HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Selectarea tipului de hârtie (Mac OS X)

background image

Selectarea tipului de hârtie (Mac OS X)

1.

Faceţi clic pe meniul File (Fişier), apoi faceţi clic pe opţiunea Print (Imprimare).

2.

În meniul Printer (Imprimantă), selectaţi produsul.

106

Capitolul 5 Imprimarea

ROWW

background image

3.

În mod prestabilit, driverul de imprimare afişează meniul Copies & Pages (Exemplare şi

pagini). Deschideţi lista derulantă a meniurilor, apoi faceţi clic pe meniul Finishing (Finisare).

4.

Selectaţi un tip din lista verticală Media Type (Tip suport de imprimare).

5.

Faceţi clic pe butonul Print (Imprimare).