HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series Hjelp

background image

LASERJET ENTERPRISE 700 COLOR MFP

Brukerhåndbok

M775dn

M775f

M775z

M775z+

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 700 color MFP
M775

Brukerhåndbok

background image

Copyright og lisens

© 2012 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

uten skriftlig tillatelse på forhånd er forbudt,

med unntak av tillatelser gitt under lover om

opphavsrett.

Opplysningene i dette dokumentet kan

endres uten varsel.

De eneste garantiene for HP-produkter og -

tjenester er angitt i uttrykte

garantierklæringer som følger med slike

produkter og tjenester. Ingenting i dette

dokumentet skal oppfattes som en

tilleggsgaranti. HP er ikke ansvarlig for

tekniske eller redaksjonelle feil eller

utelatelser i dette dokumentet.

Delenummer: CC522-90921

Edition 2, 10/2012

Varemerker

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

og

PostScript

®

er varemerker for Adobe Systems

Incorporated.

Apple og Apple-logoen er varemerker for

Apple Computer, Inc., registrert i USA og

andre land/regioner. iPod er et varemerke

for Apple Computer, Inc. iPod er bare for

lovlig kopiering eller etter godkjenning fra

rettighetseier. Ikke stjel musikk.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP og

Windows Vista® er registrerte varemerker

for Microsoft Corporation i USA.

PANTONE® er et

kontrollstandardvaremerke for farger for

Pantone, Inc.

UNIX

®

er et registrert varemerke for Open

Group.

background image

Innhold

1 Kort om produktet ............................................................................................................ 1

Sammenligning av produkter ..................................................................................................... 2
Produktet sett forfra og bakfra .................................................................................................... 5

Produktet sett forfra ................................................................................................... 5
Produktet sett bakfra .................................................................................................. 6
Alternativer for produktet ............................................................................................ 7
Grensesnittporter ....................................................................................................... 8
Plassering av serienummer og modellnummer ............................................................... 9

Kontrollpanelet ...................................................................................................................... 10

Kontrollpaneloversikt ............................................................................................... 10
Startskjermbilde på kontrollpanel .............................................................................. 10
Rengjøring av kontrollpanelet ................................................................................... 12
Hjelp på kontrollpanelet ........................................................................................... 12

Produktrapporter .................................................................................................................... 14

2 Koble til produktet og installere programvaren .............................................................. 17

Koble produktet til en datamaskin ved hjelp av en USB-kabel og installere programvaren
(Windows) ............................................................................................................................ 18
Koble produktet til et nettverk ved hjelp av nettverkskabel og installere programvaren (Windows) .... 19

Konfigurere IP-adressen ............................................................................................ 19
Installere programvaren ........................................................................................... 20

Koble produktet til en datamaskin ved hjelp av en USB-kabel og installere programvaren (Mac OS
X) ......................................................................................................................................... 21
Koble produktet til et nettverk ved hjelp av en nettverkskabel og installere programvaren (Mac OS
X) ......................................................................................................................................... 22

Konfigurere IP-adressen ............................................................................................ 22
Installere programvaren ........................................................................................... 23

3 Innskuffer og utskuffer ................................................................................................... 25

Papirstørrelser som støttes ........................................................................................................ 26
Papirtyper som støttes ............................................................................................................. 30
Konfigurere skuffer ................................................................................................................. 32

NOWW

iii

background image

Konfigurere en skuff når du legger i papir .................................................................. 32
Konfigurere en skuff til å samsvare med innstillingene for utskriftsjobben ........................ 32
Konfigurere en skuff ved å bruke kontrollpanelet ......................................................... 32

Alternativ brevhodemodus ....................................................................................................... 33
Skuff 1 .................................................................................................................................. 34

Skuffkapasitet og papirretning .................................................................................. 34
Legge i skuff 1 ........................................................................................................ 37
Automatisk papirregistrering (autoregistreringsmodus) ................................................. 38

Innstillinger for autoregistrering .................................................................. 39

Skuff 2 .................................................................................................................................. 40

Skuffkapasitet og papirretning .................................................................................. 40
Legge papir i skuff 2 ................................................................................................ 42
Automatisk papirregistrering (autoregistreringsmodus) ................................................. 43

Innstillinger for autoregistrering .................................................................. 44

500-arks skuffer ..................................................................................................................... 45

Skuffkapasitet og papirretning .................................................................................. 45
Legge papir i 500-arks skuffene ................................................................................ 47
Automatisk papirregistrering (autoregistreringsmodus) ................................................. 48

Innstillinger for autoregistrering .................................................................. 49

3 500-arks høykapasitetsinnskuff ............................................................................................. 50

3 500-arks høykapasitetsinnskuff og papirretning ........................................................ 50
Legge papir i 3 500-arks høykapasitetsinnskuffen ....................................................... 50

Standard utskuff ..................................................................................................................... 52
Stable-/stifteenhet (kun modellene z og z+) ............................................................................... 52

4 Deler, rekvisita og tilbehør ............................................................................................. 55

Bestille deler, ekstrautstyr og rekvisita ....................................................................................... 56
HPs retningslinjer for rekvisita som ikke er produsert av HP .......................................................... 57
HPs webområde mot forfalskning ............................................................................................. 58
Skrive ut når en tonerkassett har nådd slutten av den beregnede levetiden .................................... 59
Aktivere eller deaktivere alternativene for Innstillinger for nedre terskelverdier fra kontrollpanelet ..... 60
Egenreparasjonsdeler ............................................................................................................. 62
Ekstrautstyr ............................................................................................................................ 65
Tonerkassetter ........................................................................................................................ 66

Visning av tonerkassett ............................................................................................. 66
Informasjon om tonerkassett ...................................................................................... 67

Resirkulere tonerkassetter .......................................................................... 67
Lagring av tonerkassetter ........................................................................... 67
HPs retningslinjer for tonerkassetter som ikke er produsert av HP .................... 67

Skifte ut tonerkassettene ........................................................................................... 68

Toneroppsamlerenhet ............................................................................................................. 71

iv

NOWW

background image

Bytte toneroppsamlerenheten .................................................................................... 71

Stifter (bare modeller med stifting) ............................................................................................ 74

Fylle på stifter ......................................................................................................... 74

5 Skrive ut ......................................................................................................................... 77

Støttede skriverdrivere (Windows) ............................................................................................ 78

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 78

UPD-installasjonsmodi ............................................................................... 79

Endre innstillinger for utskriftsjobber (Windows) ......................................................................... 80

Endre innstillinger for alle utskriftsjobber til programvaren lukkes ................................... 80
Endre standardinnstillingene for alle utskriftsjobber ...................................................... 80
Endre konfigurasjonsinnstillingene for produktet .......................................................... 80

Endre innstillingene for utskriftsjobber (Mac OS X) ..................................................................... 81

Endre innstillingene for alle utskriftsjobber til programvaren lukkes ................................ 81
Endre standardinnstillingene for alle utskriftsjobber ...................................................... 81
Endre konfigurasjonsinnstillingene for produktet .......................................................... 81

Utskriftsoppgaver (Windows) ................................................................................................... 82

Bruke en utskriftssnarvei (Windows) ........................................................................... 82
Opprette utskriftssnarveier (Windows) ........................................................................ 84
Skrive ut på begge sider automatisk (Windows) .......................................................... 87
Skrive ut på begge sider manuelt (Windows) .............................................................. 89
Skrive ut flere sider per ark (Windows) ...................................................................... 91
Velge papirretning (Windows) .................................................................................. 93
Velge papirtype (Windows) ...................................................................................... 95
Skrive ut den første eller den siste siden på annet papir (Windows) ............................... 98
Skalere et dokument til sidestørrelsen (Windows) ...................................................... 101
Lage et hefte (Windows) ........................................................................................ 103
Velge stiftealternativer (Windows) ........................................................................... 105

Utskriftsoppgaver (Mac OS X) ................................................................................................ 107

Bruke en forhåndsinnstilling for utskrift (Mac OS X) .................................................... 107
Opprette en forhåndsinnstilling for utskrift (Mac OS X) ............................................... 107
Skrive ut på begge sider automatisk (Mac OS X) ...................................................... 107
Skrive ut på begge sider manuelt (Mac OS X) ........................................................... 107
Skrive ut flere sider per ark (Mac OS X) ................................................................... 108
Velge papirretning (Mac OS X) ............................................................................... 108
Velge papirtype (Mac OS X) .................................................................................. 108
Skrive ut en forside (Mac OS X) .............................................................................. 109
Skalere et dokument til sidestørrelsen (Mac OS X) ..................................................... 109
Lage et hefte (Mac OS X) ....................................................................................... 109
Velge stiftealternativer (Mac OS X) .......................................................................... 110

Flere utskriftsoppgaver (Windows) .......................................................................................... 111

NOWW

v

background image

Avbryte en utskriftsjobb (Windows) ......................................................................... 111
Velge papirstørrelse (Windows) .............................................................................. 111
Velge en egendefinert papirstørrelse (Windows) ....................................................... 112
Skrive ut vannmerker (Windows) ............................................................................. 112

Flere utskriftsoppgaver (Mac OS X) ........................................................................................ 113

Avbryte en utskriftsjobb (Mac OS X) ........................................................................ 113
Velge papirstørrelse (Mac OS X) ............................................................................. 113
Velge en egendefinert papirstørrelse (Mac OS X) ...................................................... 113
Skrive ut vannmerker (Mac OS X) ............................................................................ 114

Fargeutskrift ......................................................................................................................... 115

Bruke alternativet HP EasyColor .............................................................................. 115
Endre fargealternativene (Windows) ........................................................................ 115
Endre fargetemaet for en utskriftsjobb (Windows) ...................................................... 116
Endre fargealternativer (Mac OS X) ......................................................................... 116
Manuelle fargealternativer ..................................................................................... 117
Avstemme farger ................................................................................................... 117

Fargesamsvar på fargekart ...................................................................... 118
Skrive ut fargeprøver .............................................................................. 118
PANTONE®-fargesamsvar ...................................................................... 119

Lagre utskriftsjobber på produktet ........................................................................................... 120

Opprette en lagret jobb (Windows) ......................................................................... 120
Opprette en lagret jobb (Mac OS X) ....................................................................... 122
Skrive ut en lagret jobb .......................................................................................... 123
Slette en lagret jobb .............................................................................................. 123

Legge til en jobbseparatorside (Windows) .............................................................................. 124
Bruke HP ePrint .................................................................................................................... 125
Bruke HP ePrint-programvaren ............................................................................................... 126
Bruke Apple AirPrint ............................................................................................................. 127

Koble produktet til AirPrint ...................................................................................... 127
Finn produktnavnet for AirPrint ................................................................................ 127
Skrive ut med AirPrint ............................................................................................ 127
Endre produktnavnet for AirPrint ............................................................................. 128
Løse AirPrint-problemer .......................................................................................... 128

Bruke HP Smart Print (Windows) ............................................................................................ 129
Bruke USB-utskrift for enkel tilgang ......................................................................................... 130

Skrive ut USB-dokumenter enkelt .............................................................................. 130

6 Kopiere ........................................................................................................................ 133

Angi nye standardinnstillinger for kopi .................................................................................... 134
Ta en enkeltkopi .................................................................................................................. 136
Ta flere kopier ..................................................................................................................... 137

vi

NOWW

background image

Kopiere en original med flere sider ........................................................................................ 139
Sortere en kopieringsjobb ..................................................................................................... 141
Stifte en kopijobb ................................................................................................................. 143
Kopiere på begge sider (tosidig) ............................................................................................ 144

Kopiere på begge sider automatisk ......................................................................... 144
Kopiere på begge sider manuelt ............................................................................. 145

Forminske eller forstørre en kopi ............................................................................................ 147
Lage fargekopier eller svart/hvitt-kopier .................................................................................. 149
Optimalisere kopikvaliteten for tekst eller bilder ....................................................................... 150
Justere lysstyrke/mørkhet for kopier ........................................................................................ 151
Angi papirstørrelsen og -typen for kopiering på spesialpapir ..................................................... 153
Bruke Jobbygg-modus ........................................................................................................... 154
Kopiere en bok .................................................................................................................... 155
Kopiere et fotografi .............................................................................................................. 157

7 Skanne/sende .............................................................................................................. 159

Konfigurere skanne-/sendefunksjoner ..................................................................................... 160
Endre standard skanne-/sendeinnstillinger fra produktets kontrollpanel ....................................... 162
Sende et skannet dokument til en nettverksmappe .................................................................... 164
Send et skannet dokument til en mappe i produktminnet ........................................................... 168
Send et skannet dokument til en USB-flash-stasjon ..................................................................... 169

Skann og lagre dokumentet .................................................................................... 169

Sende et skannet dokument til én eller flere e-postadresser ........................................................ 172
Bruke adresseboken til å sende e-post ..................................................................................... 175

Legge til kontakter i adresseboken fra produktets kontrollpanel ................................... 175
Sende et dokument til e-post ved hjelp av adresseboken ............................................. 177

Skanne et fotografi ............................................................................................................... 180

8 Faks ............................................................................................................................. 183

Konfigurere nødvendige faksinnstillinger ................................................................................. 184

Veiviser for faksoppsett .......................................................................................... 184
Angi eller kontrollere dato og klokkeslett .................................................................. 185
Angi eller kontrollere dato/tid-formatet .................................................................... 186

Konfigurere oppringingsinnstillinger for faks ............................................................................ 187
Konfigurere generelle innstillinger for sending av faks ............................................................... 189
Konfigurere faksfaktureringskoder .......................................................................................... 190
Konfigurere standardinnstillinger for fakssendingsjobber ........................................................... 191
Konfigurere innstillinger for mottak av faks .............................................................................. 193
Bruke et tidsskjema for faksutskrift .......................................................................................... 194
Blokkere innkommende fakser ................................................................................................ 195

Lage en liste over blokkerte faksnumre ..................................................................... 195

NOWW

vii

background image

Slette numre fra listen over blokkerte fakser .............................................................. 195

Konfigurere standardinnstillinger for faksmottaksjobber ............................................................. 196
Faksarkivering og -videresending ........................................................................................... 197

Aktivere faksarkivering ........................................................................................... 197
Aktivere videresending av fakser ............................................................................. 197

Opprette en hurtigvalgliste .................................................................................................... 198
Legge til et nummer i en eksisterende hurtigvalgliste ................................................................. 201
Slette en hurtigvalgliste ......................................................................................................... 202
Slette ett enkelt nummer fra en hurtigvalgliste ........................................................................... 203
Sende en faks ved å angi numre manuelt ................................................................................ 204
Sende en faks ved å bruke et kortnummer ............................................................................... 206
Søke i en hurtigvalgliste etter navn ......................................................................................... 208
Sende en faks ved hjelp av numre i faksadresseboken .............................................................. 209
Søke i faksadresseboken ....................................................................................................... 212
Avbryte en faks .................................................................................................................... 213
Faksrapporter ...................................................................................................................... 214

Faksaktivitetslogg .................................................................................................. 214
Faktureringskoderapport ........................................................................................ 215
Rapport med liste over blokkerte fakser .................................................................... 215
Rapport med liste over hurtigvalgnumre ................................................................... 215
Faksanropsrapport ................................................................................................ 215

9 Administrere produktet ................................................................................................ 217

Konfigurere IP-nettverksinnstillinger ......................................................................................... 218

Ansvarsfraskrivelse for skriverdeling ........................................................................ 218
Vise eller endre nettverksinnstillinger ........................................................................ 218
Konfigurere IPv4 TCP/IP-parametere manuelt fra kontrollpanelet ................................. 218
Konfigurere IPv6 TCP/IP-parametere manuelt fra kontrollpanelet ................................. 219

HPs innebygde webserver ..................................................................................................... 220

Åpne HPs innebygde webserver ............................................................................. 220
Funksjoner i HPs innebygde webserver (EWS) .......................................................... 221

Informasjon-kategorien ............................................................................ 221
Generelt-kategorien ................................................................................ 221
Kopier/skriv ut-kategorien ....................................................................... 222
Skanning / Digital sending-kategorien ...................................................... 223
Faks-kategorien ...................................................................................... 224
Feilsøking-kategorien .............................................................................. 224
Sikkerhet-kategorien ............................................................................... 225
HPs webtjenester-kategorien .................................................................... 225
Nettverk-kategorien ................................................................................ 226
Andre koblinger-listen ............................................................................. 226

viii

NOWW

background image

HP Utility (Mac OS X) ........................................................................................................... 227

Åpne HP Utility ..................................................................................................... 227
HP Utility-funksjoner ............................................................................................... 227

Bruke HP Web Jetadmin-programvare .................................................................................... 229
Økonomiske innstillinger ....................................................................................................... 230

Optimalisere hastighet eller strømforbruk .................................................................. 230
Angi dvalemodus .................................................................................................. 230
Angi tidsskjema for dvale ....................................................................................... 231

Sikkerhetsfunksjoner for produktet .......................................................................................... 232

Sikkerhetserklæringer ............................................................................................ 232
IP-sikkerhet ........................................................................................................... 232
Logge på produktet ............................................................................................... 232
Angi et systempassord ........................................................................................... 232
Krypteringsstøtte: HP sikker harddisk med høy ytelse .................................................. 233
Låse formateringsenheten ....................................................................................... 233

Oppgradere produktfastvaren ............................................................................................... 234

10 Løse problemer ........................................................................................................... 235

Sjekkliste for problemløsning ................................................................................................. 236
Faktorer som påvirker produktytelsen ...................................................................................... 238
Gjenopprette fabrikkinnstillinger ............................................................................................ 239
Hjelp på kontrollpanelet ........................................................................................................ 240
Papiret mates på feil måte eller kjører seg fast ......................................................................... 241

Produktet henter ikke papir ..................................................................................... 241
Produktet henter flere papirark samtidig ................................................................... 241
Dokumentmateren produserer papirstopp, forskyver papiret eller drar inn flere papirark 242
Unngå at papiret kjører seg fast .............................................................................. 242

Fjerne fastkjøringer ............................................................................................................... 243

Steder for fastkjørt papir ........................................................................................ 243
Auto-navigering for fjerning av fastkjørt papir ........................................................... 243
Fjerne fastkjørt papir fra dokumentmateren ............................................................... 244
Fjerne fastkjørt papir i utskuffområdet ...................................................................... 246
Fjerne fastkjørte stifter ............................................................................................ 246
Fjerne stifter som har satt seg fast i stifte-/stableenheten ............................................. 249
Fjerne fastkjørt papir i det høyre dekselet ................................................................. 251
Fjerne fastkjørt papir i skuff 1 ................................................................................. 253
Fjerne fastkjørt papir i skuff 2 ................................................................................. 255
Fjerne fastkjørt papir i 1 x 500-arks materen eller 1 x 500-arks materen med kabinett . . . 257
Fjerne fastkjørt papir fra 3 x 500-arks skuffen ........................................................... 259
Fjerne fastkjørt papir fra 3 500-arks høykapasitetsinnskuffen ...................................... 261

Endre ny utskrift ................................................................................................................... 264

NOWW

ix

background image

Forbedre utskriftskvaliteten ..................................................................................................... 265

Skrive ut fra et annet program ................................................................................ 265
Angi papirtypeinnstillingen for utskriftsjobben ........................................................... 265

Kontrollere papirtypeinnstillingen (Windows) ............................................. 265
Kontrollere papirtypeinnstillingen (Mac OS X) ............................................ 265

Kontrollere tonerkassettstatusen ............................................................................... 266
Kalibrere produktet til å justere fargene ................................................................... 267
Skrive ut et renseark .............................................................................................. 267
Interne testsider for utskriftskvalitet ........................................................................... 268
Inspiser tonerkassetten visuelt .................................................................................. 268
Kontrollere papiret og utskriftsmiljøet ....................................................................... 268

Bruke papir som oppfyller HPs spesifikasjoner ........................................... 268
Kontrollere miljøet .................................................................................. 269

Justere fargeinnstillinger (Windows) ......................................................................... 269
Prøve en annen skriverdriver ................................................................................... 270
Angi individuell skufftilpasning ................................................................................ 272

Forbedre kopikvaliteten ......................................................................................................... 273

Kontrollere om det er skitt eller smuss på skannerglasset ............................................. 273
Kalibrere skanneren .............................................................................................. 275
Kontrollere papirinnstillingene ................................................................................. 275

Kontrollere konfigurasjonen av papirstørrelse og -type ................................ 275
Velge skuffen som skal brukes for kopien .................................................. 275

Kontrollere innstillinger for bildejustering .................................................................. 275
Optimalisere kopikvaliteten for tekst eller bilder ........................................................ 276
Kant til kant-kopiering ............................................................................................ 276
Rengjøre matervalsene og skilleputen i dokumentmateren ........................................... 277

Forbedre skannekvaliteten ..................................................................................................... 279

Kontrollere om det er skitt eller smuss på skannerglasset ............................................. 279
Kontrollere oppløsningsinnstillingene ....................................................................... 280
Kontrollere fargeinnstillingene ................................................................................. 281
Kontrollere innstillinger for bildejustering .................................................................. 281
Optimalisere skannekvaliteten for tekst eller bilder ..................................................... 282
Kontrollere innstillingene for utskriftskvalitet .............................................................. 282
Rengjøre matervalsene og skilleputen i dokumentmateren ........................................... 283

Forbedre fakskvaliteten ......................................................................................................... 285

Kontrollere om det er skitt eller smuss på skannerglasset ............................................. 285
Kontrollere oppløsningsinnstillingene for faks som sendes ........................................... 287
Kontrollere innstillinger for bildejustering .................................................................. 287
Optimalisere fakskvaliteten for tekst eller bilder ......................................................... 287
Kontrollere innstillinger for feilkorrigering ................................................................. 288
Sende til en annen faksmaskin ................................................................................ 288

x

NOWW

background image

Rengjøre matervalsene og skilleputen i dokumentmateren ........................................... 288
Kontrollere innstillingen for Tilpass til side ................................................................. 290
Kontrollere avsenderens faksmaskin ......................................................................... 290

Produktet skriver ikke ut eller skriver ut for sakte ....................................................................... 291

Produktet skriver ikke ut .......................................................................................... 291
Produktet skriver ut for sakte ................................................................................... 292

Løse problemer med utskrift fra USB-enhet med enkel tilgang ..................................................... 293

Menyen Hent fra USB åpnes ikke når du setter inn USB-enheten .................................. 293
Filen skrives ikke ut fra USB-enheten ........................................................................ 294
Filen du vil skrive ut, står ikke oppført på Hent fra USB-menyen ................................... 294

Løse problemer med USB-tilkobling ......................................................................................... 295
Løse problemer med det kablede nettverket ............................................................................. 296

Produktet har en dårlig fysisk tilkobling .................................................................... 296
Datamaskinen bruker feil IP-adresse for produktet ...................................................... 296
Datamaskinen kan ikke kommunisere med produktet .................................................. 297
Produktet bruker feil nettverksinnstillinger for kobling og tosidig utskrift ......................... 297
Ny programvare kan føre til kompatibilitetsproblemer ................................................ 297
Datamaskinen eller arbeidsstasjonen er kanskje ikke riktig konfigurert ......................... 297
Produktet er deaktivert, eller andre nettverksinnstillinger er feil .................................... 297

Løse faksproblemer ............................................................................................................... 298

Sjekkliste for å løse faksproblemer ........................................................................... 298

Hvilken type telefonlinje bruker du? .......................................................... 298
Bruker du en enhet for overspenningsvern? ................................................ 298
Bruker du en telefonsvartjeneste eller en telefonsvarer? ............................... 299
Har telefonlinjen en funksjon for ventende anrop? ...................................... 299

Kontrollere fakstilbehørets status .............................................................................. 300
Generelle faksproblemer ........................................................................................ 301
Bruke faks over VoIP-nettverk .................................................................................. 302
Problemer med mottak av fakser ............................................................................. 303
Problemer med sending av fakser ............................................................................ 305
Feilkoder for faks .................................................................................................. 307
Feilmeldinger for faks på produktets kontrollpanel ..................................................... 307

Fakssendingsmeldinger ........................................................................... 308
Meldinger ved faksmottak ....................................................................... 309

Serviceinnstillinger ................................................................................................ 310

Innstillinger i menyen Feilsøking ............................................................... 310

Løse programvareproblemer for produktet (Windows) ............................................................... 311

Det vises ingen skriverdriver for produktet i Skriver-mappen ........................................ 311
Det ble vist en feilmelding da programvaren ble installert ........................................... 311
Produktet er i Klar-modus, men ingenting skrives ut .................................................... 311

Løse programvareproblemer for produktet (Mac OS X) ............................................................. 313

NOWW

xi

background image

Produktnavnet står ikke på produktoversikten i listen Utskrift og faks eller Utskrift og
skanning .............................................................................................................. 313
En utskriftsjobb ble ikke sendt til ønsket produkt ........................................................ 313
Når du kobler til med en USB-kabel, vises ikke produktet i listen Utskrift og faks eller
Utskrift og skanning etter at driveren er valgt ............................................................ 313

Fjerne programvare (Windows) ............................................................................................. 315
Fjerne skriverdriveren (Mac OS X) .......................................................................................... 316

Stikkordregister ................................................................................................................ 317

xii

NOWW