HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Utilizarea unei presetări pentru imprimare (Mac OS X)

background image

Utilizarea unei presetări pentru imprimare (Mac OS X)

1.

Faceţi clic pe meniul File (Fişier), apoi faceţi clic pe opţiunea Print (Imprimare).

2.

În meniul Printer (Imprimantă), selectaţi produsul.

3.

Din meniul Presetări, selectaţi presetarea de imprimare.

4.

Faceţi clic pe butonul Print (Imprimare).

NOTĂ:

Pentru a utiliza setările prestabilite ale driverului de imprimare, selectaţi opţiunea standard.