Pomoč HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series

background image

LASERJET ENTERPRISE 700 COLOR MFP

Uporabniški priročnik

M775dn

M775f

M775z

M775z+

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 700 color MFP
M775

Uporabniški priročnik

background image

Avtorske pravice in licenca

© 2012 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Prepovedana je reprodukcija, prilagajanje

ali prevajanje dokumenta brez

predhodnega pisnega dovoljenja, razen v

primerih, ki jih dovoljujejo zakoni o

avtorskih pravicah.

Te informacije se lahko spremenijo brez

predhodnega obvestila.

Garancije za izdelke in storitve podjetja HP

so navedene v garancijskih izjavah, ki so

priložene izdelkom in storitvam. Informacij

na tem mestu ni mogoče razlagati kot

dodatne garancije. HP ni odgovoren za

tehnične ali uredniške napake ali izpuste v

tem dokumentu.

Številka dela: CC522-90927

Edition 2, 10/2012

Zaščitene znamke

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

in

PostScript

®

so blagovne znamke podjetja

Adobe Systems Incorporated.

Apple in logotip Apple sta blagovni znamki

podjetja Apple Computer, Inc., registrirani v

ZDA in drugih državah/regijah. iPod je

blagovna znamka podjetja Apple

Computer, Inc. iPod je dovoljeno uporabljati

samo za zakonsko dovoljeno kopiranje ali

kopiranje s pooblastilom lastnika avtorskih

pravic. Ne kradite glasbe.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP in

Windows Vista® so v ZDA zaščitene

blagovne znamke podjetja Microsoft

Corporation.

PANTONE® je preverjena standardna

blagovna znamka za barvo podjetja

Pantone, Inc.

UNIX

®

je registrirana blagovna znamka

podjetja Open Group.

background image

Kazalo

1 Predstavitev izdelka ......................................................................................................... 1

Primerjava izdelkov .................................................................................................................. 2
Pogledi na izdelek ................................................................................................................... 5

Pogled na izdelek od spredaj ..................................................................................... 5
Pogled na izdelek od zadaj ....................................................................................... 6
Vhodne možnosti naprave .......................................................................................... 7
Vmesniška vrata ........................................................................................................ 8
Mesto serijske številke in številke modela ...................................................................... 9

Nadzorna plošča ................................................................................................................... 10

Postavitev nadzorne plošče ...................................................................................... 10
Začetni zaslon na nadzorni plošči ............................................................................. 10
Čiščenje nadzorne plošče ........................................................................................ 12
Pomoč na nadzorni plošči ........................................................................................ 12

Poročila o izdelku .................................................................................................................. 14

2 Priklop izdelka in namestitev programske opreme ......................................................... 17

Povezovanje izdelka z računalnikom prek kabla USB in nameščanje programske opreme
(Windows) ............................................................................................................................ 18
Povezovanje izdelka v omrežje z omrežnim kablom in nameščanje programske opreme
(Windows) ............................................................................................................................ 19

Konfiguracija naslova IP .......................................................................................... 19
Namestitev programske opreme ................................................................................ 20

Povezovanje naprave z računalnikom prek kabla USB in nameščanje programske opreme (Mac
OS X) ................................................................................................................................... 21
Povezovanje izdelka v omrežje z omrežnim kablom in nameščanje programske opreme (Mac OS
X) ......................................................................................................................................... 22

Konfiguracija naslova IP .......................................................................................... 22
Namestitev programske opreme ................................................................................ 23

3 Vhodni pladnji in izhodni predali .................................................................................... 25

Podprte velikosti papirja ......................................................................................................... 26
Podprte vrste papirja .............................................................................................................. 30

SLWW

iii

background image

Konfiguracija pladnjev ........................................................................................................... 32

Konfiguriranje pladnja pri nalaganju papirja .............................................................. 32
Konfiguriranje pladnja tako, da ustreza nastavitvam tiskanja ........................................ 32
Nastavitev pladnja z nadzorne plošče ....................................................................... 32

Način nadomestnega pisemskega papirja z glavo ..................................................................... 33
Pladenj 1 .............................................................................................................................. 34

Zmogljivost pladnjev in usmerjenost papirja na njih ..................................................... 34
Nalaganje pladnja 1 ............................................................................................... 37
Samodejno zaznavanje papirja (način samodejnega zaznavanja) ................................ 39

Nastavitve samodejnega zaznavanja ......................................................... 39

Pladenj 2 .............................................................................................................................. 40

Zmogljivost pladnjev in usmerjenost papirja na njih ..................................................... 40
Naložite pladenj 2 .................................................................................................. 42
Samodejno zaznavanje papirja (način samodejnega zaznavanja) ................................ 43

Nastavitve samodejnega zaznavanja ......................................................... 44

Pladnji za 500 listov .............................................................................................................. 45

Zmogljivost pladnjev in usmerjenost papirja na njih ..................................................... 45
Nalaganje pladnja za 500 listov .............................................................................. 47
Samodejno zaznavanje papirja (način samodejnega zaznavanja) ................................ 48

Nastavitve samodejnega zaznavanja ......................................................... 49

Visokozmogljivi pladenj za 3500 listov .................................................................................... 50

Zmogljivost visokozmogljivega vhodnega pladnja za 3500 listov in usmerjenost papirja . 50
Nalaganje visokozmogljivega pladnja za 3500 listov ................................................. 50

Standardni izhodni predal ...................................................................................................... 52
Spenjalnik/zlagalnik (samo pri modelih z in z+) ........................................................................ 52

4 Deli, potrošni material in dodatna oprema ..................................................................... 55

Naročanje delov, dodatne opreme in potrošnega materiala ........................................................ 56
HP-jeva politika glede uporabe potrošnega materiala drugih proizvajalcev ................................... 57
HP-jevo spletno mesto za preprečevanje ponarejanja ................................................................. 58
Tiskanje, ko se kartuši s tonerjem izteče predvidena življenjska doba ........................................... 59
Na nadzorni plošči omogočite ali onemogočite možnosti Nastavitve za zelo nizko stanje .............. 60
Deli, ki jih lahko uporabniki sami popravijo .............................................................................. 61
Dodatna oprema ................................................................................................................... 64
Kartuše s tonerjem .................................................................................................................. 65

Pogled kartuše s tonerjem ......................................................................................... 65
Podatki o kartušah s tonerjem ................................................................................... 66

Recikliranje kartuš s tonerjem ..................................................................... 66
Shranjevanje kartuš s tonerjem ................................................................... 66
HP-jeva politika glede uporabe kartuš s tonerjem, ki niso njegove .................. 66

Menjava kartuš s tonerjem ....................................................................................... 67

iv

SLWW

background image

Enota za zbiranje tonerja ........................................................................................................ 70

Zamenjava enote za zbiranje tonerja ........................................................................ 70

Sponke (samo modeli s spenjanjem) ......................................................................................... 73

Nalaganje sponk .................................................................................................... 73

5 Tiskanje .......................................................................................................................... 75

Podprti gonilniki tiskalnikov (Windows) ..................................................................................... 76

HP Universal Printer Driver (HP-jev univerzalni gonilnik tiskalnika – UPD ......................... 77

Načini namestitve gonilnika UPD ............................................................... 77

Spreminjanje nastavitev tiskalnih opravil (Windows) ................................................................... 78

Spreminjanje nastavitev za vsa tiskalna opravila, dokler je programska oprema zaprta ... 78
Spreminjanje privzetih nastavitev za vsa tiskalna opravila ............................................ 78
Spreminjanje nastavitev konfiguracije naprave ........................................................... 78

Spreminjanje nastavitev tiskalnih opravil (Mac OS X) ................................................................. 79

Spreminjanje nastavitev za vsa tiskalna opravila, dokler je programska oprema zaprta ... 79
Spreminjanje privzetih nastavitev za vsa tiskalna opravila ............................................ 79
Spreminjanje nastavitev konfiguracije naprave ........................................................... 79

Tiskalniški posli (Windows) ..................................................................................................... 80

Uporaba tiskalne bližnjice (Windows) ....................................................................... 80
Ustvarjanje tiskalnih bližnjic (Windows) ..................................................................... 82
Samodejno obojestransko tiskanje (Windows) ............................................................ 85
Ročno obojestransko tiskanje (Windows) ................................................................... 87
Tiskanje več strani na en list (Windows) ..................................................................... 89
Izbira usmerjenosti strani (Windows) ......................................................................... 91
Izbira vrste papirja (Windows) ................................................................................. 93
Tiskanje prve ali zadnje strani na drug papir (Windows) ............................................. 96
Prilagajanje velikosti dokumentov velikosti strani (Windows) ......................................... 99
Izdelava knjižice (Windows) .................................................................................. 101
Izbira možnosti spenjanja (Windows) ...................................................................... 103

Tiskalniški posli (Mac OS X) .................................................................................................. 105

Uporaba prednastavitve za tiskanje (Mac OS X) ....................................................... 105
Ustvarjanje prednastavitve za tiskanje (Mac OS X) .................................................... 105
Samodejno tiskanje na obe strani (Mac OS X) .......................................................... 105
Ročno obojestransko tiskanje (Mac OS X) ................................................................ 105
Tiskanje več strani na en list (Mac OS X) .................................................................. 106
Izbira usmerjenosti strani (Mac OS X) ...................................................................... 106
Izbira vrste papirja (Mac OS X) .............................................................................. 106
Tiskanje platnice (Mac OS X) .................................................................................. 107
Prilagajanje velikosti dokumentov velikosti strani (Mac OS X) ..................................... 107
Izdelava knjižice (Mac OS X) ................................................................................. 107
Izbira možnosti spenjanja (Mac OS X) ..................................................................... 108

SLWW

v

background image

Dodatni tiskalniški posli (Windows) ........................................................................................ 109

Preklic tiskalnega opravila (Windows) ..................................................................... 109
Izbira velikosti papirja (Windows) ........................................................................... 109
Izbira velikosti papirja po meri (Windows) ............................................................... 110
Tiskanje vodnih žigov (Windows) ............................................................................ 110

Dodatni tiskalniški posli (Mac OS X) ....................................................................................... 111

Preklic tiskalnega opravila (Mac OS X) .................................................................... 111
Izbira velikosti papirja (Mac OS X) ......................................................................... 111
Izbira velikosti papirja po meri (Mac OS X) .............................................................. 111
Tiskanje vodnih žigov (Mac OS X) .......................................................................... 112

Barvno tiskanje .................................................................................................................... 113

Uporaba možnosti HP EasyColor ............................................................................ 113
Spreminjanje barvnih možnosti (Windows) ............................................................... 113
Spreminjanje barvne teme za tiskalno opravilo (Windows) ......................................... 114
Spreminjanje barvnih možnosti (Mac OS X) ............................................................. 115
Ročne barvne možnosti .......................................................................................... 115
Ujemanje barv ...................................................................................................... 116

Prilagajanje barv s pomočjo knjige vzorcev .............................................. 116
Tiskanje barvnih vzorcev ......................................................................... 117
Prilagajanje barv PANTONE® ................................................................ 117

Shranjevanje tiskalniških poslov v izdelek ............................................................................... 118

Ustvarjanje shranjenega opravila (Windows) ........................................................... 118
Ustvarjanje shranjenega opravila (Mac OS X) .......................................................... 120
Tiskanje shranjenega opravila ................................................................................ 121
Brisanje shranjenega opravila ................................................................................ 121

Dodajanje strani za ločevanje opravil (Windows) .................................................................... 122
Uporaba funkcije HP ePrint ................................................................................................... 123
Uporaba programske opreme HP ePrint .................................................................................. 124
Uporaba funkcije Apple AirPrint ............................................................................................ 125

Povezava naprave s funkcijo AirPrint ....................................................................... 125
Iskanje imena izdelka za AirPrint ............................................................................ 125
Tiskanje v načinu AirPrint ....................................................................................... 125
Spreminjanje imena izdelka za AirPrint ................................................................... 126
Odpravljanje težav s funkcijo AirPrint ...................................................................... 126

Uporaba programa HP Smart Print (Windows) ........................................................................ 127
Uporaba tiskanja z možnostjo preprostega dostopa USB .......................................................... 128

Tiskanje dokumentov z možnostjo preprostega dostopa USB ...................................... 128

6 Kopiranje ..................................................................................................................... 131

Nastavitev novih privzetih nastavitev kopiranja ........................................................................ 132
Izdelava ene kopije .............................................................................................................. 134

vi

SLWW

background image

Izdelava več kopij ................................................................................................................ 135
Kopiranje večstranskega izvirnika .......................................................................................... 137
Zbiranje opravila kopiranja ................................................................................................... 139
Spenjanje opravila kopiranja ................................................................................................ 141
Kopiranje na obe strani (obojestransko) .................................................................................. 142

Samodejno obojestransko kopiranje ........................................................................ 142
Ročno obojestransko tiskanje .................................................................................. 143

Zmanjšanje ali povečanje kopirane slike ................................................................................. 145
Tiskanje barvnih in črno-belih kopij ........................................................................................ 147
Optimiranje kakovosti kopiranja za besedilo ali slike ............................................................... 148
Prilagoditev svetlosti ali temnosti kopij .................................................................................... 149
Nastavitev velikosti in vrste papirja za kopiranje na posebni papir ............................................ 151
Uporaba načina Job Build (Priprava opravila) ......................................................................... 152
Kopiranje knjige .................................................................................................................. 153
Kopiranje fotografije ............................................................................................................ 155

7 Optično branje/pošiljanje ............................................................................................. 157

Nastavitev funkcij optičnega branja/pošiljanja ........................................................................ 158
Spreminjanje privzetih nastavitev optičnega branja/pošiljanja z nadzorne plošče izdelka ............ 160
Pošiljanje optično prebranega dokumenta v omrežno mapo ...................................................... 162
Pošiljanje optično prebranega dokumenta v mapo v pomnilniku izdelka ..................................... 166
Pošljite optično prebran dokument v pogon USB ...................................................................... 167

Optično branje in shranjevanje dokumenta .............................................................. 167

Pošiljanje optično prebranega dokumenta na en ali več e-poštnih naslovov ................................. 170
Pošiljanje e-pošte z adresarjem .............................................................................................. 173

Dodajanje stikov v adresar prek nadzorne plošče naprave ......................................... 173
Pošiljanje dokumenta po e-pošti z adresarjem ........................................................... 175

Optično branje fotografije ..................................................................................................... 178

8 Faksiranje .................................................................................................................... 181

Konfiguriranje zahtevanih nastavitev faksa .............................................................................. 182

Čarovnik za nastavitev faksa .................................................................................. 182
Nastavitev ali preverjanje datum in časa ................................................................. 183
Nastavitev ali preverjanje oblike datuma in časa ...................................................... 184

Konfiguriranje nastavitev klicanja s faksom ............................................................................. 185
Konfiguriranje splošnih nastavitev pošiljanja faksov .................................................................. 187
Konfiguracija kod za obračun faksa ....................................................................................... 188
Konfiguracija privzetih možnosti za opravila pošiljanja faksov .................................................. 189
Konfiguriranje nastavitev za dohodne fakse ............................................................................ 191
Uporaba razporeda tiskanja faksov ....................................................................................... 192
Blokiranje dohodnih faksov ................................................................................................... 193

SLWW

vii

background image

Ustvarjanje seznama blokiranih faksov .................................................................... 193
Brisanje številk s seznama blokiranih faksov ............................................................. 193

Konfiguracija privzetih možnosti za opravila prejemanja faksov ................................................ 194
Arhiviranje in posredovanje faksov ........................................................................................ 195

Omogoči arhiviranje faksov ................................................................................... 195
Omogoči posredovanje faksa ................................................................................. 195

Ustvarjanje seznama številk za hitro klicanje ........................................................................... 196
Dodajanje številke na obstoječi seznam za hitro klicanje .......................................................... 199
Brisanje seznama za hitro klicanje ......................................................................................... 200
Brisanje ene številke s seznama za hitro klicanje ...................................................................... 201
Faksiranje z ročnim vnosom številk ......................................................................................... 202
Faksiranje s tipko za pripravljene klice ................................................................................... 204
Iskanje imena na seznamu za hitro klicanje ............................................................................. 206
Pošiljanje faksa s pomočjo številk v imeniku faksa .................................................................... 207
Iskanje po adresarju faksa .................................................................................................... 209
Preklic faksa ........................................................................................................................ 210
Poročila o faksu ................................................................................................................... 211

Dnevnik aktivnosti faksa ......................................................................................... 211
Poročilo o kodi za obračun .................................................................................... 212
Poročilo o seznamu blokiranih faksov ...................................................................... 212
Poročilo o seznamu za hitro klicanje ....................................................................... 212
Poročilo o klicu faksa ............................................................................................. 212

9 Upravljanje naprave ..................................................................................................... 213

Konfiguriranje nastavitev omrežja IP ....................................................................................... 214

Izjava o skupni rabi tiskalnika ................................................................................. 214
Ogled in spreminjanje omrežnih nastavitev .............................................................. 214
Ročna konfiguracija parametrov IPv4 TCP/IP na nadzorni plošči ................................ 214
Ročna konfiguracija parametrov IPv6 TCP/IP na nadzorni plošči ................................ 215

HP-jev vgrajeni spletni strežnik ............................................................................................... 216

Odpiranje HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika ................................................ 216
Funkcije HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika ................................................... 217

Zavihek Informacije ................................................................................ 217
Zavihek Splošno .................................................................................... 217
Kartica Kopiranje/tiskanje ...................................................................... 218
Kartica Optično branje/digitalno pošiljanje .............................................. 219
Kartica Faks .......................................................................................... 220
Zavihek Troubleshooting (Odpravljanje težav) ........................................... 221
Zavihek Varnost ..................................................................................... 221
Zavihek HP-jeve spletne storitve ................................................................ 222
Zavihek Omrežje ................................................................................... 222

viii

SLWW

background image

Seznam Druge povezave ........................................................................ 222

HP Utility (Mac OS X) ........................................................................................................... 223

Odpiranje pripomočka HP Utility ............................................................................ 223
Funkcije pripomočka HP Utility ................................................................................ 223

Uporaba programske opreme HP Web Jetadmin ..................................................................... 225
Varčne nastavitve ................................................................................................................. 226

Prilagajanje hitrosti ali porabe energije ................................................................... 226
Nastavitev načina mirovanja .................................................................................. 226
Nastavitev razporeda mirovanja ............................................................................. 227

Varnostne funkcije izdelka ..................................................................................................... 228

Izjave o varnosti ................................................................................................... 228
IP Security (Varnost IP) ........................................................................................... 228
Prijava v izdelek ................................................................................................... 228
Dodelitev sistemskega gesla ................................................................................... 228
Podpora za šifriranje: Visokozmogljivi varni diski HP ................................................ 229
Zaklepanje plošče s priključki ................................................................................. 229

Nadgradnja vdelane programske opreme izdelka ................................................................... 230

10 Odpravljanje težav ..................................................................................................... 231

Kontrolni seznam za odpravljanje težav ................................................................................. 232
Dejavniki, ki vplivajo na učinkovitost izdelka ........................................................................... 234
Obnovitev tovarniških privzetih nastavitev ............................................................................... 235
Pomoč na nadzorni plošči ..................................................................................................... 236
Papir se ne podaja pravilno ali se zagozdi ............................................................................. 237

Izdelek ne pobira papirja ....................................................................................... 237
Izdelek pobere več listov papirja naenkrat ............................................................... 237
Papir v podajalniku dokumentov se zagozdi, zamika ali pa podajalnik jemlje več listov
papirja naenkrat ................................................................................................... 238
Preprečevanje zastojev papirja ............................................................................... 238

Odpravljanje zastojev .......................................................................................................... 240

Mesta zastojev ..................................................................................................... 240
Samodejno krmarjenje za odpravljanje zastojev ....................................................... 240
Odpravljanje zastojev v podajalniku dokumentov ..................................................... 241
Odpravljanje zastojev na območju izhodnega pladnja .............................................. 243
Odpravljanje zagozditev sponk .............................................................................. 243
Odpravljanje zastojev v spenjalniku/zlagalniku ........................................................ 246
Odpravljanje zastojev v desnih vratih ...................................................................... 248
Odpravljanje zastojev na pladnju 1 ........................................................................ 250
Odpravljanje zastojev na pladnju 2 ........................................................................ 252
Odpravljanje zastojev v podajalniku za 1 x 500 listov ali v pladnju za 1 x 500 listov . . 254
Odpravljanje zastojev v podajalniku za 3 x 500 listov .............................................. 256

SLWW

ix

background image

Odpravljanje zastojev v visokozmogljivem pladnju za 3500 listov .............................. 258

Spremenite nastavitev obnovitve po zastoju ............................................................................. 261
Izboljšanje kakovosti tiskanja ................................................................................................. 262

Tiskanje iz drugega programa ................................................................................ 262
Nastavitev vrste papirja za tiskalno opravilo ............................................................ 262

Preverjanje nastavitve vrste papirja (Windows) .......................................... 262
Preverjanje nastavitve vrste papirja (Mac OS X) ......................................... 262

Preverjanje stanja kartuše s tonerjem ....................................................................... 263
Umerjanje izdelka z namenom poravnave barv ........................................................ 264
Tiskanje čistilne strani ............................................................................................ 264
Notranje strani za preskušanje kakovosti tiskanja ...................................................... 265
Vizualni pregled kartuše s tonerjem ......................................................................... 265
Preverjanje papirja in okolja za tiskanje .................................................................. 265

Uporaba papirja, ki ustreza HP-jevim specifikacijam .................................. 265
Preverjanje okolja .................................................................................. 266

Prilagajanje barvnih nastavitev (Windows) ............................................................... 266
Uporaba drugega gonilnika tiskalnika ..................................................................... 267
Poravnava posamičnih pladnjev .............................................................................. 269

Izboljšanje kakovosti kopiranja .............................................................................................. 270

Umazanija in madeži na steklu optičnega bralnika ................................................... 270
Umerjanje optičnega bralnika ................................................................................. 272
Preverite nastavitve papirja .................................................................................... 272

Preverjanje konfiguracije velikosti in vrste papirja ...................................... 272
Izberite, kateri pladenj naj bo uporabljen za kopiranje ............................... 272

Preverjanje nastavitev prilagajanja slike ................................................................... 272
Optimiranje kakovosti kopiranja za besedilo ali slike ................................................ 273
Kopiranje od roba do roba .................................................................................... 273
Čiščenje zajemalnih valjev in ločilne blazinice v podajalniku dokumentov ................... 274

Izboljšanje kakovosti optičnega branja ................................................................................... 276

Umazanija in madeži na steklu optičnega bralnika ................................................... 276
Preverjanje nastavitev ločljivosti .............................................................................. 277
Preverjanje nastavitev barv ..................................................................................... 278
Preverjanje nastavitev prilagajanja slike ................................................................... 278
Optimiranje kakovosti optičnega branja za besedilo ali slike ..................................... 279
Preverjanje nastavitev izhodne kakovosti .................................................................. 279
Čiščenje zajemalnih valjev in ločilne blazinice v podajalniku dokumentov ................... 280

Izboljšanje kakovosti faksiranja ............................................................................................. 282

Umazanija in madeži na steklu optičnega bralnika ................................................... 282
Preverjanje nastavitev ločljivosti izhodnega faksa ...................................................... 284
Preverjanje nastavitev prilagajanja slike ................................................................... 284
Optimiranje kakovosti faksa za besedilo ali slike ...................................................... 284

x

SLWW

background image

Preverjanje nastavitev za odpravljanje napak ........................................................... 285
Pošiljanje v drug faks ............................................................................................. 285
Čiščenje zajemalnih valjev in ločilne blazinice v podajalniku dokumentov ................... 285
Preverjanje nastavitve prilagajanja velikosti dokumentov velikosti strani ....................... 287
Preverjanje faksirne naprave pošiljatelja .................................................................. 287

Izdelek ne tiska ali tiska počasi .............................................................................................. 288

Izdelek ne tiska ..................................................................................................... 288
Izdelek tiska počasi ............................................................................................... 289

Odpravljanje težav z neposrednim tiskanjem prek USB-ja ......................................................... 290

Meni Pridobi z USB-ja se ne odpre, ko vstavite pogon USB ........................................ 290
Datoteka na pogonu USB se ne natisne ................................................................... 291
Datoteke, ki jo želite tiskati, ni v meniju Pridobi z USB-ja ........................................... 291

Odpravljanje težav s povezavo USB ...................................................................................... 292
Odpravljanje težav z žičnim omrežjem ................................................................................... 293

Izdelek ima neustrezno fizično povezavo ................................................................. 293
Računalnik uporablja napačen naslov IP za izdelek .................................................. 293
Računalnik ne more komunicirati z izdelkom ............................................................ 294
Izdelek uporablja napačne nastavitve povezave in dupleksa za omrežje ..................... 294
Nova programska oprema morda povzroča težave z združljivostjo ............................ 294
Računalnik ali delovna postaja je morda nepravilno nastavljena ................................. 294
Izdelek je onemogočen ali pa so napačne druge omrežne nastavitve .......................... 294

Odpravljanje težav v povezavi s faksom ................................................................................. 295

Kontrolni seznam za odpravljanje težav s faksom ..................................................... 295

Katero vrsto telefonske linije uporabljate? .................................................. 295
Ali uporabljate napravo za prenapetostno zaščito? .................................... 295
Ali uporabljate storitev telefonskega predala ali telefonsko tajnico? .............. 296
Ima vaša telefonska linija funkcijo čakajočega klica? .................................. 296

Preverjanje stanja dodatka za faks .......................................................................... 297
Splošne težave s faksom ........................................................................................ 298
Uporaba omrežij za faksiranje prek protokola VoIP .................................................. 299
Težave pri prejemanju faksov ................................................................................. 300
Težave pri pošiljanju faksov ................................................................................... 302
Kode napak faksa ................................................................................................. 304
Sporočila o napakah faksa na nadzorni plošči izdelka .............................................. 304

Sporočila o pošiljanju faksov ................................................................... 305
Sporočila o prejemanju faksov ................................................................. 306

Nastavitve storitev ................................................................................................. 307

Nastavitve v meniju Od.tež. .................................................................... 307

Odpravljanje težav s programsko opremo izdelka (Windows) ................................................... 308

V mapi Tiskalnik ni gonilnika tiskalnika za izdelek .................................................... 308
Pri namestitvi programske opreme se je prikazalo obvestilo o napaki. ......................... 308

SLWW

xi

background image

Izdelek je v načinu pripravljenosti, vendar ne tiska. ................................................... 308

Odpravljanje težav s programsko opremo izdelka (Mac OS X) .................................................. 310

Ime izdelka ni navedeno na seznamu izdelkov Print & Fax (Tiskanje in faksiranje) ali
Print & Scan (Tiskanje in optično branje) .................................................................. 310
Tiskalno opravilo ni bilo poslano želenemu izdelku ................................................... 310
Če je izdelek povezan s kablom USB, se ne prikaže na seznamu Print & Fax (Tiskanje
in faksiranje) ali Print & Scan (Tiskanje in optično branje), ko izberete gonilnik. ............ 310

Odstranitev programske opreme (Windows) ............................................................................ 312
Odstranjevanje gonilnika tiskalnika (Mac OS X) ...................................................................... 313

Stvarno kazalo ................................................................................................................. 315

xii

SLWW