HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Drukowanie dokumentów z urządzenia USB easy-access

background image

Drukowanie dokumentów z urządzenia USB easy-access

1.

Włóż dysk flash USB do portu USB z lewej

strony panelu sterowania urządzenia.

UWAGA:

Może być konieczne zdjęcie

pokrywy portu USB. Pociągnij prosto pokrywę,

aby ją zdjąć.

PLWW

Drukowanie za pomocą urządzenia USB easy-access

131

background image

2.

Urządzenie wykrywa napęd flash USB. Dotknij

przycisku

OK

, aby uzyskać dostęp do napędu,

lub, jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni

monit, wybierz opcję

Pobierz z USB

z listy

dostępnych aplikacji. Zostanie wyświetlony

ekran

Pobierz z USB

.

3.

Wybierz nazwę dokumentu, który chcesz

wydrukować.

UWAGA:

Dokument może być w folderze.

Otwórz foldery, jeśli to konieczne.

4.

Aby dostosować liczbę kopii, dotknij pola

Kopie

, a następnie wybierz liczbę kopii za

pomocą klawiatury.

5.

Dotknij przycisku Start , aby wydrukować

dokument.

132

Rozdział 5 Drukowanie

PLWW