HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Karta Zabezpieczenia

background image

Karta Zabezpieczenia

Tabela 9-7

Karta Zabezpieczenia wbudowanego serwera internetowego HP

Menu

Opis

Bezpieczeństwo

Umożliwia skonfigurowanie hasła administratora w celu ograniczenia dostępu do
niektórych funkcji urządzenia.

Umożliwia ustawienie hasła PJL do przetwarzania komend PJL.

Umożliwia ustawienie dostępu do systemu i zabezpieczeń aktualizacji
oprogramowania sprzętowego.

Można włączyć lub wyłączyć port USB hosta na panelu sterowania albo port USB
formatyzatora, umożliwiający drukowanie bezpośrednio z komputera.

Umożliwia wyświetlenie stanu ustawień zabezpieczeń.

Kontrola dostępu

Umożliwia konfigurowanie dostępu określonych osób lub grup do funkcji
urządzenia. Można też wybrać wymaganą metodę logowania osób do
urządzenia.

Chroń przechowywane dane

Umożliwia konfigurowanie wewnętrznego dysku twardego urządzenia i
zarządzanie nim. Urządzenie zawiera szyfrowany dysk twardy, zapewniający
maksymalne bezpieczeństwo.

Można też konfigurować ustawienia zadań przechowywanych na dysku twardym
urządzenia.

Zarządzanie certyfikatami

Umożliwia instalowanie i organizowanie certyfikatów zabezpieczających dostęp
do urządzenia i sieci.

Autotest

Umożliwia sprawdzenie, czy funkcje zabezpieczeń działają zgodnie z
oczekiwanymi parametrami systemu.