HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Kopírovanie od okraja po okraj

background image

Kopírovanie od okraja po okraj

Táto funkcia slúži na predchádzanie vytvárania tmavých miest, ktoré sa môžu objavovať na okrajoch

kópií, ak je originálny dokument vytlačený príliš blízko pri okrajoch.

1.

Na úvodnej obrazovke ovládacieho panela zariadenia rolujte na tlačidlo

Správa

a dotknite sa

ho.

2.

Otvorte tieto ponuky:

Nastavenia kopírovania

Od okraja po okraj

3.

Ak je originálny dokument vytlačený blízko k okrajom papiera, vyberte možnosť

Výstup od okraja

po okraj

.

4.

Dotknite sa tlačidla

OK

.

SKWW

Zlepšenie kvality kopírovania

275