HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Sprawdzenie ustawienia dopasowania do strony

background image

Sprawdzenie ustawienia dopasowania do strony

Jeśli funkcja

Dopasuj do strony

jest włączona, a przychodzący faks jest większy od formatu strony,

urządzenie podejmie próbę przeskalowania obrazu w celu dopasowania go do strony. Jeśli ta funkcja

jest wyłączona, większe obrazy zostaną podzielone na kilka stron.

1.

Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia przewiń i dotknij przycisku

Administracja

.

2.

Otwórz kolejno następujące menu:

Ustawienia faksu

Ustawienia odbierania faksu

Domyślne opcje zleceń

Dopasuj do strony

3.

Dotknij opcji

Włączony

, aby włączyć funkcję, albo opcji

Wyłączony

, aby ją wyłączyć. Dotknij

przycisku

Zapisz

.