HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych

background image

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych

1.

Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia przewiń i dotknij przycisku

Administracja

.

2.

Otwórz następujące menu:

Ustawienia ogólne

Przywróć ustawienia fabryczne

3.

Pojawi się komunikat informujący o możliwej utracie danych po wykonaniu resetowania. Dotknij

przycisku

Resetuj

, aby zakończyć proces.

UWAGA:

Po wykonaniu procesu resetowania urządzenie uruchamia się ponownie automatycznie.

PLWW

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych

241