HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Kapacita zásobníka a orientácia papiera

background image

Kapacita zásobníka a orientácia papiera

Zásobníky neprepĺňajte, aby ste zabránili zaseknutiu médií. Dbajte na to, aby bola horná strana balíka

pod indikátorom plného zásobníka. Pri použití krátkeho/úzkeho a ťažkého/lesklého papiera

nevkladajte viac papiera, než je polovica kapacity zásobníka označená indikátormi.

Tabuľka 3-6

Kapacita zásobníka na 500 hárkov

Typ papiera

Technické údaje

Množstvo

Papier

Rozsah:

60 g/m

2

kancelársky papier až 220 g/m

2

kancelársky papier

Zodpovedá 500 hárkom kancelárskeho papiera
75 g/m

2

Maximálna výška stohu: 53 mm

Priehľadné fólie

Minimum: Hrúbka 0,102 mm

Maximálna výška stohu: 53 mm

Lesklý papier

Rozsah:

105 g/m

2

kancelársky papier až 220 g/m

2

kancelársky papier

Maximálna výška stohu: 53 mm

1

Zo zásobníkov na 500 hárkov možno za istých okolností tlačiť na kancelársky papier s hmotnosťou vyššou ako 220 g/m

2

.

Spoločnosť HP však nemôže zaručiť optimálne výsledky.

Tabuľka 3-7

Orientácia papiera zásobníka na 500 hárkov

Typ papiera

Orientácia obrazu

Režim duplexnej tlače

Ako vkladať papier

Predtlačený alebo hlavičkový Na výšku

Jednostranná tlač

Lícom nahor

Horný okraj k zadnej strane zásobníka

Automatická

obojstranná

tlač Lícom nadol

Horný okraj k zadnej strane zásobníka

46

Kapitola 3 Vstupné zásobníky a výstupné zásobníky

SKWW

background image

Tabuľka 3-7

Orientácia papiera zásobníka na 500 hárkov (pokračovanie)

Typ papiera

Orientácia obrazu

Režim duplexnej tlače

Ako vkladať papier

Na

šírku

Jednostranná

tlač

Lícom nahor

Dolný okraj smerom k pravej strane
zásobníka

Automatická

obojstranná

tlač Lícom nadol

Dolný okraj smerom k pravej strane
zásobníka

Prepunched (Perforovaný)

Na výšku

Jednostranná tlač

Automatická obojstranná tlač

Otvormi smerom k pravej strane zásobníka

SKWW

Zásobníky na 500 hárkov papiera

47