HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Nastavenie hesla systému

background image

Nastavenie hesla systému

Na prístup k zariadeniu a vstavanému webovému serveru HP prideľte heslo správcu, aby neoprávnení

používatelia nemohli meniť nastavenia zariadenia.

1.

Otvorte vstavaný webový server tak, že do adresového riadku webového prehľadávača napíšete

IP adresu produktu.

2.

Kliknite na kartu Zabezpečenie.

3.

Otvorte ponuku Všeobecné zabezpečenie.

4.

Do poľa Meno používateľa zadajte meno, ku ktorému chcete priradiť heslo.

230

Kapitola 9 Správa produktu

SKWW

background image

5.

Do poľa Nové heslo zadajte heslo a potom ho znova zadajte do poľa Overenie hesla.

POZNÁMKA:

Ak meníte existujúce heslo, najskôr je potrebné zadať existujúce heslo do poľa

Staré heslo.

6.

Stlačte tlačidlo Použiť. Poznačte si heslo a uložte ho na bezpečnom mieste.