HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Imprimarea mai multor pagini pe coală (Mac OS X)

background image

Imprimarea mai multor pagini pe coală (Mac OS X)

1.

Faceţi clic pe meniul File (Fişier), apoi faceţi clic pe opţiunea Print (Imprimare).

2.

În meniul Printer (Imprimantă), selectaţi produsul.

3.

În mod prestabilit, driverul de imprimare afişează meniul Copies & Pages (Exemplare şi

pagini). Deschideţi lista derulantă a meniurilor, apoi faceţi clic pe meniul Machetă.

4.

Din lista derulantă Pagini per coală, selectaţi numărul de pagini pe care doriţi să le imprimaţi

pe fiecare coală.

5.

În zona Direcţie machetare, selectaţi ordinea şi plasarea paginilor pe coala de hârtie.

6.

Din meniul Border, selectaţi tipul de chenar care va fi imprimat în jurul fiecărei pagini de pe

coală.

7.

Faceţi clic pe butonul Print (Imprimare).