HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Odstráňte zaseknuté médiá z podávača dokumentov

background image

Odstráňte zaseknuté médiá z podávača dokumentov

1.

Zdvihnutím príklopu uvoľnite kryt podávača

dokumentov.

2.

Otvorte kryt podávača dokumentov.

3.

Zatlačte dvierka vedľa valčekov podávača

dokumentov a skontrolujte, či sú riadne

zatvorené.

SKWW

Odstránenie zaseknutých médií

243

background image

4.

Zodvihnite dvierka prístupu k zaseknutému

papieru a odstráňte zaseknutý papier.

Ak sa pôvodný dokument nedá odstrániť,

otáčajte zeleným kolieskom na prednej strane

podávača dokumentov a posúvajte papier

opačným smerom, aby sa nepoškodil.

5.

Zatvorte kryt podávača dokumentov.

POZNÁMKA:

Skontrolujte, či vodiace lišty vo vstupnom zásobníku podávača dokumentov tesne

priliehajú k dokumentu, aby ste zabránili zaseknutiu. Z pôvodných dokumentov odstráňte všetky sponky

zo zošívačky a kancelárske spony.

POZNÁMKA:

Pri pôvodných dokumentoch vytlačených na ťažkom lesklom papieri je väčšia

pravdepodobnosť, že sa zaseknú, ako pri bežnom papieri.

244

Kapitola 10 Riešenie problémov

SKWW