HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Konfiguracija kod za obračun faksa

background image

Konfiguracija kod za obračun faksa

Kadar je omogočena nastavitev za kodo obračuna, mora uporabnik pri pošiljanju faksa vnesti številko.

To številko najdete v poročilu kode za obračun. Če si želite ogledati poročilo kode za obračun, ga

lahko natisnete ali pa ga zahtevate s prošnjo.

Kode računa so onemogočene privzeto. Da omogočite kode računa, sledite tem navodilom:

1.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se pomaknite do gumba

Skrbništvo

in se ga

dotaknite.

2.

Odprite spodnje menije:

Nastavitve faksa

Nastavitve pošiljanja faksa

Nastavitev pošiljanja faksov

Kode računov

3.

Če želite omogočiti kode računa, se dotaknite možnosti

Omogoči kode za obračunavanje

.

OPOMBA:

Če jih želite onemogočiti, ne odkljukajte možnosti

Omogoči kode za

obračunavanje

, dotaknite se gumba

Shrani

in preskočite ostale korake.

Če želite uporabnikom omogočiti urejanje kod za obračun, izberite polje

Uporabnikom dovoli

urejanje kod računov

.

4.

Dotaknite se polja

Privzeta koda za obračunavanje

, da prikažete tipkovnico.

5.

Vnesite kodo računa in se nato dotaknite gumba

OK

.

6.

Dotaknite se polja

Najmanjša dolžina

, da prikažete številsko tipkovnico.

7.

Vnesite najmanjše število števk, ki jih želite v kodi računa, nato se dotaknite gumba

OK

.

8.

Dotaknite se gumba

Shrani

.

188

Poglavje 8 Faksiranje

SLWW

background image

Konfiguracija privzetih možnosti za opravila
pošiljanja faksov

OPOMBA:

Nastavitve privzetih možnosti opravila so enake v vseh načinih faksa: analognem, LAN

in internetnem faksu.

1.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se pomaknite do gumba

Skrbništvo

in se ga

dotaknite.

2.

Odprite naslednje menije:

Nastavitve faksa

Nastavitve pošiljanja faksa

Privzete možnosti opravila

Prilagodite te nastavitve:

Element menija

Opis

Predogled slike

Funkcijo

Predogled slike

uporabite za predogled slike faksa, preden ga pošljete.

Predogled lahko nastavite kot izbirno možnost za vse uporabnike, zahtevan za vse
uporabnike ali onemogočen za vse uporabnike.

Ločljivost

Nastavitev ločljivosti odhodnega faksa določa največjo ločljivost, ki jo podpira
prejemni faks. Dodatek za faks uporablja najvišjo možno ločljivost, ki jo podpirata
oddajni in prejemni faks (kot je omejena s to nastavitvijo).

OPOMBA:

Da se skrajša čas telefoniranja, se faksi, širši od 21.25 cm

samodejno pošljejo s standardno ali dobro ločljivostjo.

OPOMBA:

Večja ko je ločljivost, daljši je čas prenosa.

OPOMBA:

Omrežne nastavitve ločljivosti faksa se med dobavitelji razlikujejo in

so morda drugačne od spodnjih nastavitev.

Strani izvirnika

S funkcijo

Strani izvirnika

izberite nastavitev

Enostransko

ali

Dvostransko

za izvirne

dokumente.

Obvestilo

S funkcijo

Obvestilo

izberite, kdaj in kako želite biti obveščeni o stanju odhodnega

faksa. Ta nastavitev velja le za trenutni faks. Če želite nastavitev trajno spremeniti,
morate spremeniti privzeto nastavitev.

Usmerjenost vsebine

S funkcijo

Usmerjenost vsebine

nastavite usmerjenosti vsebine faksa na strani. Za

enostranske strani izberite Pokončno (privzeta nastavitev) ali Ležeče (daljši rob na
vrhu). Za obojestranske strani izberite Slog originalne knjige (krajši rob na vrhu) ali
Slog obrnjene knjige (daljši rob na vrhu).

Velikost izvirnika

S funkcijo

Velikost izvirnika

vsebino vašega faksa prilagodite velikosti izvirnika.

SLWW