HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Legge papir i skuff 2

background image

Legge papir i skuff 2

1.

Åpne skuffen.

MERK:

Ikke åpne skuffen mens den er i

bruk.

2.

Juster papirskinnene for lengde og bredde ved

å klemme på justeringslåsene og skyve

skinnene til størrelsen på papiret som brukes.

3.

Legg papir i skuffen. Sjekk papiret for å

kontrollere at skinnene berører bunken lett,

men ikke bøyer den.

MERK:

Du forhindrer fastkjørt papir ved å

ikke overfylle skuffen. Kontroller at toppen av

bunken er under indikatoren for full skuff.

MERK:

Hvis skuffen ikke er riktig justert, kan

det vises en feilmelding under utskrift, eller

papiret kan kjøre seg fast.

42

Kapittel 3 Innskuffer og utskuffer

NOWW

background image

4.

Lukk skuffen.

5.

Kontrollpanelet viser typen og størrelsen på

papiret i skuffen. Hvis konfigurasjonen ikke er

riktig, følger du instruksjonene på

kontrollpanelet for å endre størrelse eller type.

6.

For papir med egendefinert størrelse, må du

angi X- og Y-målene for papiret når meldingen

vises på produktets kontrollpanel.

Y

X