HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Zmena nastavení konfigurácie produktu

background image

Zmena nastavení konfigurácie produktu

1.

Windows XP, Windows Server 2003 a Windows Server 2008 (používanie

predvoleného zobrazenia ponuky Štart): Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na

Tlačiarne a faxy.

Windows XP, Windows Server 2003 a Windows Server 2008 (používanie

klasického zobrazenia ponuky Štart): Kliknite na tlačidlo Štart, potom kliknite na

Nastavenie a následne kliknite na Tlačiarne.

Windows Vista: Kliknite na ikonu systému Windows v ľavom dolnom rohu obrazovky, kliknite

na položku Control Panel (Ovládací panel) a potom kliknite na položku Printers (Tlačiarne).

Windows 7: Kliknite na ikonu systému Windows v ľavom dolnom rohu obrazovky a potom

kliknite na položku Devices and Printers (Zariadenia a tlačiarne).

2.

Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu ovládača tlače a potom vyberte položku Properties

(Vlastnosti) alebo Printer properties (Vlastnosti tlačiarne).

3.

Kliknite na záložku Nastavenia zariadenia.

80

Kapitola 5 Tlač

SKWW