HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Veiviser for faksoppsett

background image

Veiviser for faksoppsett

Veiviseren for faksoppsett veileder deg gjennom en trinnvis fremgangsmåte for å konfigurere

faksinnstillingene som er nødvendige for å bruke faksfunksjonen. Hvis innstillingene ikke er konfigurert,

er faksfunksjonen deaktivert.

Første gang produktet slås på med et fakstilbehør installert, kan du gå til veiviseren for faksoppsett ved

å følge denne fremgangsmåten:

1.

Trykk på

Første konfigurering

-knappen fra startskjermbildet på produktets kontrollpanel.

2.

Velg

Veiviser for faksoppsett

-menyen.

3.

Følg trinnene i veiviseren for faksoppsett for å konfigurere de nødvendige innstillingene.

4.

Når veiviseren for faksoppsett er ferdig, vises alternativet for å skjule

Første konfigurering

-knappen

på startskjermbildet.

Veiviseren for faksoppsett kan åpnes via kontrollpanelet etter den første konfigureringen ved å følge

denne fremgangsmåten:

1.

Bla deg frem til og trykk på knappen

Administrasjon

fra startskjermbildet på produktets

kontrollpanel.

2.

Åpne følgende menyer:

Faksinnstillinger

Innstillinger for fakssending

184

Kapittel 8 Faks

NOWW

background image

Oppsett for fakssending

Veiviser for faksoppsett

3.

Følg trinnene i veiviseren for faksoppsett for å konfigurere de nødvendige innstillingene.

Faksoppsettet er fullført.

MERK:

Innstillingene som konfigureres ved hjelp av veiviseren for faksoppsett på kontrollpanelet,

overstyrer eventuelle innstillinger som er gjort i HPs innebygde webserver.

MERK:

Hvis menyen for faksinnstillinger ikke vises på menylisten, kan det skyldes at LAN-faks eller

Internett-faks er aktivert. Når LAN-faks eller Internett-faks er aktivert, deaktiveres det analoge

fakstilbehøret, og menyen for faksinnstillinger vises ikke. Bare én aktivert faksfunksjon kan være aktivert

om gangen – enten LAN-faks, analog faks eller Internett-faks. Hvis du vil bruke analog faks når LAN-

faks er aktivert, bruker du konfigurasjonsverktøyet i HP MFP Digital Sending Software eller HPs

innebygde webserver til å deaktivere LAN-faks.