HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Konfigurácia požadovaných nastavení faxu

background image

Konfigurácia požadovaných nastavení faxu

Pred tým, než budete môcť používať funkciu faxu, je potrebné nakonfigurovať niektoré nastavenia. Ak

tieto nastavenia nie sú nakonfigurované, ikona faxu bude nedostupná. Tieto nastavenia obsahujú:

Krajina/oblasť

Dátum/Čas

Názov spoločnosti

Faxové číslo

Predvoľba vytáčania

(voliteľné)

Tieto informácie sa používajú v hlavičke faxu na tlač všetkých odchádzajúcich faxov.

POZNÁMKA:

Po prvej inštalácii môže faxové príslušenstvo načítať niektoré tieto nastavenia z

produktu, a preto príslušná hodnota môže byť už nastavená. Overte správnosť hodnôt.

POZNÁMKA:

Na území USA a v mnohých ďalších krajinách/oblastiach je nastavenie dátumu,

času, krajiny/oblasti, telefónneho čísla a názvu spoločnosti zákonnou požiadavkou používania faxu.