HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Brisanje seznama za hitro klicanje

background image

Brisanje seznama za hitro klicanje

1.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se pomaknite do gumba

Faks

in se ga

dotaknite.

2.

Dotaknite se gumba

Hitra izbiranja

, da se prikaže zaslon

Pripravljeni klici

.

3.

Dotaknite se številke

Hiter dostop do pripravljenih klicev

seznama, ki ga želite izbrisati.

4.

Dotaknite se gumba

Izbriši

.

5.

Dotaknite se gumba

Da

, če želite potrditi izbris seznama za hitro klicanje in se vrniti na zaslon

Faks

.

200

Poglavje 8 Faksiranje

SLWW