Pomoc usługi HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series

background image

LASERJET ENTERPRISE 700 COLOR MFP

Podręcznik użytkownika

M775dn

M775f

M775z

M775z+

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 700 color MFP
M775

Podręcznik użytkownika

background image

Prawa autorskie i licencja

© 2012 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez

wcześniejszej pisemnej zgody jest

zabronione, z wyjątkiem przypadków

dozwolonych przez prawo autorskie.

Przedstawione tu informacje mogą ulec

zmianie bez wcześniejszego

powiadomienia.

Jedynymi gwarancjami na produkty i usługi

firmy HP są gwarancje wyrażone w formie

oświadczeń dołączonych do tych produktów

i usług. Żaden zapis w niniejszym

dokumencie nie może być interpretowany

jako gwarancja dodatkowa. Firma HP nie

ponowi żadnej odpowiedzialności za

jakiekolwiek braki techniczne lub błędy

redakcyjne w niniejszym dokumencie.

Numer katalogowy: CC522-90922

Edition 2, 10/2012

Znaki towarowe

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

i

PostScript

®

są znakami towarowymi firmy

Adobe Systems Incorporated.

Apple i logo Apple są znakami towarowymi

firmy Apple Computer Inc. zarejestrowanymi

w Stanach Zjednoczonych i innych krajach/

regionach. iPod jest znakiem towarowym

formy Apple Computer Inc. iPod służy do

kopiowania materiału dozwolonego lub na

zasadach określonych przez posiadacza

praw autorskich. Nie kradnij muzyki.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP i

Windows Vista® są znakami towarowymi

firmy Microsoft Corporation zastrzeżonymi

w Stanach Zjednoczonych.

PANTONE® to znak handlowy kontroli

standardu kolorów firmy Pantone

UNIX

®

jest zastrzeżonym znakiem

towarowym organizacji The Open Group.

background image

Spis treści

1 Wprowadzenie ................................................................................................................. 1

Porównanie urządzeń ............................................................................................................... 2
Widoki urządzenia .................................................................................................................. 5

Widok urządzenia z przodu ...................................................................................... 5
Widok produktu z tyłu ............................................................................................... 6
Opcje podawania nośnika w urządzeniu ..................................................................... 7
Porty interfejsów ....................................................................................................... 8
Numer seryjny i numer modelu — położenie ................................................................ 9

Panel sterowania ................................................................................................................... 10

Układ panelu sterowania ......................................................................................... 10
Ekran główny panelu sterowania .............................................................................. 10
Czyszczenie panelu sterowania ................................................................................ 12
Pomoc panelu sterowania ........................................................................................ 12

Raporty urządzenia ................................................................................................................ 14

2 Podłączanie urządzenia i instalowanie oprogramowania ............................................... 17

Podłączanie urządzenia do komputera kablem USB i instalacja oprogramowania (Windows) ........ 18
Podłączanie urządzenia do sieci za pomocą kabla sieciowego i instalowanie oprogramowania
(Windows) ............................................................................................................................ 19

Konfiguracja adresu IP ............................................................................................. 19
Instalacja oprogramowania ...................................................................................... 20

Podłączanie urządzenia do komputera kablem USB i instalacja oprogramowania (Mac OS X) ....... 21
Podłączanie urządzenia do sieci za pomocą kabla sieciowego i instalacja oprogramowania
(Mac OS X) ........................................................................................................................... 22

Konfiguracja adresu IP ............................................................................................. 22
Instalowanie oprogramowania ................................................................................. 23

3 Podajniki i pojemniki wyjściowe ..................................................................................... 25

Obsługiwane formaty papieru ................................................................................................. 26
Obsługiwane rodzaje papieru ................................................................................................. 30
Konfigurowanie podajników ................................................................................................... 32

PLWW

iii

background image

Konfigurowanie podajnika podczas ładowania papieru .............................................. 32
Konfigurowanie podajnika, aby pasował do ustawień zlecenia drukowania .................. 32
Konfigurowanie podajnika za pomocą panelu sterowania ........................................... 32

Alternatywny tryb papieru firmowego ....................................................................................... 34
Podajnik 1 ............................................................................................................................ 35

Pojemność podajnika i orientacja papieru .................................................................. 35
Ładowanie podajnika 1 ........................................................................................... 38
Automatyczne wykrywanie papieru (tryb automatycznego wykrywania) ........................ 40

Ustawienia automatycznego wykrywania .................................................... 40

Podajnik 2 ............................................................................................................................ 41

Pojemność podajnika i orientacja papieru .................................................................. 41
Ładowanie podajnika 2 ........................................................................................... 43
Automatyczne wykrywanie papieru (tryb automatycznego wykrywania) ........................ 44

Ustawienia automatycznego wykrywania .................................................... 45

Podajniki o pojemności 500 arkuszy ........................................................................................ 46

Pojemność podajnika i orientacja papieru .................................................................. 46
Ładowanie podajnika na 500 arkuszy ....................................................................... 48
Automatyczne wykrywanie papieru (tryb automatycznego wykrywania) ........................ 49

Ustawienia automatycznego wykrywania .................................................... 50

Podajnik o dużej pojemności na 3500 arkuszy ......................................................................... 51

Podajnik o dużej pojemności mieszczący 3500 arkuszy i orientacja papieru ................. 51
Ładowanie podajnika o dużej pojemności na 3500 arkuszy ........................................ 51

Standardowy pojemnik wyjściowy ........................................................................................... 53
Układacz/zszywacz (tylko w modelach z i z+) .......................................................................... 53

4 Części, materiały eksploatacyjne i akcesoria .................................................................. 55

Zamawianie części, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych ................................................... 56
Polityka firmy HP odnośnie materiałów eksploatacyjnych innych producentów ............................... 57
Witryna sieci Web firmy HP dotycząca zapobieganiu fałszerstwom ............................................ 58
Drukowanie po osiągnięciu szacowanego końca okresu eksploatacji kasety z tonerem .................. 59
Włączanie i wyłączanie opcji Ustawienia poziomu bardzo niskiego w panelu sterowania ............. 60
Części do samodzielnej naprawy przez klienta ......................................................................... 62
Akcesoria .............................................................................................................................. 65
Kasety z tonerem ................................................................................................................... 66

Widok kasety z tonerem .......................................................................................... 66
Informacje na temat kasety z tonerem ........................................................................ 67

Utylizacja kasety z tonerem ....................................................................... 67
Przechowywanie kaset z tonerem ............................................................... 67
Polityka firmy HP w stosunku do kaset z tonerem innych producentów ............ 67

Wymiana kasety z tonerem ...................................................................................... 68

Moduł zbiorczy tonera ........................................................................................................... 71

iv

PLWW

background image

Wymiana modułu zbiorczego .................................................................................. 71

Zszywki (tylko modele ze zszywaczem) .................................................................................... 74

Ładowanie zszywek ................................................................................................ 74

5 Drukowanie ................................................................................................................... 77

Obsługiwane sterowniki druku (Windows) ................................................................................ 78

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 79

Tryby instalacji sterownika UPD ................................................................. 79

Zmiana ustawień zadania drukowania (Windows) ..................................................................... 80

Zmiana ustawień wszystkich zleceń drukowania do zamknięcia programu .................... 80
Zmiana ustawień domyślnych wszystkich zleceń drukowania ........................................ 80
Zmiana ustawień konfiguracyjnych urządzenia ........................................................... 80

Zmiana ustawień zadania drukowania (Mac OS X) ................................................................... 81

Zmiana ustawień wszystkich zleceń drukowania do zamknięcia programu .................... 81
Zmiana ustawień domyślnych wszystkich zleceń drukowania ........................................ 81
Zmiana ustawień konfiguracyjnych urządzenia ........................................................... 81

Zadania drukowania w systemie Windows ............................................................................... 82

Używanie skrótu drukowania (Windows) ................................................................... 82
Tworzenie skrótu drukowania (Windows) ................................................................... 84
Automatyczne drukowanie po obu stronach (Windows) ............................................... 87
Ręczne drukowanie po obu stronach (Windows) ......................................................... 89
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (Windows) ................................................ 91
Wybór orientacji strony (Windows) ........................................................................... 93
Wybór rodzaj papieru (Windows) ............................................................................ 95
Drukowanie pierwszej lub ostatniej strony na innym papierze (Windows) ...................... 98
Skalowanie dokumentów do formatu papieru (Windows) ........................................... 101
Tworzenie broszur (Windows) ................................................................................ 103
Wybieranie opcji zszywania (Windows) ................................................................. 105

Zadania drukowania w systemie Mac OS X ............................................................................ 107

Korzystanie ze wstępnego ustawienia drukowania (Mac OS X) .................................. 107
Tworzenie wstępnego ustawienia drukowania (Mac OS X) ........................................ 107
Automatyczne drukowanie na obu stronach (Mac OS X) ............................................ 107
Ręczne drukowanie na obu stronach (Mac OS X) ..................................................... 107
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (Mac OS X) ............................................ 108
Wybór orientacji strony (Mac OS X) ........................................................................ 108
Wybór rodzaju papieru (Mac OS X). ...................................................................... 108
Drukowanie okładki (Mac OS X) ............................................................................. 109
Dopasowywanie dokumentu do wielkości strony (Mac OS X) ..................................... 109
Tworzenie broszur (Mac OS X) ............................................................................... 109
Wybierz opcje zszywania (Mac OS X) .................................................................... 110

Dodatkowe zadania drukowania (system Windows) ................................................................ 111

PLWW

v

background image

Anulowanie zadania drukowania (Windows) ........................................................... 111
Wybór formatu papieru (Windows) ......................................................................... 111
Wybór niestandardowego formatu papieru (Windows) ............................................. 112
Drukowanie znaków wodnych (Windows) ............................................................... 112

Dodatkowe zadania drukowania (system Mac OS X) ............................................................... 113

Anulowanie zadania drukowania (Mac OS X) .......................................................... 113
Wybór formatu papieru (Mac OS X) ....................................................................... 113
Wybór niestandardowego formatu papieru (Mac OS X) ............................................ 113
Drukowanie znaków wodnych (Mac OS X) .............................................................. 114

Drukowanie w kolorze .......................................................................................................... 115

Korzystanie z opcji HP EasyColor ........................................................................... 115
Zmiana opcji kolorów (Windows) ........................................................................... 115
Zmiana kompozycji kolorów dla zadania drukowania (Windows) .............................. 116
Zmiana opcji kolorów (Mac OS X) .......................................................................... 117
Opcje ręcznego ustawiania kolorów ....................................................................... 117
Dopasowywanie kolorów ....................................................................................... 118

Dopasowywanie kolorów przy pomocy palety próbek ................................ 119
Drukowanie próbek koloru ...................................................................... 119
Dopasowanie kolorów PANTONE® ......................................................... 119

Przechowywanie zadań drukowania w pamięci urządzenia ..................................................... 120

Tworzenie przechowywanego zadania (Windows) ................................................... 120
Tworzenie przechowywanego zadania (Mac OS X) .................................................. 122
Drukowanie zapisanego zadania ........................................................................... 123
Usuwanie zapisanego zadania .............................................................................. 123

Dodawanie strony oddzielania zadań (Windows) .................................................................... 125
Korzystanie z usługi HP ePrint ............................................................................................... 126
Korzystanie z oprogramowania HP ePrint ............................................................................... 127
Używanie narzędzia Apple AirPrint ....................................................................................... 128

Łączenie urządzenia z usługą AirPrint ..................................................................... 128
Znajdowanie nazwy AirPrint urządzenia ................................................................. 128
Drukowanie przy użyciu usługi AirPrint .................................................................... 128
Zmiana nazwy urządzenia AirPrint ......................................................................... 129
Rozwiązywanie problemów z usługą AirPrint ........................................................... 129

Używanie aplikacji HP Smart Print (Windows) ......................................................................... 130
Drukowanie za pomocą urządzenia USB easy-access .............................................................. 131

Drukowanie dokumentów z urządzenia USB easy-access ........................................... 131

6 Kopiuj .......................................................................................................................... 133

Określenie nowych domyślnych ustawień kopiowania .............................................................. 134
Tworzenie jednej kopii ......................................................................................................... 136
Wykonywanie wielu kopii ..................................................................................................... 137

vi

PLWW

background image

Kopiowanie wielostronicowego oryginału ............................................................................... 139
Sortowanie zlecenia kopiowania ........................................................................................... 141
Zszywanie kopii .................................................................................................................. 143
Kopiowanie po obu stronach (dwustronne) .............................................................................. 144

Automatyczne kopiowanie obu stron ....................................................................... 144
Ręczne kopiowanie po obu stronach ....................................................................... 145

Zmniejszanie i powiększanie kopii ......................................................................................... 147
Kopiowanie w kolorze lub w czerni i bieli ............................................................................... 149
Optymalizacja kopii pod względem tekstu lub obrazów ........................................................... 150
Regulowanie jasności kopii ................................................................................................... 151
Ustawianie formatu i rodzaju papieru dla funkcji kopiowania na papierze specjalnym ................. 153
Używanie trybu tworzenia zadania ........................................................................................ 154
Kopiowanie książki .............................................................................................................. 155
Kopiowanie zdjęcia ............................................................................................................. 157

7 Skanowanie/wysyłanie ............................................................................................... 159

Konfigurowanie funkcji skanowania/wysyłania ....................................................................... 160
Zmiana domyślnych ustawień skanowania/wysyłania z panelu sterowania urządzenia ............... 162
Wysyłanie zeskanowanego dokumentu do folderu sieciowego .................................................. 164
Wysyłanie zeskanowanego dokumentu do folderu w pamięci urządzenia .................................. 168
Wysyłanie zeskanowanego dokumentu do dysku flash USB ...................................................... 169

Skanowanie i zapisywanie dokumentu .................................................................... 169

Wysyłanie zeskanowanych dokumentów na jeden lub wiele adresów e-mail ............................... 172
Używanie książki adresowej przy wysyłaniu wiadomości e-mail ................................................ 175

Dodawanie kontaktów do książki adresowej z poziomu panelu sterowania ................. 175
Wysyłanie dokumentu w wiadomości e-mail przy użyciu książki adresowej ................. 177

Skanowanie fotografii .......................................................................................................... 180

8 Faksowanie .................................................................................................................. 183

Konfigurowanie wymaganych ustawień faksu .......................................................................... 184

Kreator konfiguracji faksu ...................................................................................... 184
Ustawianie lub sprawdzanie daty i godziny ............................................................. 185
Ustaw lub sprawdź format daty/godziny. ................................................................ 186

Konfiguracja ustawień wybierania faksu ................................................................................. 187
Konfigurowanie ustawień ogólnych wysyłania faksu ................................................................. 189
Konfiguracja kodów bilingowych faksu ................................................................................... 190
Konfigurowanie opcji domyślnych dla zadań wysyłania faksów ................................................ 191
Konfigurowanie ustawień odbierania faksu ............................................................................. 193
Używanie harmonogramu drukowania faksów ........................................................................ 194
Blokowanie faksów przychodzących ...................................................................................... 195

Tworzenie listy zablokowanych numerów faksów ...................................................... 195

PLWW

vii

background image

Usuwanie numerów z listy zablokowanych numerów faksów ...................................... 195

Konfigurowanie opcji domyślnych dla zadań odbierania faksów ............................................... 196
Archiwizacja i przekazywanie faksów .................................................................................... 197

Włączanie archiwizacji faksów .............................................................................. 197
Włączanie przekazywania faksów ......................................................................... 197

Tworzenie listy szybkiego wybierania ..................................................................................... 198
Dodawanie numeru do istniejącej listy szybkiego wybierania .................................................... 201
Usuwanie listy szybkiego wybierania ..................................................................................... 202
Usuwanie pojedynczego numeru z listy numerów szybkiego wybierania .................................... 203
Wysyłanie faksu po ręcznym wpisaniu numeru ........................................................................ 204
Wysyłanie faksu za pomocą kodu szybkiego wybierania ......................................................... 206
Przeszukiwanie listy szybkiego wybierania według nazwy ........................................................ 208
Wysyłanie faksów przy użyciu numerów z książki adresowej faksu ........................................... 209
Wyszukiwanie w książce adresowej ...................................................................................... 212
Anulowanie faksu ................................................................................................................ 213
Raporty faksowania ............................................................................................................. 214

Dziennik zdarzeń faksu ......................................................................................... 214
Raport kodów bilingowych ..................................................................................... 215
Lista zablokowanych numerów faksów .................................................................... 215
Lista numerów szybkiego wybierania ...................................................................... 215
Raport połączenia faksowego ................................................................................ 215

9 Zarządzanie urządzeniem ............................................................................................ 217

Konfigurowanie ustawień sieci IP ........................................................................................... 218

Oświadczenie dotyczące udostępniania drukarki ..................................................... 218
Wyświetlanie lub zmiana ustawień sieciowych ......................................................... 218
Ręczna konfiguracja parametrów TCP/IP IPv4 z panelu sterowania urządzenia ........... 218
Ręczna konfiguracja parametrów TCP/IP IPv6 z panelu sterowania urządzenia ........... 219

Wbudowany serwer internetowy HP ....................................................................................... 220

Uruchamianie wbudowanego serwera internetowego firmy HP ................................... 221
Wbudowany serwer internetowy firmy HP — funkcje ................................................. 221

Karta Informacje .................................................................................... 221
Karta Ogólne ........................................................................................ 222
Karta Kopiuj/Drukuj ............................................................................... 223
Karta Skanowanie/dystrybucja cyfrowa ................................................... 223
Karta Faksowanie .................................................................................. 225
Karta Rozwiązywanie problemów ............................................................ 225
Karta Zabezpieczenia ............................................................................ 226
Karta Usługi sieci Web HP ...................................................................... 226
Karta Praca w sieci ................................................................................ 226
Lista Inne łącza ...................................................................................... 227

viii

PLWW

background image

Narzędzie HP Utility (Mac OS X) ........................................................................................... 228

Otwieranie aplikacji HP Utility ................................................................................ 228
Funkcje HP Utility .................................................................................................. 228

Korzystanie z oprogramowania HP Web Jetadmin ................................................................... 231
Ustawienia ekonomiczne ...................................................................................................... 232

Optymalizacja pod względem szybkości lub zużycia energii ..................................... 232
Ustawianie trybu uśpienia ...................................................................................... 232
Ustawianie harmonogramu uśpienia ........................................................................ 232

Funkcje zabezpieczające urządzenia ..................................................................................... 234

Oświadczenia o bezpieczeństwie ........................................................................... 234
IPsec .................................................................................................................... 234
Logowanie do urządzenia. ..................................................................................... 234
Przypisanie hasła systemu ...................................................................................... 234
Obsługa szyfrowania: Bezpieczne wysokowydajne dyski twarde firmy HP .................. 235
Blokowanie klatki formatyzatora ............................................................................. 235

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego urządzenia .......................................................... 236

10 Rozwiązywanie problemów ....................................................................................... 237

Lista kontrolna rozwiązywania problemów .............................................................................. 238
Czynniki wpływające na wydajność urządzenia ..................................................................... 240
Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych ..................................................................... 241
Pomoc panelu sterowania ..................................................................................................... 242
Papier jest podawany nieprawidłowo lub zacina się ................................................................ 243

Urządzenie nie pobiera papieru ............................................................................. 243
Urządzenie pobiera kilka arkuszy papieru ............................................................... 243
Podajnik dokumentów zacina się, marszczy papier lub pobiera na raz więcej arkuszy
papieru ................................................................................................................ 244
Zapobieganie zacięciom papieru ........................................................................... 244

Usuwanie zacięcia ............................................................................................................... 246

Miejsca zacięć papieru ......................................................................................... 246
Automatyczna nawigacja dla usuwania zacięć ........................................................ 246
Usuń zacięty papier z podajnika dokumentów .......................................................... 247
Usuwanie zacięć w obszarze pojemnika wyjściowego .............................................. 249
Usuwanie zacięć zszywacza .................................................................................. 249
Usuwanie zacięć w zszywaczu/układaczu .............................................................. 252
Usuwanie zacięć przy prawej osłonie ..................................................................... 254
Usuwanie zacięć w podajniku 1 ............................................................................. 256
Usuwanie zacięcia w podajniku 2 .......................................................................... 258
Usuwanie zacięć w podajniku na 1 x 500 arkuszy lub w podajniku na 1 x 500
arkuszy z szafką ................................................................................................... 260
Usuwanie zacięć w podajniku na 3 x 500 arkuszy ................................................... 262

PLWW

ix

background image

Usuwanie zacięć papieru w podajniku o dużej pojemności na 3500 arkuszy .............. 264

Zmiana sposobu usuwania zacięć .......................................................................................... 267
Poprawianie jakości druku .................................................................................................... 268

Drukowanie dokumentu z innego programu ............................................................. 268
Określanie ustawienia typu papieru dla zlecenia druku ............................................. 268

Sprawdzenie ustawienia rodzaju papieru (Windows) ................................. 268
Sprawdzenie ustawienia rodzaju papieru (Mac OS X) ................................ 268

Sprawdzanie stanu kasety z tonerem ....................................................................... 269
Kalibrowanie urządzenia w celu wyrównania kolorów .............................................. 270
Drukowanie strony czyszczącej .............................................................................. 270
Wewnętrzne strony testowania jakości wydruku ....................................................... 271
Sprawdzanie wizualne kasety z tonerem ................................................................. 271
Sprawdzenie papieru i środowiska drukowania ........................................................ 271

Należy używać tylko papieru zgodnego ze specyfikacjami firmy HP ............ 271
Sprawdzanie środowiska pracy ............................................................... 272

Regulacja ustawień kolorów (Windows) ................................................................... 272
Używanie innego sterownika druku ......................................................................... 274
Ustawianie wyrównania poszczególnych podajników papieru ................................... 275

Poprawianie jakości kopiowania ........................................................................................... 276

Sprawdzanie zanieczyszczeń lub smug na szybie skanera ........................................ 276
Kalibracja skanera ................................................................................................ 278
Sprawdzenie ustawień papieru ............................................................................... 278

Sprawdź konfigurację formatu i rodzaju papieru ....................................... 278
Wybierz, który podajnik będzie używany do tworzenia kopii. .................... 278

Sprawdzanie ustawień regulacji obrazu .................................................................. 278
Optymalizacja kopii pod względem tekstu lub obrazów ............................................ 279
Kopiowanie od krawędzi do krawędzi .................................................................... 279
Czyszczenie rolek pobierających i wkładki rozdzielającej podajnika dokumentów ....... 280

Poprawianie jakości skanowania ........................................................................................... 282

Sprawdzanie zanieczyszczeń lub smug na szybie skanera ........................................ 282
Zmiana ustawień rozdzielczości ............................................................................. 283
Sprawdzenie ustawień koloru ................................................................................. 284
Sprawdzanie ustawień regulacji obrazu .................................................................. 284
Optymalizacja skanowania dla tekstu lub obrazów ................................................... 285
Sprawdzanie ustawień jakości wydruków ................................................................ 285
Czyszczenie rolek pobierających i wkładki rozdzielającej podajnika dokumentów ....... 286

Poprawianie jakości faksu ..................................................................................................... 288

Sprawdzanie zanieczyszczeń lub smug na szybie skanera ........................................ 288
Sprawdzenie ustawienia rozdzielczości faksów wysyłanych ....................................... 290
Sprawdzanie ustawień regulacji obrazu .................................................................. 290
Optymalizacja faksów dla tekstu lub obrazów .......................................................... 290

x

PLWW

background image

Sprawdzanie ustawień poprawiania błędów ............................................................ 291
Wysłanie do innego urządzenia faksowego ............................................................. 291
Czyszczenie rolek pobierających i wkładki rozdzielającej podajnika dokumentów ....... 291
Sprawdzenie ustawienia dopasowania do strony ...................................................... 293
Sprawdzenie urządzenia faksowego nadawcy ......................................................... 293

Strony nie są drukowane lub drukowanie jest spowolnione ....................................................... 294

Urządzenie nie drukuje .......................................................................................... 294
Urządzenie drukuje bardzo wolno. ......................................................................... 295

Rozwiązywanie problemów z drukiem z urządzenia USB ......................................................... 296

Po podłączeniu urządzenia USB nie jest wyświetlane menu Pobierz z USB .................. 296
Urządzenie nie drukuje plików z urządzenia USB ..................................................... 297
Pliku, który chcesz wydrukować, nie ma w menu Pobierz z USB ................................. 297

Rozwiązywanie ogólnych problemów z połączeniem USB ........................................................ 298
Rozwiązywanie problemów z siecią przewodową ................................................................... 299

Urządzenie jest źle podłączone fizycznie ................................................................ 299
Komputer używa błędnego adresu IP urządzenia ...................................................... 299
Komputer nie może skomunikować się z urządzeniem ............................................... 300
Urządzenie korzysta z nieodpowiednich ustawień łącza i dupleksu dla komunikacji z
siecią .................................................................................................................. 300
Nowe programy mogły spowodować problemy ze zgodnością .................................. 300
Komputer lub stacja robocza mogą być błędnie skonfigurowane ................................ 300
Urządzenie zostało wyłączone lub w inne ustawienia sieci są błędne ......................... 300

Rozwiązywanie problemów z faksowaniem ............................................................................ 301

Lista kontrolna przy rozwiązywaniu problemów z faksem .......................................... 301

Jakiego typu linia telefoniczna jest używana? ............................................ 301
Czy stosowane jest urządzenie zapobiegające przepięciom? ..................... 301
Czy stosowany jest system poczty głosowej lub automatyczna sekretarka? .... 302
Czy linia telefoniczna ma funkcję połączeń oczekujących? ......................... 302

Sprawdzenie stanu przystawki faksującej ................................................................. 303
Ogólne problemy z faksem .................................................................................... 304
Użytkowanie faksu w sieciach VoIP ......................................................................... 305
Problemy z odbieraniem faksów ............................................................................. 306
Problemy z wysyłaniem faksów ............................................................................... 308
Kody błędów skanera ............................................................................................ 310
Na ekranie panelu sterowania wyświetlane są komunikaty o błędach faksu ................. 310

Komunikaty dla faksów wysyłanych .......................................................... 311
Komunikaty dla faksów odbieranych ........................................................ 313

Ustawienia serwisowe ........................................................................................... 314

Ustawienia w menu Rozwiązywanie problemów ........................................ 314

Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem urządzenia w systemie Windows .................... 315

Sterownik druku nie jest widoczny w folderze Drukarki .............................................. 315

PLWW

xi

background image

Podczas instalowania oprogramowania został wyświetlony komunikat o błędzie .......... 315
Urządzenie jest w trybie gotowości, ale nie drukuje .................................................. 315

Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem w systemie Mac OS X .................................... 317

Nazwa urządzenia nie pojawia się na liście urządzeń Drukarki i faksy lub Drukarki i
skanery ................................................................................................................ 317
Zlecenie drukowania nie zostało wysłane do wybranego urządzenia ......................... 317
Gdy urządzenie jest podłączone przewodem USB, po zaznaczeniu sterownika nie
pojawia się na liście Drukarki i faksy lub Drukarki i skanery ....................................... 317

Usuwanie oprogramowania (Windows) .................................................................................. 319
Usuwanie zadania drukowania (Mac OS X) ............................................................................ 320

Indeks .............................................................................................................................. 321

xii

PLWW