HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Dokumentmateren produserer papirstopp, forskyver papiret eller drar inn flere papirark

background image

Dokumentmateren produserer papirstopp, forskyver papiret eller
drar inn flere papirark

Det kan være festet noe på originalen, for eksempel stifter eller selvklebende notater, som må

fjernes.

Kontroller at alle valsene er på plass, og at valsedekselet inne i dokumentmateren er lukket.

Kontroller at dokumentmaterens toppdeksel er lukket.

Det kan hende at papiret ikke ligger riktig. Rett opp papiret og juster papirførerne for å sentrere

bunken.

Papirskinnene må berøre sidene av papirbunken for at matingen skal fungere på riktig måte.

Kontroller at papirbunken er rett, og at papirskinnene ligger inntil papirbunken.

Innskuffen eller utskuffen for dokumentmateren inneholder kanskje mer enn det maksimale antallet

ark. Kontroller at papirbunken får plass under papirskinnene i innskuffen, og fjern sidene fra

utskuffen.

Kontroller at det ikke er papirbiter, stifter, binderser eller annet smuss i papirbanen.

Rengjør dokumentmatervalsene og skilleputen. Bruk komprimert luft eller en ren, lofri klut som er

fuktet med varmt vann. Hvis papir fremdeles mates feil, bytter du ut valsene.

Bla deg frem til og trykk på knappen

Rekvisita

fra startskjermbildet på produktets kontrollpanel.

Kontroller statusen til dokumentmatersettet, og bytt det ut ved behov.