HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Skrive ut USB-dokumenter enkelt

background image

Skrive ut USB-dokumenter enkelt

1.

Sett USB-stasjonen i USB-porten til venstre for

produktets kontrollpanel.

MERK:

Det kan hende du må fjerne dekselet

fra USB-porten. Trekk dekselet rett ut for å

fjerne det.

2.

Produktet påviser USB-flashstasjonen. Trykk på

OK

for å få tilgang til stasjonen, eller hvis du

blir bedt om det, velg

Hent fra USB

-alternativet

fra listen over tilgjengelige programmer.

Skjermen

Hent fra USB

åpnes.

130

Kapittel 5 Skrive ut

NOWW

background image

3.

Velg navnet på dokumentet du vil skrive ut.

MERK:

Dokumentet kan ligge i en mappe.

Åpne mapper etter behov.

4.

Hvis du må justere antall kopier, velger du

Kopier

-feltet og bruker deretter tastaturet til å

velge antall kopier.

5.

Velg Start -knappen for å skrive ut

dokumentet.

NOWW

Bruke USB-utskrift for enkel tilgang

131

background image

132

Kapittel 5 Skrive ut

NOWW