HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Imprimarea filigranelor (Mac OS X)

background image

Imprimarea filigranelor (Mac OS X)

1.

Faceţi clic pe meniul File (Fişier), apoi faceţi clic pe opţiunea Print (Imprimare).

2.

În meniul Printer (Imprimantă), selectaţi produsul.

3.

În mod prestabilit, driverul de imprimare afişează meniul Copies & Pages (Exemplare şi

pagini). Deschideţi lista derulantă a meniurilor, apoi faceţi clic pe meniul Filigrane.

4.

Din meniul Mod, selectaţi opţiunea Filigran.

5.

Din lista derulantă Pagini, selectaţi dacă să imprimaţi sau nu filigranul pe toate paginile sau

doar pe prima pagină.

6.

Din lista derulantă Text, selectaţi unul dintre mesajele standard sau selectaţi opţiunea

Personalizat şi tastaţi un mesaj nou în casetă.

7.

Selectaţi opţiuni pentru restul setărilor.

8.

Faceţi clic pe butonul Print (Imprimare).

112

Capitolul 5 Imprimarea

ROWW