HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Rapoartele produsului

background image

Rapoartele produsului

Rapoartele produsului furnizează detalii despre produs şi despre configuraţia curentă a acestuia.

Utilizaţi procedura următoare pentru a imprima sau a vizualiza rapoartele:

1.

În ecranul principal de pe panoul de control al produsului, derulaţi la şi atingeţi butonul

Administrare

.

2.

Deschideţi meniul

Rapoarte

.

3.

Selectaţi una dintre categoriile de rapoarte:

Pagini de configurare/de stare

rapoarte fax

(numai la modelele cu fax)

Alte pagini

4.

Selectaţi numele raportului pe care doriţi să-l examinaţi, apoi atingeţi butonul

Imprimare

pentru a-l

imprima sau atingeţi butonul

Vizualizare

pentru a examina setările de pe afişajul panoului de

control.

NOTĂ:

Unele pagini nu au opţiunea

Vizualizare

.

Tabelul 1-1

Meniu rapoarte

Primul nivel

Al doilea nivel

Descriere

Pagini de configurare/de stare

Harta meniului Administrare

Afişează structura meniului

Administrare

.

Pagina Modul de conectare

Arată adresa IP, numele de gazdă şi adresa
MAC pentru produs dacă acesta este
conectat la o reţea. Dacă este cazul, arată şi
adresa pentru HP ePrint şi adresa pentru
Airprint.

pagină cu setări curente

Afişează setările curente pentru fiecare
opţiune din meniul

Administrare

.

Pagină de configurare

Prezintă setările produsului şi accesoriile
instalate.

pagină de stare a consumabilelor

Prezintă cu aproximaţie durata de viaţă
rămasă a consumabilelor; raportează
statistici despre numărul total de pagini şi
lucrări procesate, numărul de serie, numărul
de pagini şi informaţii despre întreţinere.

HP furnizează aproximări privind durata de
viaţă rămasă a consumabilelor, pentru
informarea clienţilor. Nivelurile reale ale
consumabilelor pot să difere de
aproximaţiile furnizate.

pagină de utilizare

Prezintă numărul tuturor dimensiunilor de
pagini care au trecut prin produs, indică
dacă au fost simplex, duplex, monocrome
sau color şi raportează numărul de pagini.

14

Capitolul 1 Prezentarea produsului

ROWW

background image

Tabelul 1-1

Meniu rapoarte (Continuare)

Primul nivel

Al doilea nivel

Descriere

pagină director de fişiere

Prezintă numele fişierului şi numele folderului
pentru fişierele stocate în memoria
produsului.

Pagină de stare servicii Web

Afişează serviciile Web detectate pentru
produs.

Jurnal de operaţii cu utilizarea culorilor

Afişează statisticile de utilizare a culorilor
pentru produs.

rapoarte fax

Jurnal de activitate al faxului

Conţine o listă de faxuri care au fost trimise
sau primite de acest produs.

raport coduri de facturare

O listă a codurilor de facturare care au fost
utilizate pentru faxurile trimise. Acest raport
prezintă câte faxuri trimise au fost facturate
pe fiecare cod.

listă de faxuri blocate

O listă cu numerele de telefon pentru care
este blocată trimiterea faxurilor la acest
produs.

listă de apelare rapidă

Prezintă apelările rapide care au fost
configurate pentru acest produs.

Raport apeluri de fax

Un raport detaliat al ultimei operaţii de fax,
fie trimis fie primit.

Alte pagini

pagină demonstrativă

Imprimă o pagină demonstrativă care
evidenţiază capabilitatea de imprimare a
produsului.

Eşantioane RGB

Imprimă mostre color pentru diferite valori
RGB. Utilizaţi mostrele ca un ghid pentru
potrivirea culorilor imprimate.

Eşantioane CMYK

Imprimă mostre color pentru diferite valori
CMYK. Utilizaţi mostrele ca un ghid pentru
potrivirea culorilor imprimate.

listă de fonturi PCL

Imprimă fonturile PCL disponibile.

Listă de fonturi PS

Imprimă fonturile prin emulare HP Postscript
de nivel 3 disponibile.

ROWW

Rapoartele produsului

15

background image

16

Capitolul 1 Prezentarea produsului

ROWW