Ajutor HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series

background image

LASERJET ENTERPRISE 700 COLOR MFP

Ghidul utilizatorului

M775dn

M775f

M775z

M775z+

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 700 color MFP
M775

Ghidul utilizatorului

background image

Drepturi de autor şi licenţă

© 2012 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reproducerea, adaptarea sau traducerea

fără permisiunea prealabilă în scris sunt

interzise, cu excepţia permisiunilor acordate

prin legile drepturilor de autor.

Informaţiile din acest document pot fi

modificate fără notificare prealabilă.

Singurele garanţii pentru produsele şi

serviciile HP sunt cele stabilite în declaraţiile

exprese de garanţie, care însoţesc aceste

produse şi servicii. Nici o prevedere a

prezentului document nu poate fi

interpretată drept garanţie suplimentară.

Compania HP nu va răspunde pentru nici o

omisiune sau eroare tehnică sau editorială

din prezentul document.

Cod produs: CC522-90924

Edition 2, 10/2012

Recunoaşterea mărcilor comerciale

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

şi

PostScript

®

sunt mărci comerciale ale Adobe

Systems Incorporated.

Apple şi sigla Apple sunt mărci comerciale

ale Apple Computer, Inc., înregistrate în

SUA şi în alte ţări/regiuni. iPod este o

marcă comercială a Apple Computer, Inc.

iPod este numai pentru copiere legală sau

autorizată de deţinătorul de drept. Nu furaţi

muzică.

Microsoft®, Windows®, Windows XP® şi

Windows Vista® sunt mărci comerciale

înregistrate ale Microsoft Corporation în

SUA.

PANTONE® este marcă comercială de

standard a Pantone, Inc.

UNIX

®

este o marcă comercială înregistrată

a The Open Group.

background image

Cuprins

1 Prezentarea produsului .................................................................................................... 1

Comparaţia produselor ............................................................................................................. 2
Vederile produsului .................................................................................................................. 5

Vedere din faţă a produsului ...................................................................................... 5
Vedere din spate a produsului .................................................................................... 6
Opţiuni de intrare pentru produs ................................................................................. 7
Porturi de interfaţă ..................................................................................................... 8
Amplasarea numărului de serie şi a numărului de model ................................................ 9

Panoul de control ................................................................................................................... 10

Aspectul panoului de control .................................................................................... 10
Ecranul principal al panoului de control ..................................................................... 10
Curăţarea panoului de control .................................................................................. 12
Ajutor pe panoul de control ...................................................................................... 12

Rapoartele produsului ............................................................................................................. 14

2 Conectarea produsului şi instalarea software-ului ........................................................... 17

Conectarea produsului la un computer utilizând un cablu USB şi instalarea software-ului
(Windows) ............................................................................................................................ 18
Conectarea produsului la o reţea utilizând un cablu de reţea şi instalarea software-ului (Windows) . 19

Configurarea adresei IP ........................................................................................... 19
Instalarea software-ului ............................................................................................ 20

Conectarea produsului la un computer prin utilizarea unui cablu USB şi instalarea software-ului
(Mac OS X) ........................................................................................................................... 21
Conectarea produsului la o reţea prin utilizarea unui cablu de reţea şi instalarea software-ului
(Mac OS X) ........................................................................................................................... 22

Configurarea adresei IP ........................................................................................... 22
Instalarea software-ului ............................................................................................ 23

3 Tăvile de alimentare şi sertarele de ieşire ....................................................................... 25

Dimensiunile de hârtie acceptate .............................................................................................. 26
Tipurile de hârtie acceptate ..................................................................................................... 30
Configurarea tăvilor ............................................................................................................... 32

ROWW

iii

background image

Configurarea unei tăvi când încărcaţi hârtie ............................................................... 32
Configurarea unei tăvi pentru a coincide cu setările operaţiei de imprimare ................... 32
Configurarea unei tăvi utilizând panoul de control ...................................................... 32

Modul Hârtie cu antet alternativ ............................................................................................... 34
Tava 1 .................................................................................................................................. 35

Capacitatea tăvii şi orientarea hârtiei ........................................................................ 35
Încărcarea tăvii 1 .................................................................................................... 38
Detectarea automată a hârtiei (mod de autodetectare) ................................................. 40

Setările pentru sesizarea automată ............................................................. 40

Tava 2 .................................................................................................................................. 41

Capacitatea tăvii şi orientarea hârtiei ........................................................................ 41
Încărcarea tăvii 2 .................................................................................................... 43
Detectarea automată a hârtiei (mod de autodetectare) ................................................. 44

Setările pentru sesizarea automată ............................................................. 45

Tăvi de 500 de coli ................................................................................................................ 46

Capacitatea tăvii şi orientarea hârtiei ........................................................................ 46
Încărcarea tăvilor de 500 de coli .............................................................................. 48
Detectarea automată a hârtiei (mod de autodetectare) ................................................. 49

Setările pentru sesizarea automată ............................................................. 50

Tavă de mare capacitate de 3.500 de coli ............................................................................... 51

Capacitatea de intrare şi orientarea hârtiei pentru tava de mare capacitate, de 3.500
de coli ................................................................................................................... 51
Încărcarea tăvii de mare capacitate, de 3.500 de coli ................................................ 51

Sertarul de ieşire standard ...................................................................................................... 53
Capsator/stivuitor (numai la modelele z şi z+) ........................................................................... 53

4 Componente, consumabile şi accesorii ............................................................................ 55

Comanda pieselor de schimb, accesoriilor şi consumabilelor ....................................................... 56
Politica HP cu privire la consumabilele non-HP ........................................................................... 57
Site-ul Web HP de combatere a contrafacerii ............................................................................ 58
Imprimarea când un cartuş de toner ajunge la sfârşitul duratei de viaţă estimate ............................ 59
Activaţi sau dezactivaţi opţiunile Setări Foarte scăzut de la panoul de control ............................... 60
Componente care pot fi reparate de client ................................................................................ 61
Accesorii ............................................................................................................................... 64
Cartuşele de toner .................................................................................................................. 65

Imagine a cartuşului de toner .................................................................................... 65
Informaţii despre cartuşul de toner ............................................................................. 66

Reciclarea cartuşelor de toner .................................................................... 66
Depozitarea cartuşelor de toner ................................................................. 66
Politica HP referitoare la cartuşele de toner non-HP ....................................... 66

Înlocuirea cartuşelor de toner .................................................................................... 67

iv

ROWW

background image

Unitate de colectare a tonerului ............................................................................................... 70

Înlocuirea unităţii de colectare a tonerului .................................................................. 70

Capse (numai la modelele cu capsare) ..................................................................................... 73

Alimentarea cu capse .............................................................................................. 73

5 Imprimarea .................................................................................................................... 75

Drivere de imprimare acceptate (Windows) .............................................................................. 76

Driver universal de tipărire HP (UPD) ......................................................................... 76

Moduri de instalare UPD ........................................................................... 77

Modificarea setărilor operaţiilor de imprimare (Windows) .......................................................... 78

Modificarea setărilor tuturor operaţiilor de tipărire, până la închiderea programului
software ................................................................................................................. 78
Modificarea setărilor prestabilite pentru toate operaţiile de tipărire ............................... 78
Modificarea setărilor de configurare a echipamentului ................................................ 78

Modificarea setărilor operaţiilor de imprimare (Mac OS X) ......................................................... 79

Modificarea setărilor tuturor operaţiilor de tipărire, până la închiderea programului
software ................................................................................................................. 79
Modificarea setărilor prestabilite pentru toate operaţiile de tipărire ............................... 79
Modificarea setărilor de configurare a echipamentului ................................................ 79

Activităţi de imprimare (Windows) ........................................................................................... 80

Utilizarea unei comenzi rapide de imprimare (Windows) ............................................. 80
Crearea de comenzi rapide pentru imprimare (Windows) ............................................ 82
Imprimarea automată pe ambele feţe (Windows) ........................................................ 85
Imprimarea manuală pe ambele feţe (Windows) ......................................................... 87
Imprimarea mai multor pagini pe coală (Windows) ..................................................... 89
Selectarea orientării paginii (Windows) ..................................................................... 91
Selectarea tipului de hârtie (Windows) ...................................................................... 93
Imprimarea primei sau ultimei pagini pe un tip de hârtie diferit (Windows) .................... 96
Scalarea unui document pentru a se încadra în dimensiunile paginii (Windows) ............. 99
Crearea unei broşuri (Windows) ............................................................................. 101
Selectarea opţiunilor pentru capsare (Windows) ....................................................... 103

Activităţi de imprimare (Mac OS X) ........................................................................................ 105

Utilizarea unei presetări pentru imprimare (Mac OS X) .............................................. 105
Crearea unei presetări pentru imprimare (Mac OS X) ................................................ 105
Imprimarea automată pe ambele feţe (Mac OS X) ..................................................... 105
Imprimarea manuală pe ambele feţe (Mac OS X) ...................................................... 105
Imprimarea mai multor pagini pe coală (Mac OS X) .................................................. 106
Selectarea orientării paginii (Mac OS X) .................................................................. 106
Selectarea tipului de hârtie (Mac OS X) ................................................................... 106
Imprimarea unei coperţi (Mac OS X) ....................................................................... 107
Scalarea unui document pentru a se încadra în dimensiunile paginii (Mac OS X) .......... 107

ROWW

v

background image

Crearea unei broşuri (Mac OS X) ............................................................................ 107
Selectarea opţiunilor pentru capsare (Mac OS X) ...................................................... 108

Activităţi de imprimare suplimentare (Windows) ...................................................................... 109

Anularea unei operaţii de imprimare (Windows) ....................................................... 109
Selectarea dimensiunii hârtiei (Windows) ................................................................. 109
Selectarea unei dimensiuni personalizate a hârtiei (Windows) .................................... 110
Imprimarea filigranelor (Windows) .......................................................................... 110

Activităţi de imprimare suplimentare (Mac OS X) ..................................................................... 111

Anularea unei operaţii de imprimare (Mac OS X) ..................................................... 111
Selectarea dimensiunii hârtiei (Mac OS X) ............................................................... 111
Selectarea unei dimensiuni personalizate a hârtiei (Mac OS X) ................................... 111
Imprimarea filigranelor (Mac OS X) ......................................................................... 112

Imprimarea color ................................................................................................................. 113

Utilizarea opţiunii HP EasyColor ............................................................................. 113
Modificarea opţiunilor pentru culori (Windows) ........................................................ 113
Modificarea temei cromatice pentru o operaţie de imprimare (Windows) ..................... 114
Modificarea opţiunilor pentru culori (Mac OS X) ....................................................... 115
Opţiunile manuale de culoare ................................................................................. 115
Corelarea culorilor ................................................................................................ 116

Potrivirea culorilor ca eşantion de carte .................................................... 117
Imprimarea eşantioanelor de culori .......................................................... 117
Potrivirea PANTONE® a culorilor ............................................................ 117

Stocarea operaţiilor de imprimare pe produs .......................................................................... 118

Crearea unei operaţii stocate (Windows) ................................................................. 118
Crearea unei operaţii stocate (Mac OS X) ................................................................ 120
Imprimarea unei operaţii stocate ............................................................................. 121
Ştergerea unei operaţii stocate ............................................................................... 121

Adăugarea unei pagini de separare a operaţiilor (Windows) .................................................... 123
Utilizarea serviciului HP ePrint ............................................................................................... 124
Utilizarea software-ului HP ePrint ............................................................................................ 125
Utilizarea Apple AirPrint ....................................................................................................... 126

Conectarea produsului la AirPrint ............................................................................ 126
Găsirea numelui AirPrint pentru produs .................................................................... 126
Imprimarea de la AirPrint ....................................................................................... 126
Modificarea numelui de produs AirPrint ................................................................... 127
Rezolvarea problemelor echipamentului AirPrint ........................................................ 127

Utilizarea HP Smart Print (Windows) ...................................................................................... 128
Utilizarea imprimării cu acces simplu la USB ........................................................................... 129

Imprimarea documentelor prin acces simplu la USB ................................................... 129

vi

ROWW

background image

6 Copiere ........................................................................................................................ 131

Stabilirea unor noi setări implicite .......................................................................................... 132
Realizarea unui singur exemplar ............................................................................................ 134
Realizarea mai multor exemplare ........................................................................................... 135
Copierea unui original cu mai multe pagini ............................................................................. 137
Colaţionarea unei lucrări de copiere ...................................................................................... 139
Capsarea unei operaţii de copiere ......................................................................................... 141
Copierea pe ambele feţe (duplex) .......................................................................................... 142

Copierea automată faţă-verso ................................................................................. 142
Copierea manuală faţă-verso .................................................................................. 143

Micşorarea sau mărirea imaginii copiate ................................................................................ 145
Efectuarea copiilor color sau a copiilor alb-negru ..................................................................... 147
Optimizarea calităţii de copiere pentru text sau imagini ........................................................... 148
Reglarea luminozităţii/obscurităţii copiei ................................................................................ 149
Setarea dimensiunii şi tipului de hârtie pentru copierea pe hârtie specială .................................. 151
Utilizarea modului Job Build (Generare lucrare) ....................................................................... 152
Copierea unei cărţi .............................................................................................................. 153
Copierea unei fotografii ........................................................................................................ 155

7 Scanarea/trimiterea ..................................................................................................... 157

Configurarea caracteristicilor de scanare/trimitere ................................................................... 158
Modificarea setărilor implicite de scanare/trimitere de la panoul de control al produsului ............ 160
Trimiterea unui document scanat către un folder de reţea .......................................................... 162
Trimiterea unui document scanat către un folder din memoria produsului .................................... 166
Trimiterea unui document scanat către o unitate flash USB ........................................................ 167

Scanarea şi salvarea documentului .......................................................................... 167

Trimiterea unui document scanat către una sau mai multe adrese de e-mail ................................. 170
Utilizarea agendei de adrese pentru trimiterea de e-mailuri ....................................................... 173

Adăugarea contactelor la agenda de adrese de la panoul de control al produsului ...... 173
Trimiterea unui document către e-mail prin utilizarea agendei de adrese ...................... 175

Scanarea unei fotografii ....................................................................................................... 178

8 Fax .............................................................................................................................. 181

Configurarea setărilor obligatorii pentru fax ............................................................................ 182

Expert configurare fax ........................................................................................... 182
Setarea sau verificarea datei şi orei ........................................................................ 183
Setarea sau verificarea formatului de dată/oră ......................................................... 184

Configurarea setărilor de apelare prin fax .............................................................................. 185
Configurarea setărilor generale de trimitere a faxurilor ............................................................. 187
Configurarea codurilor de facturare pentru faxuri .................................................................... 188

ROWW

vii

background image

Configurarea opţiunilor prestabilite pentru operaţiile de trimitere a faxurilor ................................ 189
Configurarea setărilor de primire a faxurilor ............................................................................ 191
Utilizarea unui program de imprimare a faxurilor .................................................................... 192
Blocare faxuri de intrare ....................................................................................................... 193

Crearea unei liste de faxuri blocate ......................................................................... 193
Ştergerea numerelor din lista de faxuri blocate ......................................................... 193

Configurarea opţiunilor prestabilite pentru operaţiile de primire a faxurilor ................................. 194
Arhivarea şi redirecţionarea faxurilor ..................................................................................... 195

Activarea arhivării faxurilor .................................................................................... 195
Activarea redirecţionării faxurilor ............................................................................ 195

Crearea unei liste de apelare rapidă ...................................................................................... 196
Adăugarea unui număr la o listă existentă de apelare rapidă .................................................... 199
Ştergerea unei liste de apelare rapidă .................................................................................... 200
Ştergerea unui singur număr dintr-o lista de apelare rapidă ....................................................... 201
Trimiterea unui fax prin introducerea manuală a numerelor ....................................................... 202
Trimiterea unui fax utilizând apelarea rapidă .......................................................................... 204
Căutarea unei liste de apelare rapidă după nume ................................................................... 206
Trimiterea unui fax prin utilizarea numerelor din agenda de fax ................................................ 207
Căutarea în agenda de adrese de fax .................................................................................... 210
Revocarea unui fax .............................................................................................................. 211
Rapoarte de fax ................................................................................................................... 212

Jurnalul activităţilor de fax ...................................................................................... 212
Raport coduri de taxare ......................................................................................... 213
Raport listă de faxuri blocate .................................................................................. 213
Raport listă de apelări rapide ................................................................................. 213
Raport apeluri de fax ............................................................................................. 213

9 Gestionarea produsului ................................................................................................ 215

Configurarea setărilor de reţea IP .......................................................................................... 216

Denegarea partajării imprimantei ........................................................................... 216
Vizualizarea sau modificare setărilor de reţea .......................................................... 216
Configurarea manuală a parametrilor TCP/IP IPv4 de la panoul de control .................. 216
Configurarea manuală a parametrilor TCP/IP IPv6 de la panoul de control .................. 217

Serverul Web încorporat HP .................................................................................................. 218

Deschiderea serverului Web încorporat HP .............................................................. 218
Caracteristicile serverului Web încorporat HP ........................................................... 219

Fila Informaţii ........................................................................................ 219
Fila General .......................................................................................... 220
Fila Copiere/Imprimare .......................................................................... 221
Fila Scanare/Trimitere digitală ................................................................ 221
Fila Fax ................................................................................................. 222

viii

ROWW

background image

Fila Depanare ........................................................................................ 223
Fila Securitate ........................................................................................ 223
Fila Servicii Web HP .............................................................................. 224
Fila Reţea .............................................................................................. 224
Lista Alte legături .................................................................................... 224

HP Utility (Mac OS X) ........................................................................................................... 225

Deschiderea HP Utility ........................................................................................... 225
Caracteristicile HP Utility ........................................................................................ 225

Utilizarea software-ului HP Web Jetadmin ............................................................................... 227
Setări pentru economie ......................................................................................................... 228

Optimizarea vitezei sau a utilizării energiei ............................................................. 228
Setarea modului de repaus ..................................................................................... 228
Setarea programului de oprire ................................................................................ 229

Funcţiile de securitate ale produsului ...................................................................................... 230

Declaraţii de securitate .......................................................................................... 230
IP Security (Sistem de securitate pentru IP) ................................................................ 230
Conectarea la produs ............................................................................................ 230
Atribuirea unei parole de sistem .............................................................................. 230
Suport pentru criptare: Hard discuri securizate HP de înaltă performanţă ..................... 231
Blocarea compartimentului formatorului ................................................................... 231

Actualizarea firmware-ului produsului ..................................................................................... 232

10 Rezolvarea problemelor ............................................................................................. 233

Lista de verificare pentru rezolvarea problemelor ..................................................................... 234
Factori care afectează performanţa produsului ........................................................................ 236
Restabilirea setărilor prestabilite din fabrică ............................................................................ 237
Ajutor pe panoul de control ................................................................................................... 238
Hârtia nu este alimentată corect sau se blochează ................................................................... 239

Produsul nu preia hârtie ......................................................................................... 239
Produsul preia mai multe coli de hârtie .................................................................... 239
Alimentatorul de documente se blochează, se strâmbă sau preia mai multe coli de
hârtie ................................................................................................................... 240
Evitarea blocajelor de hârtie ................................................................................... 240

Rezolvarea blocajelor ........................................................................................................... 242

Locaţii ale blocajelor ............................................................................................. 242
Navigarea automată pentru îndepărtarea blocajelor ................................................. 242
Eliminarea blocajelor din alimentatorul de documente ............................................... 243
Eliminarea blocajelor din zona tăvii de ieşire ........................................................... 245
Îndepărtarea capselor blocate ................................................................................ 245
Eliminarea blocajelor din capsator/stivuitor .............................................................. 248
Curăţarea blocajelor de la uşa din dreapta .............................................................. 250

ROWW

ix

background image

Eliminarea blocajelor din tava 1 ............................................................................. 252
Eliminarea blocajelor din tava 2 ............................................................................. 254
Eliminarea blocajelor din alimentatorul de 1 x 500 de coli sau din alimentatorul de 1 x
500 de coli cu compartiment .................................................................................. 256
Eliminarea blocajelor din alimentatorul de 3 x 500 de coli ........................................ 258
Eliminarea blocajelor din tava de mare capacitate de 3.500 de coli ........................... 260

Schimbarea recuperării după un blocaj .................................................................................. 263
Îmbunătăţirea calităţii imprimării ............................................................................................ 264

Imprimarea din alt program software ....................................................................... 264
Stabilirea setărilor de tip de hârtie pentru lucrarea de imprimare ................................ 264

Verificarea setării tipului de hârtie (Windows) ........................................... 264
Verificarea setării tipului de hârtie (Mac OS X) .......................................... 264

Verificarea stării cartuşului de toner ......................................................................... 265
Calibrarea produsului pentru alinierea culorilor ........................................................ 266
Imprimarea unei pagini de curăţare ........................................................................ 266
Pagini de testare internă a calităţii imprimării ........................................................... 267
Inspectarea vizuală a cartuşului de toner ................................................................. 267
Verificarea hârtiei şi a mediului de imprimare ........................................................... 267

Utilizarea hârtiei care respectă specificaţiile HP ......................................... 267
Verificarea condiţiilor de mediu ............................................................... 268

Reglarea setărilor de culoare (Windows) ................................................................. 268
Încercarea altui driver de imprimare ........................................................................ 269
Setarea alinierii tăvilor individuale .......................................................................... 271

Îmbunătăţirea calităţii copierii ............................................................................................... 272

Verificaţi dacă pe geamul scanerului există praf sau murdărie .................................... 272
Calibrarea scanerului ............................................................................................ 274
Verificarea setărilor hârtiei ..................................................................................... 274

Verificarea configurării dimensiunii şi tipului de hârtie ................................ 274
Selectarea tăvii ce va fi utilizată pentru copiere ......................................... 274

Verificarea setărilor de reglare a imaginii ................................................................ 274
Optimizarea calităţii de copiere pentru text sau imagini ............................................ 275
Copierea până la margini ...................................................................................... 275
Curăţarea rolelor de preluare şi a plăcii de separare ale alimentatorului de documente . 276

Îmbunătăţirea calităţii scanării ............................................................................................... 278

Verificaţi dacă pe geamul scanerului există praf sau murdărie .................................... 278
Verificarea setărilor rezoluţiei ................................................................................. 280
Verificarea setărilor de culoare ............................................................................... 280
Verificarea setărilor de reglare a imaginii ................................................................ 280
Optimizarea calităţii scanării pentru text sau imagini ................................................ 281
Verificarea setărilor de calitate a ieşirii .................................................................... 281
Curăţarea rolelor de preluare şi a plăcii de separare ale alimentatorului de documente . 282

x

ROWW

background image

Îmbunătăţirea calităţii faxurilor .............................................................................................. 284

Verificaţi dacă pe geamul scanerului există praf sau murdărie .................................... 284
Verificarea setării de rezoluţie pentru faxurile trimise ................................................. 286
Verificarea setărilor de reglare a imaginii ................................................................ 286
Optimizarea calităţii faxului pentru text sau imagini .................................................. 286
Verificarea setărilor de corecţie a erorilor ................................................................ 287
Trimiterea către alt aparat de fax ............................................................................ 287
Curăţarea rolelor de preluare şi a plăcii de separare ale alimentatorului de documente . 287
Verificarea setării de potrivire în pagină .................................................................. 289
Verificarea aparatului de fax al expeditorului ........................................................... 289

Produsul nu imprimă sau imprimă lent ..................................................................................... 290

Produsul nu imprimă .............................................................................................. 290
Produsul imprimă lent ............................................................................................ 291

Soluţionarea problemelor legate de imprimarea de pe un dispozitiv USB accesibil ...................... 292

Meniul Preluare de pe USB nu se deschide când introduceţi unitatea flash USB ............ 292
Fişierul nu se imprimă de pe unitatea flash USB ........................................................ 293
Fişierul pe care doriţi să îl imprimaţi nu este afişat în meniul Preluare de pe USB .......... 293

Rezolvarea problemelor legate de conexiunea USB .................................................................. 294
Rezolvarea problemelor de reţea prin cablu ............................................................................ 295

Produsul are o conexiune fizică necorespunzătoare .................................................. 295
Computerul utilizează o adresă IP incorectă pentru produs ........................................ 295
Computerul nu poate să comunice cu produsul ......................................................... 296
Produsul utilizează setări de legătură şi duplex incorecte pentru reţea. ........................ 296
Programele software noi pot cauza probleme de compatibilitate ................................. 296
Computerul sau staţia de lucru poate fi configurată incorect ....................................... 296
Produsul este dezactivat sau alte setări de reţea sunt incorecte .................................... 296

Rezolvarea problemelor de fax .............................................................................................. 297

Lista de verificare pentru soluţionarea problemelor legate de fax ................................ 297

Ce tip de linie telefonică utilizaţi? ............................................................ 297
Utilizaţi un dispozitiv de protecţie la supratensiune? ................................... 297
Utilizaţi un serviciu de mesagerie vocală al unei companii de telefonie sau
un robot telefonic? .................................................................................. 298
Linia dvs. telefonică are o caracteristică de apel în aşteptare? ..................... 298

Verificarea stării accesoriului de fax ........................................................................ 299
Probleme generale de fax ...................................................................................... 300
Utilizarea faxului în reţele VoIP ............................................................................... 301
Probleme la primirea faxurilor ................................................................................ 302
Probleme la trimiterea faxurilor ............................................................................... 304
Coduri de eroare pentru fax ................................................................................... 306
Mesaje de eroare ale faxului pe panoul de control al produsului ................................ 306

Mesaje referitoare la trimiterea faxurilor ................................................... 307

ROWW

xi

background image

Mesaje referitoare la primirea faxurilor ..................................................... 308

Setările de service ................................................................................................. 309

Setările din meniul Depanare ................................................................... 309

Soluţionarea problemelor legate de software-ul produsului (Windows) ........................................ 310

Un driver de imprimare pentru produs nu este vizibil în dosarul Imprimantă ................. 310
În timpul instalării software-ului s-a afişat un mesaj de eroare ..................................... 310
Produsul este în modul Pregătit, dar nu imprimă nimic ............................................... 310

Soluţionarea problemelor legate de software-ul produsului (Mac OS X) ....................................... 312

Numele produsului nu apare în lista de produse din lista Imprimare şi fax sau lista
Imprimare şi scanare ............................................................................................. 312
O operaţie de imprimare nu a fost trimisă la produsul dorit ........................................ 312
În cazul conectării cu un cablu USB, produsul nu apare în lista Imprimare şi fax sau în
lista Imprimare şi scanare după ce este selectat driverul ............................................. 312

Dezinstalarea software-ului (Windows) ................................................................................... 314
Dezinstalarea driverului de imprimare (Mac OS X) ................................................................... 315

Index ............................................................................................................................... 317

xii

ROWW