HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Brisanje številk s seznama blokiranih faksov

background image

Brisanje številk s seznama blokiranih faksov

1.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se pomaknite do gumba

Skrbništvo

in se ga

dotaknite.

2.

Odprite spodnje menije:

Nastavitve faksa

Nastavitve prejema faksa

Blokirane številke faksov

3.

Dotaknite se številke, ki jo želite izbrisati s seznama

Blokirane številke faksov

, nato pa se dotaknite

gumba

Izbriši

in še gumba

Shrani

.

4.

Dotaknite se gumba

OK

, da potrdite izbris številke.

5.

Ponovite 3. in 4. korak, če želite s seznama

Blokirane številke faksov

izbrisati več številk, ali pa se

dotaknite gumba

Izbriši vse

, nato pa še gumba

Shrani

, da hkrati izbrišete vse številke s seznama

Blokirane številke faksov

.

SLWW

Blokiranje dohodnih faksov

193