HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Feilsøking-kategorien

background image

Feilsøking-kategorien

Tabell 9-6

Kategorien Feilsøking, HPs innebygde webserver

Meny

Beskrivelse

Generell feilsøking

Velg mellom en rekke rapporter og tester for å få hjelp til å løse problemer med
produktet.

224

Kapittel 9 Administrere produktet

NOWW

background image

Tabell 9-6

Kategorien Feilsøking, HPs innebygde webserver (forts.)

Meny

Beskrivelse

Hent diagnostikkdata

MERK:

Dette elementet er bare

tilgjengelig hvis det er angitt et
administratorpassord i kategorien
Sikkerhet.

Eksporter produktinformasjon til en fil som kan være til hjelp ved en detaljert
problemanalyse.

Kalibrering/rensing

Aktiver funksjonen for automatisk rengjøring, opprett og skriv ut rensearket, og velg
et alternativ for å kalibrere produktet umiddelbart.

Fastvareoppgradering

Last ned og installer fastevareoppgraderingsfiler for produktet.

Gjenopprett fabrikkinnstillinger

Gjenopprett produktinnstillinger til fabrikkinnstillinger.