HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Korzystanie z usługi HP ePrint

background image

Korzystanie z usługi HP ePrint

Usługa HP ePrint umożliwia wydrukowanie dokumentu wysłanego jako załącznik wiadomości poczty

elektronicznej na adres e-mail urządzenia z dowolnego urządzenia obsługującego pocztę

elektroniczną.

UWAGA:

Aby korzystać z usługi HP ePrint, urządzenie musi być podłączone do sieci i mieć dostęp

do Internetu.

1.

Aby móc korzystać z usługi HP ePrint, trzeba najpierw włączyć usługi sieci Web HP.

a. Wpisz adres IP urządzenia w wierszu adresu przeglądarki internetowej, aby otworzyć

witrynę wbudowanego serwera internetowego HP.

b. Kliknij kartę Usługi sieci Web HP.

c.

Wybierz opcję włączenia usług sieci Web.

UWAGA:

Włączanie usług sieciowych może potrwać dłuższą chwilę.

2.

Witryna internetowa HP ePrintCenter służy do definiowania ustawień zabezpieczeń

i skonfigurowania domyślnych ustawień drukowania dla wszystkich zleceń wysyłanych do

urządzenia przez usługę HP ePrint.

a. Przejdź do witryny

www.hpeprintcenter.com

.

b. Kliknij przycisk Zaloguj i wprowadź dane uwierzytelniające do witryny HP ePrintCenter lub

utwórz nowe konto.

c.

Wybierz swoje urządzenie z listy lub kliknij przycisk + Add printer (Dodaj drukarkę), aby

je dodać. Aby dodać urządzenie, musisz mieć kod drukarki. Jest to element adresu e-mail

urządzenia znajdujący się przed znakiem @.

UWAGA:

Ten kod jest ważny tylko 24 godziny od włączenia usług sieci Web HP. Jeśli

kod wygaśnie, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją, aby ponownie włączyć usługi sieci

Web HP i otrzymać nowy kod.

d. Aby zabezpieczyć urządzenie przed drukowaniem niepożądanych dokumentów, kliknij

opcję ePrint Settings (Ustawienia usługi ePrint), następnie kliknij kartę Allowed Senders

(Dopuszczalni nadawcy). Kliknij opcję Allowed Senders Only (Tylko dopuszczalni

nadawcy) i dodaj adresy e-mail, z których będzie można wysyłać zadania do usługi ePrint.

e. Aby wybrać domyślne ustawienia wszystkich zleceń usługi ePrint wysyłanych do tego

urządzenia, kliknij opcję ePrint Settings (Ustawienia usługi ePrint), następnie Print

Options (Opcje drukowania) i wybierz ustawienia, których chcesz używać.

3.

Aby wydrukować dokument, załącz go do wiadomości poczty elektronicznej i wyślij na adres

e-mail urządzenia.

126

Rozdział 5 Drukowanie

PLWW