HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Skanning / Digital sending-kategorien

background image

Skanning / Digital sending-kategorien

Tabell 9-4

Skanning / Digital sending-kategorien, HPs innebygde webserver

Meny

Beskrivelse

Adressebok

Legg til én e-postadresse om gangen i produktet, og rediger e-postadresser som
allerede er lagret i produktet. Du kan også bruke kategorien Importer/
Eksporter
til å laste inn en større liste over e-postadresser som brukes ofte, på
produktet på én gang i stedet for å legge til én adresse om gangen.

Veivisere for hurtigoppsett av e-
post og lagring til
nettverksmappe

Konfigurer produktet til å sende skannede bilder som e-postvedlegg.

Konfigurer produktet til å lagre skannede bilder til nettverksmappen Hurtigsett.
Hurtigsett gir enkel tilgang til filer som er lagret på nettverket.

E-postoppsett

Konfigurer standard e-postinnstillinger for digital sending, inkludert følgende:

Innstillinger for utgående e-postserver (SMTP)

Standardinnstillinger for hurtigsett for e-postjobber

Standard meldingsinnstillinger, for eksempel Fra-adresse og emnelinje

Innstillinger for digitale signaturer og kryptering

Innstillinger for e-postvarsling

Standard skanneinnstillinger for e-postjobber

Standard filinnstillinger for e-postjobber

Lagre i Oppsett av
nettverksmappe

Konfigurer nettverksmappeinnstillingene for digital sending, inkludert følgende:

Standardinnstillinger for hurtigsettjobber som er lagret i en nettverksmappe

Innstillinger for varsling

Standard skanneinnstillinger for jobber som er lagret i en nettverksmappe

Standard filinnstillinger for jobber som er lagret i en nettverksmappe

Lagre til USB-oppsett

Konfigurer USB-innstillingene for digital sending, inkludert følgende:

Standardinnstillinger for hurtigsettjobber som er lagret på en USB-flashstasjon

Innstillinger for varsling

Standard skanneinnstillinger for jobber som er lagret på en USB-flashstasjon

Standard filinnstillinger for jobber som er lagret på en USB-flashstasjon

NOWW

HPs innebygde webserver

223

background image

Tabell 9-4

Skanning / Digital sending-kategorien, HPs innebygde webserver (forts.)

Meny

Beskrivelse

OXPd: Arbeidsflyt

Bruk tredjepartsverktøy for arbeidsflyt.

Oppsett av Digital Sending
Software

Konfigurer innstillinger relatert til bruk av Digital Sending Software (ekstrautstyr).