HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Configurarea codurilor de facturare pentru faxuri

background image

Configurarea codurilor de facturare pentru faxuri

Setarea codurilor de taxare, când este activată, solicită ca utilizatorul să introducă un număr atunci

când trimite un fax. Acest număr este plasat în raportul codurilor de taxare. Pentru a vizualiza raportul

codurilor de taxare, fie imprimaţi raportul, fie interogaţi-l utilizând o aplicaţie.

Codurile de facturare sunt dezactivate în mod implicit. Urmaţi aceşti paşi pentru a activa codurile de

facturare:

1.

În ecranul principal de pe panoul de control al produsului, derulaţi la şi atingeţi butonul

Administrare

.

2.

Deschideţi următoarele meniuri:

Setări fax

Setări de trimitere faxuri

Configurare trimitere fax

Coduri de facturare

3.

Atingeţi caracteristica

Activare coduri facturare

pentru a activa codurile de facturare.

NOTĂ:

Pentru a dezactiva codurile de facturare, deselectaţi caracteristica

Activare coduri

facturare

, atingeţi butonul

Salvare

, apoi treceţi peste paşii rămaşi.

Pentru a e permite utilizatorilor să editeze codurile de facturare, bifaţi caseta

Se permite editarea

de către utilizatori a codurilor de facturare

.

4.

Atingeţi câmpul

Cod facturare implicit

pentru a deschide tastatura.

5.

Introduceţi codul de facturare, apoi atingeţi butonul

OK

.

6.

Atingeţi câmpul

Lungime minimă

pentru a deschide tastatura.

7.

Tastaţi numărul minim de cifre pe care doriţi să le conţină codul de facturare, apoi atingeţi

butonul

OK

.

8.

Atingeţi butonul

Salvare

.

188

Capitolul 8 Fax

ROWW

background image

Configurarea opţiunilor prestabilite pentru
operaţiile de trimitere a faxurilor

NOTĂ:

Setările de opţiuni pentru lucrări implicite sunt partajate pentru toate metodele de fax:

analogic, LAN şi Internet.

1.

În ecranul principal de pe panoul de control al produsului, derulaţi la şi atingeţi butonul

Administrare

.

2.

Deschideţi următoarele meniuri:

Setări fax

Setări de trimitere faxuri

Opţiuni prestabilite pentru operaţii

Configuraţi oricare dintre setările următoare:

Element de meniu

Descriere

Previzualizare imagine

Utilizaţi caracteristica

Previzualizare imagine

pentru a previzualiza imaginea de

fax înainte de trimitere. Puteţi să configuraţi previzualizarea pentru a fi opţională
pentru toţi utilizatorii, obligatorie pentru toţi utilizatorii sau dezactivată pentru toţi
utilizatorii.

Rezoluţie

Setările de rezoluţie pentru faxurile trimise determină rezoluţia maximă acceptată
de faxul destinaţie. Dispozitivul auxiliar de fax utilizează cea mai mare rezoluţie
posibilă, comună pentru echipamentele de fax expeditoare şi destinatare (aşa cum
este limitată de această setare).

NOTĂ:

Pentru a reduce timpul de utilizare a telefonului, faxurile mai mari de

21,25 cm sunt trimise automat utilizându-se o rezoluţie standard sau fină.

NOTĂ:

Cu cât este mai mare rezoluţia, cu atât este necesar un timp de transmisie

mai lung.

NOTĂ:

Setările de rezoluţie pentru faxuri prin LAN diferă de la un furnizor la

altul şi pot fi diferite faţă de setările prezentate.

Feţe original

Utilizaţi caracteristica

Feţe original

pentru a selecta originale

O faţă

sau

Cu 2 feţe

.

Notificare

Utilizaţi caracteristica

Notificare

pentru a selecta când şi cum sunteţi notificat în

legătură cu starea unui fax trimis. Această setare se aplică numai pentru faxul
curent. Pentru a modifica setarea definitiv, modificaţi setarea implicită.

Orientare conţinut

Utilizaţi caracteristica

Orientare conţinut

pentru a seta modul în care conţinutul

faxului este orientat pe pagină. Pentru documentele cu o singură faţă, alegeţi
Portrait (Portret) (latura scurtă deasupra, setare implicită) sau Landscape (Peisaj)
(latura lungă deasupra). Pentru documentele cu două feţe, alegeţi Book-style (Stil
carte) (latura scurtă deasupra) sau Flip-style (Stil inversat) (latura lungă deasupra).

Dimensiune original

Utilizaţi caracteristica

Dimensiune original

pentru a asocia conţinutul faxului cu

dimensiunea documentului original.

ROWW