgelopen pagina's

opnieuw afgedrukt. Dit is de standaardinstelling.

Uit

— De vastgelopen pagina's worden niet opnieuw afgedrukt. Aangezien er geen

geheugen wordt gebruikt voor het opslaan van de laatst afgedrukte pagina's, zijn de

prestaties optimaal.

OPMERKING:

Sommige pagina's kunnen verloren gaan als het papier opraakt terwijl er

dubbelzijdig wordt afgedrukt en de optie Storingsherstel is ingesteld op

Uit

.

Aan

— Vastgelopen pagina's worden altijd opnieuw afgedrukt. Er wordt aanvullende

geheugencapaciteit toegewezen om de laatste afgedrukte pagina's op te slaan.

NLWW

Storingsherstel wijzigen

267