HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Evitarea blocajelor de hârtie

background image

Evitarea blocajelor de hârtie

Pentru a reduce numărul de blocaje de hârtie, încercaţi aceste soluţii.

1.

Utilizaţi numai hârtie care respectă specificaţiile HP pentru acest produs.

2.

Utilizaţi hârtie care nu este şifonată, îndoită sau deteriorată. Dacă este necesar, utilizaţi hârtie din

alt pachet.

3.

Nu utilizaţi hârtie pe care s-a imprimat sau copiat anterior.

4.

Asiguraţi-vă că tava nu este umplută excesiv. Dacă este, scoateţi întregul top de hârtie din tavă,

îndreptaţi-l, apoi puneţi la loc în tavă o parte din hârtie.

5.

Asiguraţi-vă că ghidajele pentru hârtie sunt ajustate corect pentru dimensiunea hârtiei. Ajustaţi

ghidajele astfel încât acestea să atingă topul de hârtie fără a-l îndoi.

6.

Asiguraţi-vă că tava este introdusă complet în produs.

7.

Dacă imprimaţi pe hârtie grea, în relief sau perforată, utilizaţi caracteristica de alimentare

manuală şi alimentaţi colile pe rând.

240

Capitolul 10 Rezolvarea problemelor

ROWW

background image

8.

În ecranul principal de pe panoul de control al produsului, derulaţi la şi atingeţi butonul

Tăvi

.

Verificaţi dacă tava este configurată corect pentru tipul şi dimensiunea hârtiei.

9.

Asiguraţi-vă că mediul de imprimare respectă specificaţiile recomandate.

ROWW

Hârtia nu este alimentată corect sau se blochează

241