HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Zmena farebnej témy pre tlačovú úlohu (Windows)

background image

Zmena farebnej témy pre tlačovú úlohu (Windows)

1.

V softvérovom programe vyberte možnosť Tlačiť.

2.

Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti alebo Preferencie.

3.

Kliknite na kartu Color (Farba).

4.

Kliknutím na políčko HP EasyColor zrušte jeho začiarknutie.

5.

V rozbaľovacom zozname vyberte farebnú tému Farebné témy.

Predvolené (sRGB): Táto téma nastaví zariadenie tak, aby tlačilo údaje RGB v režime

zariadenia bez spracovania. Keď používate túto tému, nakonfigurujte farby v softvérovej

aplikácii alebo operačnom systéme s ohľadom na správne vykresľovanie.

Živé (sRGB): Zariadenie zvyšuje sýtosť farieb v stredných odtieňoch. Túto tému používajte

pri tlači obchodnej grafiky.

Fotografia (sRGB): Zariadenie interpretuje farby RGB, akoby sa tlačili ako na fotografii

pomocou digitálneho minilabu. Zariadenie zobrazuje hlbšie a nasýtenejšie farby odlišne ako

v predvolenom (sRBG) režime. Toto nastavenie použite na tlač fotografií.

Fotografia (Adobe RGB 1998): Túto tému použite pri tlači digitálnych fotografií, ktoré

používajú priestor farieb AdobeRGB namiesto sRGB. Pri používaní tejto témy vypnite v

softvérovej aplikácii manažment farieb.

Žiadna: Nepoužije sa žiadna farebná téma.

Vlastný profil: Výberom tejto možnosti použijete vlastný vstupný profil na presné

ovládanie farebného výstupu (napríklad na emuláciu špecifického produktu

HP Color LaserJet). Individuálne profily môžete prevziať z lokality

www.hp.com

.

6.

Kliknutím na tlačidlo OK zavrite dialógové okno Document Properties (Vlastnosti dokumentu).

V dialógovom okne Print (Tlač) spustite tlač úlohy kliknutím na tlačidlo OK.

116

Kapitola 5 Tlač

SKWW