HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Vytváranie viacerých kópií

background image

Vytváranie viacerých kópií

1.

Položte dokument na sklo skenera potlačenou

stranou nadol alebo ho položte do podávača

dokumentov potlačenou stranou nahor a

upravte vodiace lišty papiera tak, aby sa

zhodovali s veľkosťou dokumentu.

2.

Na úvodnej obrazovke ovládacieho panela

zariadenia sa dotknite tlačidla

Kopírovať

.

3.

Dotykom na textové pole

Kópie

sa otvorí

klávesnica.

SKWW

Vytváranie viacerých kópií

137

background image

4.

Zadajte počet kópií a potom sa dotknite

tlačidla

OK

.

5.

Dotknite sa tlačidla Spustiť .

138

Kapitola 6 Kopírovať

SKWW