HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Tworzenie broszur (Mac OS X)

background image

Tworzenie broszur (Mac OS X)

1.

Kliknij menu Plik, a następnie kliknij opcję Drukuj.

2.

W menu Drukarka wybierz to urządzenie.

3.

Domyślnie sterownik druku wyświetla menu Copies & Pages (Kopie i strony). Otwórz listę

rozwijaną i wybierz menu Layout (Układ).

4.

Wybierz opcję bindowania z listy rozwijanej Two-Sided (Dwustronne).

5.

Otwórz listę rozwijaną i wybierz menu Drukowanie broszury.

PLWW

Zadania drukowania w systemie Mac OS X

109

background image

6.

Wybierz pole Formatowanie wydruku jako broszury i wybierz opcję łączenia.

7.

Wybierz format papieru.

8.

Puknij przycisk Drukuj.