HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Konfigurácia fakturačných kódov faxu

background image

Konfigurácia fakturačných kódov faxu

Ak je nastavenie účtovacích kódov zapnuté, pri odosielaní faxu je používateľ vyzvaný na zadanie

čísla. Toto číslo sa prenesie do výpisu s účtovacími kódmi. Výpis s účtovacími kódmi môžete vytlačiť

alebo zobraziť v niektorej z aplikácií.

Účtovacie kódy sú predvolené vypnuté. Podľa týchto krokov zapnite účtovacie kódy.

1.

Na úvodnej obrazovke ovládacieho panela zariadenia rolujte na tlačidlo

Správa

a dotknite sa

ho.

2.

Otvorte tieto ponuky:

Nastavenia faxu

Nastavenia odosielania faxu

Nastavenie odosielania faxu

Fakturačné kódy

3.

Účtovacie kódy zapnete dotykom na položku

Zapnúť fakturačné kódy

.

POZNÁMKA:

Účtovacie kódy vypnete zrušením výberu položky

Zapnúť fakturačné kódy

,

dotykom na tlačidlo

Uložiť

a potom vynechaním zostávajúcich krokov.

Ak chcete používateľom povoliť upravovať fakturačné kódy, vyberte pole

Povoliť užívateľom

meniť fakturačné kódy

.

4.

Dotknutím sa poľa

Predvolený fakturačný kód

otvorte klávesnicu.

5.

Zadajte účtovací kód a potom sa dotknite tlačidla

OK

.

6.

Dotykom na textové pole

Minimálna dĺžka

sa otvorí klávesnica.

7.

Napíšte minimálny počet číslic, ktorý chcete na účtovacom kóde a potom sa dotknite tlačidla

OK

.

8.

Dotknite sa tlačidla

Uložiť

.

190

Kapitola 8 Fax

SKWW

background image

Konfigurácia predvolených možností pre úlohy
odosielania faxov

POZNÁMKA:

Nastavenia predvolených možností úlohy sú platné pre všetky spôsoby faxovania

(analógové, cez sieť LAN a internet).

1.

Na úvodnej obrazovke ovládacieho panela zariadenia rolujte na tlačidlo

Správa

a dotknite sa

ho.

2.

Otvorte tieto ponuky:

Nastavenia faxu

Nastavenia odosielania faxu

Predvolené možnosti úlohy

Nakonfigurujte všetky nasledujúce nastavenia:

Položka ponuky

Popis

Náhľad obrazu

Pred odoslaním faxového obrázka použite funkciu

Náhľad obrazu

na zobrazenie

ukážky. Zobrazenie ukážky môžete nakonfigurovať ako voliteľné pre všetkých
používateľov, požadované pre všetkých používateľov alebo vypnuté pre všetkých
používateľov.

Rozlíšenie

Nastavenie rozlíšenia odchádzajúceho faxu určuje maximálne rozlíšenie
podporované prijímajúcim faxom. Faxové príslušenstvo používa najvyššie možné
rozlíšenie, ktoré používajú odosielajúce a prijímajúce faxové zariadenia (na
základe obmedzenia podľa tohto nastavenia).

POZNÁMKA:

Z dôvodu skrátenia času telefonátu sa faxy širšie ako 21,25 cm

automaticky odosielajú v štandardnom alebo vysokom rozlíšení.

POZNÁMKA:

Pri vyššom rozlíšení sa vyžaduje dlhší prenos.

POZNÁMKA:

Nastavenia rozlíšenia faxu v sieti LAN sa u jednotlivých

predajcov líšia a môžu sa líšiť od uvedených nastavení.

Strany originálu

Pomocou funkcie

Strany originálu

vyberte originály

Jednostranný

alebo

Obojstranný

.

Notifikácia

Funkcia

Notifikácia

sa používa na výber času a spôsobu informovania o stave

odchádzajúceho faxu. Toto nastavenie sa vzťahuje len na aktuálny fax. Ak chcete
nastavenie zmeniť natrvalo, zmeňte predvolené nastavenie.

Orientácia obsahu

Funkcia

Orientácia obsahu

sa používa na nastavenie spôsobu orientácie obsahu

faxu na strane. Pri jednostranných stránkach použite orientáciu na výšku (kratšia
strana hore, predvolené nastavenie) alebo na šírku (dlhšia strana hore). Pri
obojstranných stránkach použite možnosť štýlu knihy (kratšia hrana hore) alebo
preklápací štýl (dlhšia hrana hore).

Formát originálu

Funkcia

Formát originálu

sa používa na zosúladenie faxového obsahu s veľkosťou

originálneho dokumentu.

SKWW