HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Zrušenie tlačovej úlohy (Windows)

background image

Zrušenie tlačovej úlohy (Windows)

POZNÁMKA:

Ak už tlačová úloha zašla v procese tlače príliš ďaleko, je možné, že úlohu už

nebude možné zrušiť.

1.

Ak sa tlačová úloha práve tlačí, zrušte ju z ovládacieho panelu zariadenia nasledujúcim

spôsobom:

a. Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Zastavte .

Produkt zastaví úlohu a otvorí sa obrazovka

Stav úlohy

.

b. V zozname na dotykovej obrazovke dotykom vyberte tlačovú úlohu, ktorú chcete zrušiť,

a dotknite sa tlačidla

Zrušiť úlohu

.

c.

Zariadenie vás vyzve, aby ste potvrdili zrušenie. Dotknite sa tlačidla

Áno

.

2.

Tlačovú úlohu môžete tiež zrušiť zo softvérového programu alebo tlačového radu.

Softvérový program: Zvyčajne sa na obrazovke počítača na krátky čas objaví dialógové

okno, umožňujúce zrušiť tlačovú úlohu.

Tlačový rad Windows: Ak tlačová úloha čaká v tlačovom rade (pamäti počítača) alebo v

tlačovom zoraďovači, vymažte ju tam.

Windows XP, Windows Server 2003 alebo Windows Server 2008: Kliknite

na tlačidlo Štart, položky Nastavenie a Tlačiarne a faxy. Dvakrát kliknite na

ikonu produktu, aby ste otvorili okno, kliknite pravým tlačidlom na tlačovú úlohu, ktorú

chcete zrušiť, a potom kliknite na položku Zrušiť.

Windows Vista: Kliknite na ikonu Windows v ľavom spodnom rohu obrazovky,

kliknite na Settings (Nastavenia) a potom kliknite na Printers (Tlačiarne). Dvakrát

kliknite na ikonu produktu, aby ste otvorili okno, kliknite pravým tlačidlom na tlačovú

úlohu, ktorú chcete zrušiť a potom kliknite na položku Cancel (Zrušiť).

Windows 7: Kliknite na ikonu Windows v ľavom spodnom rohu obrazovky a potom

kliknite na Devices and Printers (Zariadenia a tlačiarne). Dvakrát kliknite na ikonu

produktu, aby ste otvorili okno, kliknite pravým tlačidlom na tlačovú úlohu, ktorú chcete

zrušiť a potom kliknite na položku Cancel (Zrušiť).