HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Lista de verificare pentru rezolvarea problemelor

background image

Lista de verificare pentru rezolvarea problemelor

Urmaţi paşii de mai jos pentru a încerca să rezolvaţi o problemă apărută la imprimantă.

1.

Dacă panoul de control este gol sau negru, finalizaţi aceşti paşi:

a. Verificaţi cablul de alimentare.

b. Verificaţi dacă produsul este pornit.

c.

Asiguraţi-vă că tensiunea liniei de alimentare corespunde configuraţiei de alimentare a

echipamentului. (Consultaţi eticheta de pe partea din spate a produsului pentru cerinţele de

tensiune). Dacă utilizaţi un prelungitor, iar tensiunea acestuia nu respectă specificaţiile,

conectaţi produsul direct la priza electrică. Dacă este deja conectat la priză, încercaţi o

priză diferită.

d. Dacă niciuna dintre aceste măsuri nu restabileşte alimentarea, contactaţi Asistenţa pentru

clienţi HP.

2.

Panoul de control trebuie să indice starea

Pregătit

. Dacă se afişează un mesaj de eroare, urmaţi

instrucţiunile de pe panoul de control pentru a rezolva eroarea.

3.

Verificaţi cablarea.

a. Verificaţi conexiunile cablurilor dintre produs şi reţea/calculator. Asiguraţi-vă că utilizaţi o

conexiune sigură.

b. Asiguraţi-vă că nu cablul în sine este defect, prin utilizarea unui alt cablu, dacă este posibil.

c.

Verificaţi conexiunea de reţea.

4.

Asiguraţi-vă că dimensiunea şi tipul de hârtie selectate respectă specificaţiile. De asemenea,

deschideţi meniul

Tăvi

de pe panoul de control al produsului şi verificaţi dacă tava este

configurată corespunzător pentru tipul şi dimensiunea de hârtie.

5.

Imprimaţi o pagină de configurare. Dacă produsul este conectat la o reţea, se va imprima şi o

pagină HP Jetdirect.

a. În ecranul principal de pe panoul de control al produsului, derulaţi la şi atingeţi butonul

Administrare

.

b. Deschideţi următoarele meniuri:

Rapoarte

Pagini de configurare/de stare

Pagină de configurare

c.

Atingeţi butonul

Imprimare

pentru a imprima pagina.

Dacă pagina nu se imprimă, asiguraţi-vă că minim o tavă conţine hârtie.

Dacă pagina se blochează în produs, urmaţi instrucţiunile de pe panoul de control pentru a

elimina blocajul.

234

Capitolul 10 Rezolvarea problemelor

ROWW

background image

Dacă pagina nu se imprimă corect, contactaţi serviciul HP Customer Care.

Dacă pagina se imprimă corect, problema se datorează computerului pe care îl utilizaţi, driverului

de imprimare sau programului.

6.

Verificaţi dacă aţi instalat driverul de imprimare pentru acest produs. Verificaţi programul pentru a

vă asigura că utilizaţi driverul de imprimare pentru acest produs. Driverul de imprimare este pe

CD-ul care este livrat împreună cu produsul. De asemenea, puteţi să descărcaţi driverul de

imprimare de pe acest site Web:

www.hp.com/go/lj700colorMFPM775_software

.

7.

Imprimaţi un document scurt dintr-un alt program care a funcţionat corect în trecut. Dacă această

soluţie funcţionează, există o problemă cu programul. Dacă această procedură nu dă rezultate

(documentul nu se imprimă), efectuaţi aceşti paşi:

a. Încercaţi să imprimaţi de pe un alt calculator care are software-ul produsului instalat.

b. Dacă aţi conectat produsul la reţea, conectaţi-l direct la un calculator cu cablu USB.

Redirecţionaţi produsul la portul corect sau reinstalaţi software-ul, selectând noul tip de

conexiune pe care doriţi să îl utilizaţi.

ROWW

Lista de verificare pentru rezolvarea problemelor

235