HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Režimy inštalácie UPD

background image

Režimy inštalácie UPD

Bežný režim

Aby ste použili tento režim, prevezmite UPD z internetu. Prejdite na lokalitu

www.hp.com/go/upd

.

Použite tento režim vtedy, ak inštalujete ovládač pre samostatný počítač.

Funguje s konkrétnym produktom.

Ak použijete tento režim, musíte UPD nainštalovať samostatne pre každý
počítač a pre každý produkt.

Dynamický režim

Aby ste použili tento režim, prevezmite UPD z internetu. Prejdite na lokalitu

www.hp.com/go/upd

.

Dynamický režim vám umožňuje používať jednu inštaláciu ovládača, aby ste
mohli objavovať a tlačiť s použitím produktov od spoločnosti HP bez ohľadu
na to, kde sa práve nachádzate.

Aby ste použili tento režim vtedy, ak inštalujete UPD pre pracovnú skupinu.

SKWW

Podporované ovládače tlače (Windows)

79