HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Produktet henter flere papirark samtidig

background image

Produktet henter flere papirark samtidig

Hvis produktet henter flere ark fra skuffen på én gang, kan du prøve følgende:

1.

Ta papirbunken ut av skuffen, bøy den, roter den 180º og vend den. Ikke luft papiret. Legg

papirbunken tilbake i skuffen.

2.

Bruk bare papir som oppfyller HPs spesifikasjoner for dette produktet.

3.

Bruk papir som ikke er skrukket, brettet eller skadet. Bruk om nødvendig papir fra en annen pakke.

4.

Kontroller at skuffen ikke er overfylt. Hvis det er tilfelle, må du ta hele papirbunken ut av skuffen,

ordne den og deretter legge en del av papiret tilbake i skuffen.

5.

Kontroller at papirskinnene i skuffen er tilpasset papirstørrelsen. Juster skinnene til riktig spor i

skuffen.

6.

Sørg for at utskriftsmiljøet er innenfor de anbefalte spesifikasjonene.

NOWW

Papiret mates på feil måte eller kjører seg fast

241