HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Probleme generale de fax

background image

Probleme generale de fax

Problemă

Cauză

Soluţia

Trimiterea faxului nu a reuşit.

JBIG este activat, dar echipamentul de
fax destinatar nu are funcţionalitatea
JBIG.

Dezactivaţi setarea JBIG.

Mesajul de stare „Memorie epuizată” va
fi afişat pe panoul de control al
produsului.

Discul de stocare al produsului este plin. Ştergeţi câteva operaţii stocate de pe

disc. În ecranul de reşedinţă de pe
panoul de control al produsului, atingeţi
butonul

Preluare din memoria

dispozitivului

. Deschideţi lista de

operaţii stocate sau de faxuri stocate.
Selectaţi o operaţie pentru a o şterge,
apoi atingeţi butonul

Ştergere

.

Calitatea imprimării unei fotografii este
slabă sau fotografia se imprimă ca o
casetă gri.

Utilizaţi setarea greşită pentru conţinutul
paginii sau setarea de rezoluţie
incorectă.

Încercaţi să setaţi opţiunea

Optimizare

text/imagine

la setarea

Fotografie

.

Aţi atins butonul Oprire din panoul
de control al produsului pentru a anula o
transmisie de fax, dar faxul a fost totuşi
trimis.

Dacă operaţia este într-un stadiu de
trimitere prea avansat, nu o puteţi anula.

Acest mod de funcţionare este normal.

Nu se afişează niciun buton pentru
agenda de adrese de fax.

Caracteristica de agendă de fax nu a
fost activată.

Utilizaţi utilitarul Configuraţie software
trimitere digitală MFP HP pentru a activa
caracteristica de agendă de fax.

Nu se găsesc setările Fax în HP Web
Jetadmin.

Setările Fax din HP Web Jetadmin se
află sub meniul vertical al paginii de
stare a dispozitivului.

Selectaţi Trimitere digitală şi fax
din meniul vertical.

Antetul este adăugat în partea de sus a
paginii când este activată opţiunea de
suprapunere.

Pentru toate faxurile redirecţionate,
produsul adaugă antetul suprapus în
partea de sus a paginii.

Funcţionarea este normală.

În caseta pentru destinatari există un
amestec de nume şi numere.

Se pot afişa nume şi numere, în funcţie
de provenienţa lor. Agenda de adrese
de fax afişează nume, pe când toate
celelalte baze de date afişează numere.

Acest mod de funcţionare este normal.

Un fax de o singură pagină se imprimă
pe două pagini.

S-a adăugat antetul de fax în partea
superioară a paginii, împingând textul şi
pe a doua pagină.

Pentru a imprima un fax de o pagină pe
o singură pagină, setaţi antetul suprapus
în modul de suprapunere sau reglaţi
setarea de potrivire în pagină.

Documentul se opreşte în alimentatorul
de documente în mijlocul operaţiei de
trimitere a faxului.

A apărut un blocaj în alimentatorul de
documente.

Eliminaţi blocajul şi trimiteţi din nou
faxul.

Volumul sunetelor produse de accesoriul
de fax este prea mare sau prea mic.

Trebuie să reglaţi setarea de volum.

Reglaţi volumul în meniul

Setări de

trimitere faxuri

şi meniul

Setări de

recepţionare faxuri

.

300

Capitolul 10 Rezolvarea problemelor

ROWW