HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Crearea unei presetări pentru imprimare (Mac OS X)

background image

Crearea unei presetări pentru imprimare (Mac OS X)

Utilizaţi presetările pentru imprimare pentru a salva setările curente de imprimare pentru reutilizare.

1.

Faceţi clic pe meniul File (Fişier), apoi faceţi clic pe opţiunea Print (Imprimare).

2.

În meniul Printer (Imprimantă), selectaţi produsul.

3.

În mod prestabilit, driverul de imprimare afişează meniul Copies & Pages (Exemplare şi

pagini). Deschideţi lista derulantă de meniuri, apoi deschideţi un meniu pentru care doriţi să

modificaţi setările de imprimare.

4.

Pentru fiecare meniu, selectaţi setările de imprimare pe care doriţi să le salvaţi pentru reutilizare.

5.

În meniul Presetări, faceţi clic pe opţiunea Salvare ca... şi introduceţi un nume pentru

presetare.

6.

Faceţi clic pe butonul OK.