HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Urządzenie jest w trybie gotowości, ale nie drukuje

background image

Urządzenie jest w trybie gotowości, ale nie drukuje

1.

Wydrukuj stronę konfiguracji i zweryfikuj sprawność działania urządzenia.

2.

Sprawdź, czy wszystkie kable są dokładnie podłączone i czy spełniają wymagania określone w

specyfikacji. Dotyczy to także kabli USB i przewodów zasilających. Spróbuj użyć nowego

przewodu.

3.

Sprawdź, czy adres IP na stronie konfiguracji jest zgodny z adresem IP portu oprogramowania.

Wykonaj jedną z poniższych procedur:

System Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 i Windows Vista

a. Kliknij przycisk Start lub ikonę Windows w systemie Windows Vista w lewym dolnym rogu

ekranu.

b. Kliknij przycisk Ustawienia.

c.

Kliknij pozycję Drukarki i faksy (w domyślnym widoku menu Start) lub kliknij pozycję

Drukarki (w klasycznym widoku menu Start).

PLWW

Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem urządzenia w systemie Windows

315

background image

d. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika urządzenia, a następnie wybierz

polecenie Właściwości.

e. Kliknij kartę Porty, a następnie kliknij polecenie Skonfiguruj port.

f.

Sprawdź adres IP, a następnie kliknij przycisk OK lub Anuluj.

g. Jeśli adresy IP są różne, usuń sterownik i zainstaluj go ponownie, używając poprawnego

adresu IP.

Windows 7

a. W lewym dolnym rogu okna kliknij ikonę Windows.

b. Kliknij Urządzenia i drukarki.

c.

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika urządzenia, a następnie wybierz

polecenie Właściwości drukarki.

d. Kliknij kartę Porty, a następnie kliknij polecenie Skonfiguruj port.

e. Sprawdź adres IP, a następnie kliknij przycisk OK lub Anuluj.

f.

Jeśli adresy IP są różne, usuń sterownik i zainstaluj go ponownie, używając poprawnego

adresu IP.

316

Rozdział 10 Rozwiązywanie problemów

PLWW

background image

Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem w
systemie Mac OS X

Nazwa urządzenia nie pojawia się na liście urządzeń Drukarki i faksy lub Drukarki i skanery

Zlecenie drukowania nie zostało wysłane do wybranego urządzenia

Gdy urządzenie jest podłączone przewodem USB, po zaznaczeniu sterownika nie pojawia się

na liście Drukarki i faksy lub Drukarki i skanery

Nazwa urządzenia nie pojawia się na liście urządzeń Drukarki i
faksy lub Drukarki i skanery

1.

Upewnij się, że przewody są prawidłowo podłączone, a urządzenie jest włączone.

2.

Aby sprawdzić nazwę urządzenia, wydrukuj stronę konfiguracji. Upewnij się, że nazwa na

stronie konfiguracji jest zgodna z nazwą urządzenia widoczną na liście Drukarki i faksy lub

Drukarki i skanery.

3.

Zamień kabel USB/kabel sieciowy na inny, lepszej jakości.

4.

W razie potrzeby ponownie zainstaluj oprogramowanie.

UWAGA:

Przed przystąpieniem do ponownej instalacji oprogramowania podłącz kabel USB

lub kabel sieciowy.

Zlecenie drukowania nie zostało wysłane do wybranego
urządzenia

1.

Otwórz kolejkę druku i ponownie uruchom zlecenie drukowania.

2.

Zlecenie mogło zostać odebrane przez inne urządzenie o tej samej albo podobnej nazwie. Aby

sprawdzić nazwę urządzenia, wydrukuj stronę konfiguracji. Upewnij się, że nazwa na stronie

konfiguracji jest zgodna z nazwą urządzenia widoczną na liście Drukarki i faksy lub Drukarki i

skanery.

Gdy urządzenie jest podłączone przewodem USB, po zaznaczeniu
sterownika nie pojawia się na liście Drukarki i faksy lub Drukarki i
skanery

Rozwiązywanie problemów związanych z oprogramowaniem

Sprawdź, czy system operacyjny komputera Macintosh to Mac OS X 10.6 lub nowszy.

Rozwiązywanie problemów związanych ze sprzętem

1.

Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.

2.

Upewnij się, że prawidłowo podłączono kabel USB.

PLWW