HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Sprawdzenie stanu przystawki faksującej

background image

Sprawdzenie stanu przystawki faksującej

Jeśli przystawka faksująca nie działa, wydrukuj raport

Strona konfiguracji

, aby sprawdzić jej stan.

1.

Na ekranie głównym przewiń do przycisku

Administracja

i dotknij go.

2.

Otwórz następujące menu:

Raporty

Strony konfiguracji i stanu

Strona konfiguracji

3.

Dotknij przycisku

Drukuj

, aby wydrukować raport, lub dotknij przycisku

Wyświetl

, aby wyświetlić

raport na ekranie. Raport składa się z kilku stron.

UWAGA:

Adres IP lub nazwę hosta urządzenia można znaleźć na stronie Jetdirect.

Na Stronie urządzenia faksującego na Stronie konfiguracyjnej, pod nagłówkiem Informacje o sprzęcie

sprawdź pozycje Stan modemu. W poniższej tabeli opisano stany urządzenia i możliwe rozwiązania.

UWAGA:

Jeśli strona faksu nie drukuje się, może być to spowodowane problemami z faksem

analogowym. Jeśli korzystasz z faksu sieciowego lub internetowego, ich konfiguracja może wyłączać

tę funkcję.

Działa/włączona

1

Analogowa przystawka faksująca jest zainstalowana
i gotowa.

Działa/wyłączona

1

Urządzenie faksu jest zainstalowane, ale nie zostało
skonfigurowane.

Przystawka faksująca jest zainstalowana i sprawna, jednak
program narzędziowy HP Digital Sending wyłączył funkcje
faksu w urządzeniu lub włączył faks sieciowy. Jeśli włączono
faks sieciowy, funkcja faksu analogowego jest wyłączona.
Jednocześnie może być włączona tylko jedna funkcja, faks
sieciowy lub faks analogowy.

UWAGA:

Jeśli włączony jest faks sieciowy, opcja

Faks

jest

niedostępna na panelu sterowania urządzenia.

Nie działa/włączona/wyłączona

1

Urządzenie wykryło błąd oprogramowania sprzętowego.
Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe

Uszkodzona/włączona/wyłączona

1

Błąd faksu. Odłącz kartę faksu i podłącz ją ponownie
sprawdzając, czy nie wygięły się styki. Jesli stan przystawki
jest nadal okreslony jako USZKODZONY, wymien karte
analogowej przystawki faksujacej.

1

WŁĄCZONA oznacza, ze analogowa przystawka faksująca jest włączona; WYŁĄCZONA oznacza, ze włączono faks
sieciowy (faks analogowy jest wyłączony).

PLWW

Rozwiązywanie problemów z faksowaniem

303