HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Vytvorenie brožúry (Mac OS X)

background image

Vytvorenie brožúry (Mac OS X)

1.

Kliknite na ponuku Súbor a potom kliknite na možnosť Tlač.

2.

V ponuke Tlačiareň vyberte tento produkt.

3.

V ovládači tlače sa predvolene zobrazuje ponuka Kópie a stránky. Otvorte rozbaľovací

zoznam s ponukami a kliknite na ponuku Layout (Rozloženie).

4.

V rozbaľovacom zozname Two-Sided (Obojstranne) vyberte požadovanú možnosť väzby.

5.

Otvorte rozbaľovací zoznam s ponukami a kliknite na ponuku Tlač brožúr.

6.

Kliknite do rámčeka Výstup formátovať ako brožúru a vyberte možnosť viazania.

SKWW

Tlačové úlohy (Mac OS X)

109

background image

7.

Vyberte veľkosť papiera.

8.

Stlačte tlačidlo Tlač.