HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Riešenie problémov s pripojením USB

background image

Riešenie problémov s pripojením USB

Ak ste produkt pripojili priamo k počítaču, skontrolujte kábel.

Skontrolujte, či je kábel pripojený k počítaču a k produktu.

Overte, či kábel nie je dlhší ako 2 m. Skúste použiť kratší kábel.

Overte, či kábel správne funguje tak, že ho pripojíte k inému produktu. V prípade potreby kábel

vymeňte.

294

Kapitola 10 Riešenie problémov

SKWW